Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Aviz de gospodarire a apelor

Aviz-gospodarire-ape

In vederea executiei si/sau functionarii si/sau exploatarii lucrarilor pe ape sau care au legatura cu apele, operatorii economici sunt obligati sa obtina o serie de documnte in functie de natura lucrarii: avizul, autorizatia si/sau notificarea pentru gospodarirea apelor.

Autoritatea responsabila cu emiterea acestor acte normative este Administratia Nationala „Apele Romane”, sau subdiviziunile acesteia: Administratiile Bazinale sau cu Sistemele de Gospodarire a Apelor pentru fiecare judet, in functie de complexitatea lucrarilor.

Din punct de vedere legislativ, obtinerea actelor de reglementare in domeniul apelor este conditionata de Ordinul 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor si Ordinul 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.

Avizul de gospodarire a apelor este un act de reglementare emis de catre Administratia Nationala „Apele Romane” si/sau de catre subdiviziunile acesteia (Administratiile Bazinale si/sau Sistemele de Gospodarire a Apelor) pentru executia lucrarilor pe ape si/sau care au legatura cu apele in diferite domenii de activitate, incluzand obiective noi de investitii, retehnologizarea, modernizarea sau dezvoltarea unor instalatii sau tehnologii existente, etc.

Documentatia necesara in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor se elaboreaza conform Ordinului Nr.799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si va cuprinde un set de documente/studii:

  • Cerere de eliberare
  • Memoriul tehnic, care va cuprinde date generale si localizarea obiectivului, descrierea zonei de amplasare, breviarul de calcul si anexele grafice (plan de incadrare in zona, plan de situatie, plan de retele apa/canal), se va specifica scopul investitiei, alegerea celor mai bune tehnici disponibile, dar si descrierea fluxului tehnologic;
  • Alte documente si studii, la cererea autoritatilor.

Autorizatia de gospodarire a apelor este un act de reglementare emis de catre Administratia Nationala „Apele Romane” si/sau de catre subdiviziunile acesteia (Administratiile Bazinale si/sau Sistemele de Gospodarire a Apelor) pentru punerea in functiune sau exploatare noi sau pentru cele deja existente pe ape si/sau au legatura cu apele.

Pentru eliberarea „Autorizatiei de  gospodarire a apelor” sunt necesare o serie de documente conform aceluiasi ordin 799/2012 amintit in cazul Avizului de gospodarire a apelor astfel:

  • Cerere de eliberare
  • Memoriul tehnic, care va cuprinde date generale si localizarea obiectivului, descrierea zonei de amplasare, breviarul de calcul si anexele grafice (plan de incadrare in zona, plan de situatie, plan de retele apa/canal);
  • Regulament de intretinere si exploatare
  • Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
  • Alte documente si studii, la cererea autoritatilor.

In Anexa nr. 1a. la Ordinul 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor sunt specificate categoriile de lucrari si activitati pentru care este necesara solicitarea si obtinerea avizului si a autorizatiei de gospodarire a apelor.

Notificarea reprezinta un act de reglementare emis de catre Sistemele de Gospodarire a Apelor (Administratia Nationala „Apele Romane”) in baza caruia operatorul economic care este beneficiarul lucrarilor poate sa execute sau sa puna in functiune anumite activitati pe ape si/sau care au legatura cu apele. Pentru aceste tipuri de activitati nu este necesara obtinerea Avizului sau a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

In Anexa nr. 1b.1. la Ordinul 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor sunt mentionate categoriile de lucrari si activitati pentru care nu se solicita obtinerea avizului de gospodarire a apelor, dar este necesara obtinerea notificarii de executie a lucrarilor.

In Anexa nr. 1b.2. la Ordinul 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor sunt mentionate categoriile de lucrari si activitati pentru care nu se solicita obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor, dar este necesara obtinerea notificarii de punere in functiune a lucrarilor (pentru pct. III).

In vederea elaborarii documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiilor de gospodarire a apei, Green Environment Support colaboreaza cu firme ce detin acreditare eliberata de catre Ministerul Mediului.