Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Program Rabla 2017

30 Mai
Program-rabla-2017

Program Rabla 2017

Incepand cu data de 18 mai 2017, pot fi accesate programele “Rabla Clasic” si “Rabla Plus”, programe de stimulare a innoirii Parcului auto national. Aceste programe pot fi accesate atat de catre persoanele fizice cat si de cele juridice.

Programul se desfasoara in perioada 2017-2019, are caracter multianual si se aplica la nivel national. Prin implementarea acestuia, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) doreste sa incurajeze achizitionarea de autoturisme noi, mai eficiente din punct de vedere energetic si cu un impact scazut asupra mediului.

Proprietarii beneficiaza de prima de casare la achizitionarea unui autovehicul nou in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat. De asemenea, acestia pot achizitiona mai multe autovehicule noi in schimbul predarii spre casare a unui numar egal de autovehicule uzate, putand beneficia in felul acesta de mai multe prime de casare.

Prin autovehicul uzat se intelege orice autoturism, autoutilitara usoara sau autospeciala usoara, inmatricutata in Romania, ce contine componentele esentiale si care are, in cursul anului inscrierii in program, o vechime de minim 8 ani de la anul fabricatiei.

Noutatea programului in acest an consta in faptul ca persoanele care au acasa o masina mai veche de 8 ani si vor sa acceseze finantare prin Rabla Plus nu trebuie neaparat sa o caseze. Aceste persoane se pot adresa direct unui dealer si pot solicita subventia in valoare de 10.000 de euro.

Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru Mediu, iar bugetul ce a fost alocat pentru anul 2017 in cazul programului “Rabla Clasic” este in jur de 180 de milioane de lei. Bugetul pentru “Rabla Plus” este in jur de 45 de milioane de lei.

Cuantumul primei de casare se acorda in functie de cantitatea de emisii de CO2/km generata de sistemul de propulsie al autovehiculului nou achizitionat. In cazul programului Rabla Clasic, acesta este de 6.500 lei si se tine cont de urmatoarele considerente:

 1. in anul 2017 se acorda prima de casare pentru autovehiculul nou cu un sistem de propulsie ce genereaza maximum 130 g CO2/km;
 2. in anul 2018 se acorda prima de casare pentru autovehiculul nou cu un sistem de propulsie ce genereaza maximum 120 g CO2/km;
 3. in anul 2019 se acorda prima de casare pentru autovehiculul nou cu un sistem de propulsie ce genereaza maximum 110 g CO2/km.

La aceasta prima de casare se mai poate adauga si un ecobonus in valoare de 1.000 lei, in cazul in care noul autovehicul ce va fi achizitionat are un sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km in regim de functionare mixt si/sau un ecobonus in valoare de 1.700 lei la cumpararea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid.

In cadrul Programului Rabla Plus, pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric se acorda un ecotichet in valoare de 45.000 lei. Pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid plug-in cu sursa de alimentare externa ce genereaza o cantitate de emisii de maximum 50 g CO2/km se acorda un ecotichet in valoare de 20.000 lei.

Regasiti mai jos care sunt conditiile de acordare a primei de casare atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice:

 1. persoana fizica:

– are resedinta sau domiciliul in Romania
– nu sunt intregistrate obligatii de plata la bugetul local
– s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou si a obtinut nota de inscriere
– a obtinut certificat de distrugere ca urmare a predarii autovehiculul uzat unui colector autorizat
– a obtinut certificat de radiere ca urmare a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat
– a prezentat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat producatorului validat
– detine o nota de inscriere de la producatorul validat ca urmare a achizitionarii autovehiculului nou

 1. persoana juridica:

– exista aprobare din partea Autoritatii pentru dosarul de acceptare;
– s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehiculul nou si a obtinut nota de inscriere;
– s-a emis un certificat de distrugere de la un colector autorizat ca urmare a predarii autovehiculului uzat
– s-a eliberat un certificat de radiere ca urmare a stergerii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat
– exista dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat a fost prezentata producatorului validat
– este eliberata nota de inscriere ca urmare a achizitionarii autovehiculului nou de la producatorul validat.

Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 1. formularul cererii de finantare prevazut in anexa nr. 6 la Ordinul Ministerului Mediului nr. 661 din 2017, completat integral, in original
 2. imputernicire notariala, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana împuternicita
 3. certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoana juridica, in original sau in copie legalizata
 4. certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, in original sau in copie legalizata
 5. certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in original sau in copie legalizata
 6. certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoana juridica de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul social al proprietarului)
 7. certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in original sau in copie legalizata
 8. certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social proprietarul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare
 9. declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original, conform formularului prevazut in anexa nr. 7 la Ordinul Ministerului Mediului nr. 661 din 2017. In cazul in care solicitantul are calitatea de intreprindere unica, conform art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totala a ajutoarelor de minimis se va calcula prin insumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioada de 3 ani consecutivi intreprinderilor care fac parte din intreprinderea unica respectiva
 10. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal conform formularului prevazut in anexa nr. 10 la Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017, in original, care trebuie sa contina activitatile principale, sectoarele in care solicitantul isi desfasoara efectiv activitatea, precum si activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului (se vor mentiona codurile CAEN impreuna cu denumirea acestora, conform certificatului constatator).

Green Environment Support pune la dispozitia clientilor cu contract in derulare, suport in privinta obtinerii certificatului fiscal de la AFM, cu titlu gratuit. Este demn de mentionat faptul ca in cazul in care se solicita acest certificat fiscal, firma dumneavoastra trebuie sa aiba inregistrate toate declaratiile fiscale in ultimii 5 ani si toate taxele rezultate din acestea platite.