Declaratii catre Fondul de Mediu (AFM)

Declaratii-afm

Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, sectorul protejarii mediului a inceput sa ia amploare, mai ales din punctul de vedere al masurilor ce trebuie implementate in vederea alinierii practicilor si procedurilor interne la cele utilizate in UE.

Unul dintre principalele domenii avute in vedere a fost cel al deseurilor de ambalaje.

Astfel, sectorul ambalajelor si deseurilor de ambalaje a fost reglementat in tara noastra prin adoptarea unei legislatii adecvate, ce a permis integrarea europeana si imbunatatirea calitatii mediului, deoarece producatorilor si importatorilor li s-a impus sa reducă volumul deseurilor de ambalaje generate.

Datorita obtinerii pe deplin a calitatii de stat membru al UE, Romania trebuie sa indeplineasca pana in anul 2021, o serie de obiective referitoare la deseuri. Astfel, pana cel tarziu in anul 2020 trebuie atins un procent de reutilizare si reciclare de minim 50% din masa totala a cantitatilor de deseuri precum plastic sticla, metal sau hartie, provenite din deseurile menajere. Trebuie mentionat ca in prezent, Romania recurge la Solutia ingroparii gunoiului in proportie de peste 75% din deseurile municipale.

De asemenea, este necesar ca pana in 2020, sa fie atins un obiectiv de valorificare a deseurilor de ambalaje de minim 60% din cantitatea totala de ambalaje introduse pe piata nationala.

In plus, pe partea de echipamente electronice și electrice, trebuie atinsa o rata de colectare a deseurilor electrice și electronice din totalul de echipamente introduse pe piata nationala de 45% incepand cu 1 ianuarie 2020 si de respectiv 65% din ianuarie 2021.

Tinand cont de aceste tinte, autoritatile implementeaza noi masuri de urmarire si indrumare a operatorilor economici ce introduc in piata ambalaje, echipamente si nu numai, si aplica sanctiuni financiare, in cazul nerespectarii obligatiilor de mediu aferente.

In Romania, entitatea raspunzatoare de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Aceasta se afla sub directa coordonare a Ministerului Mediului şi Padurilor si desfasoara inspectii fiscale si activitati de control la contribuabilii/platitorii la Fondul pentru mediu.

In vederea indeplinirii obligatiilor declarative catre Fondul de Mediu, toti importatorii si producatorii care introduc pe piata nationala diverse produse, se supun dispozitiilor Legii nr. 249/2015 cu privire la modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje si OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile și completarile ulterioare.

Principalele obligatii ale agentilor economici sunt urmatoarele:

  1. Contributia de 2 lei/kg, pentru operatorii economici care:

introduc pe piata nationala produse ambalate. Acestia sunt pe deplin responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii sau redistribuirii. Acestia sunt raspunzatori pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare;
distribuie pentru prima oara pe piata nationala ambalaje de desfacere;
dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje.

Aceasta contributie trebuie platita anual, pentru nerealizarea obiectivelor de valorificare si reciclare. Sumele datorate de agentii economici pentru neindeplinirea gradului de valorificare trebuiesc declarate si platite pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Valorile obiectivelor minime de valorificare prin reciclare, per tip de material, sunt urmatoarele:

Plastic: 22.5%

Hartie/ carton: 60%;

Sticla: 50%;

Metale: 50%, din care Aluminiu 20%;

Lemn: 15%.

Per total, va trebui indeplinit un obiectiv de valorificare de 60%, din care minim 55% trebuie obtinut prin reciclare, iar pana la 5% din toata cantitatea de ambalaje introduce, se poate obtine prin valorificare prin alte metode.

  1. Contributia de 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor 

Este obligatoriu ca aceasta contributie sa fie evidentiata distinct, in actele contabile. Contributia de 2% platita de generatorul de deseu colectorului la momentul valorificarii prin vanzare trebuie declarata și virata catre Administratia Fondului pentru Mediu de catre firma colectoare.

  1. Contributia de 2% din valoarea substantelor periculoase introduse pe piata nationala

Operatorul economic care introduce pe piata nationala substante clasificate, prin acte normative, drept periculoase pentru mediu este obligat sa calculeze si sa plateasca la Fondul pentru mediu o Contributie de 2% din valoarea acestora.

In cazul producatorilor interni, baza de calcul a acestei contributii o reprezinta valoarea de vanzare a acestor substante, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

In cazul in care aceste substante sunt introduse pe piata nationala prin importuri sau achizitii intraunionale, baza de calcul o reprezinta valoarea de achizitie, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.

  1. Declararea anvelopelor introduse pe piata

Operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/ sau uzate destinate reutilizarii au obligatia sa plateasca o contributie de 2 lei/kg pentru anveopele introduse pe piata nationala.

Aceasta taxa se achita pentru diferenta dintre cantitatile aferente obligatiilor anuale de gestionare si cantitatile realizate efectiv. Obiectivul de valorificare este de 80%.

  1. Taxa de 0,3 lei/kg aplicata uleiurilor

Aceasta taxa este datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala uleiuri, pe bază minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri si se aplica o singura data acestor cantitati. Taxa trebuie sa fie evidentiata distinct pe documentele de vanzare.

In cazul, in care unitatea de masura a uleiurilor din documentele de provenienta este exprimata in litri, volumul acestora trebuie convertit in masa in functie de densitatea specificata in fisa tehnica primita de la producator. Daca nu se cunoaste aceasta informatie, se va utiliza o densitate medie de 900 kg/mc (0,9 kg/l).

  1. Contributia datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala echipamente electrice si electronice

Acesti operatori trebuie sa asigure o rata de colectare a deseurilor din astfel de echipamente de: minim 45% incepand cu ianuarie 2020 si de minim 65% incepand cu anul 2021.

Aceasta contributie pentru echipamentele electrice şi electronice va fi datorata astfel:

  1. De la 1 ianuarie 2017 pana la de 31 decembrie 2019, pentru diferenta dintre cantitatile de echipamente electronice şi electrice declarate ca fiind introduse pe piata nationala şi cantitatile constatate direct de Administratia Fondului ca fiind introduse pe piata nationala;
  2. De la 1 ianuarie 2020, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de echipamente electronice si electrice corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electronice si electrice, si cantitatile efectiv colectate;
  1. Contributia datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala baterii si acumulatori

Aceasta contributie este in valoare de 4 lei/kg si este datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala baterii si acumulatori portabili, astfel:

de la data 1 ianuarie 2017 pana la data de 31 decembrie 2019, pentru diferenta dintre cantitatile de baterii si acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piata nationala si cantitatile constatate de Administratia Fondului ca fiind introduse pe piata nationala;

de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori portabili corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 cu privire la regimul acumulatorilor si bateriilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu completarile si modificarile ulterioare, precum si cantitatile efectiv colectate.

  1. Ecotaxa de 0,15 lei/buc. pentru introducerea pe piata a pungilor si sacoselor:

Obligatia de a calcula si de a plati eco-taxa in valoare de 0,15 lei/bucata revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale si combustibili fosili.

Nu sunt supuse taxarii sacosele si pungile folosite pentru cumparaturi, alcatuite din materiale obtinute din resurse regenerabile, respectiv animale si vegetale.

Acesti operatori sunt obligati sa evidetieze distinct ecotaxa pe documentele de vanzare.

Alte contributii ce fac venit la Fondul pentru mediu sunt datorate de catre operatorii economici detinatori de surse stationare care genereaza emisii de poluanti in atmosfera, operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, administratorii, respectiv proprietarii de paduri care realizeaza venituri din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase (cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor), gestionarii fondurilor de vanatoare etc.

In cazul neachitarii la scadenta a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, AFM procedeaza la aplicarea masurilor de recuperare a creantelor prin executare silita.

Urmatoarele fapte se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

Nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.

Neafisarea valorii ecotaxei la punctul de vanzare, in loc vizibil, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.

Pentru neplata sumelor ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu, se aplica dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare, conform codului de procedura fiscal astfel: dobanda de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, respectiv penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere.

Acestea fiind spuse, introducerea datelor pe platforma http://www.afm.ro/declaratii.php este complexa si cu riscuri mari daca informatiile nu sunt corect introduse. Green Environment Support are in echipa sa specialisti ce va pot evalua corect impactul din punct de vedere al ambalajelor si va ajuta sa indentificati complet si corect toate ambalajele puse pe piata.

Spre deosebire de alte societati de profil si nu numai, Green Environment Support identifica intr-o prima etapa structura tipurilor de ambalaje folosite pentru a livra in piata interna produsele sau provenite din achizitiile din afara tarii; un caz concret de nedeclarare in aceasta situatie ar fi ambalajele cumparate din piata interna pentru a transmite produsele catre clientii finali (de exemplu, cutii de carton sau scotch personalizat). Apoi, specialistii din cadrul firmei noastre verifica documentele ce insotesc marfa din afara tarii si propun clientilor solutii concrete privind declararea cantitatilor corecte la AFM Bucuresti.

In cazul in care cantitatile de ambalaj o impun, se recomanda predarea responsabilitatii catre un OTR (organizatie de transfer de responsabilitate din punct de vedere ambalaje) sau atingerea obiectivului pe cont propriu prin deseurile de ambalaj pe care clientul le detine; cea de-a doua varianta este recomandata doar prin intermediul unui colector important din Romania care poate sa ofere si dosar de trasabilitate conform legislatiei si garantia ca respecta legislatia.

In ultima etapa se intocmeste declaratia fiscala pe platforma AFM conform legislatiei in vigoare, in baza datelor furnizate.

Mai mult decat atat, ambalajele cat si deseurile de ambalaje gestionate de fiecare societate trebuie raportate anual, pana pe 25 februarie si la APM dar si in SIM (Sistemul integrat de mediu).

Asadar, in momentul in care decideti internalizare / externalizarea acestor servicii, trebuie verificat cu atentie ce servicii va sunt oferite.

Autor Inginer de Mediu Laura Ciobanu