Cum sa te pregatesti pentru control din partea autoritatilor de mediu

CONTROL Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)

O societate poate fi controlata de inspectorii Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) in cazul in care aceasta a achizitionat din piata externa, adica piata intra si extracomunitara, produse ambalate cu scopul de a le distribui pe piata romaneasca. De asemenea, societatea mai poate fi verificata si daca achizitioneaza ambalaje (atat de pe piata interna, cat si cea externa), cum sunt de exemplu cutiile de carton, folie de plastic, pungi personalizate s.a.m.d, pe care le va folosi ulterior pentru distribuirea produselor proprii pe piata din Romania.

Punerea pe piata a produselor ambalate genereaza pentru toate companiile, indiferent de marime sau activitatea desfasurata, obligatii catre bugetul de stat, obligatii ce sunt achitate catre Fondul pentru Mediu conform legislatiei in vigoare.  Exemplul cel mai cunoscut privind obligatiile de plata ale companiilor catre Fondul de Mediu este reprezentat de “contributia de 2 lei/kg, datorata de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare”.

Responsabilitatea legala a unei societati de a declara si de a achita catre AFM nu se opreste la ambalajele importate sau achizitionate. Orice societate care realizeaza venituri din vanzarea deseurior are obligatia de a achita o taxa catre statul roman. De asemenea, tot catre Bugetul de stat vor mai merge taxe in cazul in care o societate este detinatoare de surse stationare de emisii de poluati in atmosfera, este producatoare sau importatoare de echipamente electrice sau baterii sau daca este utilizatoare de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor ce sunt valorificabile. Nu sunt excluse nici societatile care introduc pe piata nationala substante ce sunt identificate ca fiind periculoase, pentru mediul inconjurator, dar nici acele societati ce incaseaza venituri din vanzarea masei lemnoase.

Contributia catre AFM trebuie  platita si de catre acele societati care introduc pe piata romaneasca anvelope sau acele asociatii care gestioneaza fondurile de vanatoare. Lista continua cu plata unei taxe de catre unitatile administrativ-teritoriale care nu isi indeplinesc obiectivele anuale de diminuare a cantitatilor de deseuri municipale asimilabile ce le transmit catre depozitele de deseuri, taxa pentru distribuirea uleiului, etc.

Pentru inceput, pentru ca o societate sa fie pregatita corespunzator in eventualitatea unui control de la AFM, trebuie evidentiata structura ambalajelor. Acest lucru presupune identificarea corecta a  tuturor tipurilor de ambalaje importate/achizitionate (ambalaje de sticla, abalaje de plastic si/sau PET, ambalaje de hartie/carton, ambalaje metalice si/sau aluminiu si ambalaje de lemn). De exemplu, pentru a societate ce importa/produce produse cosmetice, pentru crema de fata, se considera ambalaj inclusiv folia de aluminiu ce sigileaza produsul, nu doar recipientul acesteia si cutia de carton in care vine ambalata. Tot ca exemplu, pentru o firma care exporta, se mentioneaza faptul ca ambalajele in care produsele sunt exportate (chiar daca sunt achizitionate de pe piata din Romania) nu trebuie declarate la AFM, acestea nefiind puse pe piata din Romania in cele din urma.

Etapa urmatoare este intocmirea declaratiei fiscale pe baza datelor cat mai complete si corecte privind ambalajele introduse in piata. Sugestia specialistilor Green Environment Support este cantarirea tuturor ambalajelor si declararea acestora in conformitate. Declaratia se va realiza si depune in fiecare luna calendaristica pentru luna anterioara (pana la data de 25), chiar si in cazul in care societatea nu a realizat importuri de produse ambalate sau achizitie de ambalaje.

Simpla depunere a declaratiilor catre AFM pe un an calendaristic (ianuarie – decembrie) nu inseamna ca societatea si-a indeplinit toate obligatiile legale din aceasta perspectiva. Orice societate care pune pe piata ambalaje trebuie sa faca plata sumei datorate catre bugetul de stat ca urmare a acestei responsabilitati. Aceasta plata sa face in cuantumul sumei generate pe ultima declaratie a anului (Declaratia AFM pentru luna decembrie). Suma aferenta se plateste numai in cazul in care nu este indeplinit obiectivul de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje, mai exact pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare/reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate/reciclate. Anumite taxe se achita lunar cum este cazul taxei pentru uleiul mineral, trimestrial cum este suma datorata pentru eco-taxa, etc.

De mentionat la aceasta parte este si metodologia de calcul privind penalitatile aplicate de AFM pentru plata cu intarziere a taxelor si contributiilor la Fondul pentru Mediu:

 • Majorari de 0,02% / zi din suma totala datorata. Numarul de zile se calculeaza incepand cu data de 25 ianuarie (termenul limita de plata pentru anul anterior) si pana la data la care se face plata.
 • Penalitati de 0,01% / zi din suma totala datorata.

Este indicat ca declaratiile cu numar de inregistrare de la AFM sa fie pastrate intr-un dosar si in cazul in care acestea nu sunt depuse personal sa se pastreaza dovada transmiterii cu posta romana / curierat rapid.

La capitolul “birocratie”, societatea trebuie sa aiba pus la punct si domeniul contabil, intrucat se pot solicita documente financiar-contabile, cum sunt de exemplu jurnalele de vanzari si cele de cumparaturi, fise de cont si balante, etc. Ca tot am mentionat jurnale si registre, foarte important de precizat este registrul unic de control, unde autoritatile competente vor face mentiunile aferente controlului.

In cazul in care societatea controlata detine contracte de vanzare -cumparare a deseurilor generate sau/si contracte de prestari servicii in vederea atingerii tintei de reciclare pe cont propriu acestea vor fi solicitate de catre inspectori precum si autorizatiile de mediu ale acestor operatori economici. In acest sens, mai pot fi solicitate si dosare de trasabilitate sau acte justificative privind predarea responsabilitatii de reciclare catre operatori economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii privind deseurile de ambalaje.

Daca autoritatile de control considera ca anumite cantitati de ambalaje nu au fost identificate sau declarate corect, vor solicita algoritmul de calcul si vor vizita spatiile de depozitare a produselor comercializate, pentru a putea efectua cantarirea fizica a acestora, folosind aparatura omologata.

Ne pregatim pentru un control AFM prin detinerea tuturor rapoartelor solicitate de catre autoritatile competente referitoare la ambalaje, uleiuri minerale echipamente electrice si electronice, substante chimice importate, etc

Specialistii Green Environment ofera o gama variata de servicii ce acopera nevoile clientilor din perspectiva obligatiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu, de la audit de conformare la identificarea, calcularea si raportarea lunara a ambalajelor /echipamentelor electrice si bateriilor puse pe piata. Mai mult, gama extinsa de parteneri si colaboratori ne permit sa gasim solutii de diminuare costuri, acolo unde contextul societatii permite.

CONTROL Garda Nationala de Mediu (GNM)

Garda Nationala de Mediu (GNM) este autoritatea competenta aflata in subordinea Ministerului Mediului, avand drept activitate principala controlul activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator sau activitatile care pot conduce la deteriorarea acestuia. Nerespectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului atrage dupa sine aplicarea unor sanctiuni contraventionale.

Rolul GNM este si acela de a controla modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului (acord de mediu, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind gazele cu efect de sera, aviz de mediu), dar si masurile ce sunt stabilite prin programele de conformare pentru activitatile economice. Are rol de control si asupra actiunilor desfasurate in importul sau exportul bunurilor si produselor, controleaza activitatile ce prezinta riscuri de poluari accidentale majore si verifica implementarea celor mai bune masuri in domeniul protectiei mediului. In care in rapoartele de control sunt mentionate nerespectari ale prevederilor legislatiei in vigoare GNM poate propune suspendarea sau chiar anularea anumitor acte de reglementare iar la final poate aplica sanctiuni contraventionale, colaborand in acest sens  cu organele de cercetare penala, acolo unde este cazul.

Orice agent economic are obligatia de a detine contracte de predare a tuturor deseurilor generate pe amplasament, de a face colectarea selectiva a deseurilor si de a le preda in vederea valorificarii / eliminarii catre firmele autorizate. Mai mult decat atat, agentul economic trebuie sa intocmeasca si sa inregistreze raportarile necesare la APM.

Toate aceste documente, dar si altele vor fi puse la dispozitia inspectorului GNM la un eventual control. Acesta mai poate solicita si acte doveditoare privind declararea si achitarea ambalajelor puse pe piata, generate in urma importurilor realizate sau a achizitiei acestora.

In vederea pregatirii pentru un cotrol al GNM, trebuie sa tinem cont de faptul ca inspectorii constatatori pot solicita toate actele considerate de acestia a fi utile in verificarea realizata.

Incepem pregatirea unui control din partea GNM prin verificarea actelor detinute de societate si prin analiza codului CAEN in lista activitatilor ce se supun autorizarii de mediu. Daca activitatea se autorizeaza, pasul urmator este demararea tuturor procedurilor cu Agentia pentru Protectia Mediului in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Daca nu este cazul solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu, se recomanda obtinerea unei negatii de la aceeasi autoritate, aceast document fiind solicitat frecvent de catre Politia locala ce efectueaza controale si in acest segment.

In urma efectuarii unui control al Garzii Nationale de Mediu la un operator economic care detine Autorizatie de mediu, in care sunt prevazute monitorizari pentru factorii de mediu, situatia poate impune solicitarea mai multor documente de verificare a cerintelor impuse prin acele monitorizari, care pot fi lunare/trimestriale/semestriale sau anuale.

Fata de cele mentionate anterior, inspectorii pot solicita si  documente privind monitorizarea apei, aerului, solului si subsolului, precum si nivelul de zgomot si de vibratii, analize realizate de catre un laborator acreditat RENAR. De asemenea, pot fi solicitate documente care sa demonstreze automonitorizarea calitatii factorilor de mediu de catre agentul economic verificat sau pot verifica existenta, dar si respectarea prevederilor planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale, anexele de transport deseuri periculoase sau nepericuloase.

Mai departe, inspectorii GNM vor vizita amplasamentul si dotarile detinute de agentul economic si pot solicita intervievarea persoanelor desemnate privind protectia mediului din cadrul societatii.

Din experienta dobandita in peste 5 ani de activitate in domeniul protectiei mediului, putem constata ca cele mai frecvente amenzi acordate de catre inspectorii GNM sunt pentru:

 • Inexistenta autorizatiei de mediu, suma fiind intre 30.000 si 60.000 lei;
 • Nerespectarea cerintelor impuse in cadrul actelor de reglementare (autorizatiei de mediu, autorizatiei de gospodarirea apelor), amenzile pornind de la 50.000 si putand ajunge pana la 100.000 lei cu masura complementara de inchidere a activitatii pana la conformare.
 • Inexistenta contractului/contractelor pentru preluarea deseurilor nepericuloase/periculoase cu o societata specializata care sa detina autorizatie de mediu privind aceasta activitate, suma variind intre 20.000 lei si 40.000 lei;
 • Executia unei investitii noi fara acord de mediu se sanctioneaza contraventional cu sume cuprinse intre 30.000 lei si 60.000 lei, putand conduce ulterior la blocarea investitiei;
 • Lipsa Registrului privind evidenta gestiunii deseurilor se amendeaza cu sume cuprinse intre 5.000 si 50.000 lei;
 • Pentru neinregistrarea fiecarui tip de deseu generat pe amplasament sau inregistrarea eronata a datelor conform cerintelor legislative in vigoare, amenda este cuprinsa intre 20.000 si 40.000 lei;
 • Lipsa sau completarea incorecta a documentelor justificative necesare demonstrarii predarii deseurilor generate catre firme autorizate (formularele de incarcare-descarcare deseuri), amenzi sunt cuprinse intre 10.000 si 20.000 lei
 • Lipsa evidentei substantelor chimice periculoase, amenzi intre 25.000 si 50.000 lei.
 • Lipsa informarii Inspectoratului Teritorial de Munca cu privire la substantele chimice si periculoase gestionate, amenzi intre 20.000 si 60.000 lei.

Mergand pe principiul ca necunoasterea legii nu absolva agentii economici de responsabilitatile privind conformarea cu legislatia de mediu Green Environment Support recomanda tuturor companiilor sa se asigure ca isi indeplinesc pe deplin toate obligatiile si sa nu ezite sa apeleze la companii specializate in cazul in care nu au o persoana cu experienta in cadrul firmei. Riscurile sunt mari (amenzi sau chiar sistarea activitatii), legea este interpretabila si  din experienta numeroaselor actiuni de audit pe care le-am desfasurat am remarcat ca nu intotdeauna sunt identificate corect toate responsabilitatile.

Pentru a veni in sprijinul agentilor economici Green Environment Support ofera o sesiune de consultanta gratuita la sediul operatorului economic care are ca scop identificarea nevoilor clientilor in vederea realizarii unui audit de conformare pentru identificarea corespunzatoare a conformarilor cu legislatia din domeniu sau in vederea externalizarii acestor servicii.