Completarea Anexei 3 privind transportul deseurilor nepericuloase pe teritoriul Romaniei

Transportul deseurilor de orice fel de la producere pana la colectare / stocare temporara / tartare / valorificare / eliminare se face doar respectand prevederilor Hotararii Nr. 1061 din 2008.

Doar operatorii economici cu autorizatie de mediu obtinuta conform legislatiei de mediu in vigoare (privind activitati de colectare / stocare temporara / tratare/ valorificare/ eliminare) pot efectua transportul deseurilor.

Transportul deseurilor nepericuloase, indiferent de cantitate, se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase (FIDDNP), al carui model este prevazut in Anexa nr. 3, din HG 1061 din 2008.

Formularul trebuie completat in 3 exemplare si pastrat dupa cum urmeaza:

  • un exemplar semnat si stampilat la expeditor (generator sau detonator);
  • unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport folosit;
  • unul se transmite destinatarului (operatorul economic care realizeaza operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare) prin intermediul transportatorului.

Dupa semnarea si stampilarea Formularului de catre Destinatar (Colector / Valorificator), acesta trebuie sa il transmita Expeditorului (Generator / Colector) prin fax sau prin posta cu confirmare de primire.

Pentru fiecare transport de deseuri nepericuloase trebuie completat un FIDDNP.

La solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor, atat expeditorul cat si destinatarul si transportatorul deseurilor nepericuloase sunt obligati sa prezinte formularul de incarcare-descarcare  deseuri nepericuloase.

Regasiti in cele ce urmeaza modelul Formularului de incarcare descarcare deseuri nepericuloase, in conformitate cu Anexa nr.3 a HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, precum si informatii privind completarea acestuia.

Acest formular se completeaza utilizand litere de tipar si cerneala permanenta. Pentru semnaturi trebuie sa se foloseasca intotdeauna cerneala albastra permanenta.

Expertii echipei Green Environment Support se asigura ca anexele clientilor sunt complete si semnate si stampilate dupa cum urmeaza. Este foarte important ca si codurile de deseu sa fie corecte si incadrate conform legislatiei. Exista situatii in care anumite deseuri se preiau sub un alt cod decat prevazut de lege si din acest motiv pot exista riscuri de amenzi de la 3,000 lei – 7,500 lei in eventualele controale ale autoritatilor, conform art. 9 din HG 856 / 2002.

ANEXA Nr. 3

Formular de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase

Anexa-3-Formular-de-incarcare-descarcare-deseuri-nepericuloase

*) Se va completa numai in cazul n care incarcarea/descarcarea are loc la un punct de lucru care nu  reprezinta sediul social.

Transport-deseuri-Romania-1 Transport-deseuri-Romania Transport-deseuri-Romania Transport-deseuri-Romania Transport-deseuri-Romania