Cerinte de mediu specifice colectorilor/valorificatorilor de deseuri

Cerinte-de-mediu-specifice-colectorilor-valorificatorilor-de-deseuri

Obligatii legale privind valorificarea deseurilor?

Legea 211/2011 reprezinta legea cadru privind deseurile si stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

Tot aici se regasesc principalele obligatii ale generatorilor/detinatorilor/reciclatorilor/valorificatorilor de deseuri, definitiile specifice managementului deseurilor, informatii privind codificarea deseurilor, operatiunile de valorificare si eliminare, obligatiile de raportare anuala catre autoritati a deseurilor generate si amenzile pentru nerespectarea regimului deseurilor.

Astfel, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora, iar pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, acestia sunt obligati sa colecteze separat cel putin deseurile din hartie, metal, plastic si sticla.

Legislatia defineste colectarea deseurilor, ca fiind strangerea deseurilor, inclusiv sortarea si stocarea preliminara a deseurilor in vederea transportarii la o instalatie de tratare. Activitatile de tratare a deseurilor implica atat operatiuni de valorificare cat si de eliminare a deseurilor, inclusiv pregatirea prealabila a acestoara inaintea eliminarii/valorificarii.

Valorificarea deseurilor poate fi reprezentata de operatiuni de utilizare a deseurilor drept combustibil pentru generarea agentului termic sau curent electric, regenerarea anumitor uleiuri/solventi, reciclarea deseurilor din plastic, hartie, metal, sticla, lemn, compostarea deseurilor biodegradabile, etc.

Ne dorim sa venim in sprijinul colectorilor /valorificatorilor si de aceea in acest articol am ales sa tratam pe scurt obligatiile de mediu pe care acestia le au ce pot fi detaliate, insotite de documente specifice si un ghid personalizat de conformare pe care il putem pune la dispozitia lor alaturi de consultanta de specialitate.

Redam mai jos o lista a celor mai importante acte legislative in domeniul colectarii si valorificarii deseurilor:

 • Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta Legea cadru privind protectia mediului, ce stabileste cerintele generale in privinta protejarii tuturor factorilor de mediu, managementul deseurilor, substantelor periculoase, protectia biodiversitatii, protectia solului/subsolului, calitatii aerului si apelor, zgomot, autoritati responsabile si amenzi in domeniu;
 • LEGEA 211/2011 privind regimul deseurilor,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, reglementeaza activitatile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, reglementeaza introducerea pe piata a anvelope noi si/sau a anvelopelor uzate destinate reutilizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice reglementeaza introducerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice si gestionarea deseurilor generate un urma utilizarii acestor echipamente, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN 1223/715 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • LEGE 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, stabileste obligatiile producatorilor/importatorilor de produse ambalate si/sau ambalaje, obiectivele anuale de reciclare/valorificare si sanctiunile pentru nerespectarea regimului ambalajelor si al deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, stabileste cerintele privind introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor si a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • ORDIN nr. 1.399 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ce obligatii au colectorii/valorificatorii de deseuri si care sunt amenzile la care se expun?

Conform Legii 211/2011, toate unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligate sa obtina o autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de catre autoritatile competente pentru protectia mediului.

Pe langa obligatia solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu, operatorii economici care desfasoara operatiuni de colectare/valorificare a deseurilor reciclabile au obligatia Inscrierii la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Lista operatorilor economici care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, inscrisi la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri se publica, trimestrial, pe pagina web a ministerului: www.economie.gov.ro/aparat propriu/industrie/politici-industriale/informatii utile.

Reconfirmarea inscrierii se face anual, pana la 31 martie, in baza cererii de reconfirmare a inscrierii, completata cu date pentru pe anul precedent.

Nerespectarea acestor prevederi conduce la eliminarea operatorului economic din lista publicata pe site-ul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri care cuprinde operatorii economici inscrisi in Registrul operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor. 

CERINTE GENERALE PENTRU FUNCTIONAREA AGENTILOR ECONOMICI VALORIFICATORI

 • sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului – amenda pasibila de la 20000-40000 lei;
 • sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei – amenda pasibila de la 20000-40000 lei;
 • sa adopte cele mai bune tehnici disponibile in domeniul valorificarii deseurilor, in momentul achizitiei.
 • pentru activitati de colectare, transport, stocare si tratare a deseurilor periculoase sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei potrivit prevederilor art. 20, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala – amenda pasibila de la 20000-40000 lei;
 • sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei colectarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, respectiv operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente de control, la cererea acestora – amenda pasibila de la 15000-30000 lei;
 • raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic – amenda pasibila de la 15000-30000 lei;
 • Operatorii economici colectori/valorificatori de deseuri sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.

CERINTE ULEIURI UZATE

Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati sa: (amenda de la 7.500 lei la 10.000 lei)

 • intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.
 • sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, precum si stocarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;
 • sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, insotita de declaratie pe propria raspundere si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
 • sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat,
 • sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea colectarii uleiurilor uzate, precum si inregistrarea predarii
 • sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile legale.

Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate au urmatoarele obligatii: (amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei)

 • sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, precum si stocarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;
 • sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, insotita de declaratie pe propria raspundere si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
 • sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat;
 • sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea colectarii uleiurilor uzate, precum si inregistrarea predarii acestora;
 • sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului.

Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operatii de valorificare a acestora, au urmatoarele obligatii: amenda intre 7.500 lei la 10.000 lei

 • sa valorifice uleiurile uzate utilizand tehnologii si instalatii care sa asigure protectia corespunzatoare a sanatatii populatiei si a mediului;
 • sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, numai in cazul in care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati ori alti compusi similari in concentratii mai mici de 50 ppm;
 • sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei in vigoare, in vederea verificarii calitatii declarate,
 • sa regenereze uleiurile uzate astfel incat uleiul de baza obtinut sa nu contina substante a caror concentratie sa il clasifice ca deseu periculos
 • sa verifice si sa controleze daca uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate in vigoare pentru sortimentul respectiv;
 • sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat in vederea valorificarii, cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si inregistrarea cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;
 • sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile necesare

CERINTE ANVELOPE UZATE

Persoanele juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

(amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei)

 • sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, in doua categorii: anvelope uzate destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile;
 • sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care comercializeaza astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de resapare;
 • sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoara activitatea de reciclare, valorificare termoenergetica sau le refolosesc ca atare.

Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate:  (amenda pasibila de la 1000 lei la 2000 lei)

 • sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz sis a o sa pastreze pe o perioada de 3 ani;
 • sa raporteze anual, pana la data de 15 martie, Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului 

CERINTE DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE)

 • Operatorii economici care trateaza, recicleaza sau valorifica deseuri de echipamente electrice si electronice sunt obligati sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul pe a carui raza teritoriala functioneaza fiecare punct de lucru, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, informatii necesare.
 • Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si transport al DEEE colectate separat trebuie sa asigure conditii optime pentru ca acestea sa poata fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si pentru izolarea substantelor periculoase.
 • Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si tratare transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului informatiile privind DEEE colectate separat, incluzand in raport cel putin date referitoare la DEEE care au fost preluate de centrele de colectare si tratare, au fost preluate de distribuitori sau au fost colectate separat de catre producatori sau operatori economici care colecteaza in numele acestora.

Operatorii economici care efectueaza operatiuni de colectare si/sau de tratare sunt obligati sa stocheze si sa trateze DEEE potrivit cerintelor tehnice prevazute mai jos:  (amenda pasibila de la 40.000 lei la 50.000 lei).

Colectare DEEE:

 • locuri de stocare (inclusiv stocare temporara) a DEEE inainte de tratarea lor,
 • suprafete impermeabile pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, dupa caz, cu decantoare si separatoare de grasimi,
 • invelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.

Tratare DEEE:

 • cantare de masurare a greutatii deseurilor tratate;
 • suprafete impermeabile si invelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, dupa caz, cu decantoare si separatoare de grasimi;
 • stocare adecvata pentru piesele demontate;
 • containere adecvate pentru stocarea bateriilor, a condensatorilor cu continut de PCB/PCT si a altor deseuri periculoase precum deseurile radioactive;
 • echipamente de tratare a apei, in conformitate cu reglementarile in materie de sanatate si mediu

Colectorii DEEE si operatorii de tratare sunt obligati sa detina si sa consemneze in registre masa DEEE, a componentelor, materiilor sau substantelor acestora la iesirea din punctul de colectare, la intrarea si iesirea din instalatiile de tratare, precum si la intrarea in instalatia de valorificare sau reciclare/pregatire pentru reutilizare (amenda pasibila de la 30.000 lei la 40.000 lei).

Operatorii economici care sunt autorizati sa desfasoare activitati de colectare a DEEE si care nu au incheiat contracte cu producatori de EEE, organizatii colective sau operatori economici care desfasoara operatii de tratare a DEEE in numele producatorilor nu mai au dreptul sa desfasoare activitatea de colectare a DEEE.

CERINTE DESEURI AMBALAJE

 • Operatorii economici colectori autorizati care preiau prin achizitie ambalaje folosite de la populatie prin puncte de colectare au obligatia sa notifice desfasurarea activitatii asociatiei de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acesteia cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice – amenda pasibila de la 20.000 lei la 40.000 lei.
 • Operatorii economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora au obligatia sa se inregistreze la nivelul asociatiei de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acestora cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice – amenda pasibila de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Lista operatorilor economici care desfasoara activitati de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deseurilor de ambalaje va fi publicata si actualizata trimestrial pe site-ul autoritatii competente.

 • Operatorii economici autorizati pentru desfasurarea activitatii de colectare, reciclare sau valorificare a deseurilor de ambalaje, comerciantii de deseuri de ambalaje si operatorii de salubritate care desfasoara si activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje sunt obligati sa raporteze agentiei judetene pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, datele referitoare la ambalajele gestionate.
 • Datele de raportare se transmit in format electronic „.xls” protejat impotriva modificarii datelor si pe suport hartie, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea.

DESEURI BATERII SI ACUMULATORI

 • Operatorii economici care executa activitati de tratare a bateriilor si acumulatorilor de orice tip trebuie sa se asigure ca procesele de tratare indeplinesc cerintele minime prevazute in lege – amenda pasibila de la 15000-20000 lei:
  • Tratarea include, cel putin, indepartarea tuturor fluidelor si acizilor.
  • Tratarea si orice depozitare, inclusiv depozitarea temporara, in instalatiile de tratare se desfasoara in amplasamente cu suprafete impermeabile si acoperis adecvat rezistent la intemperii sau in containere corespunzatoare.
 • Operatorii economici care desfasoara activitati de tratare si/sau reciclare sunt obligati sa realizeze si sa transmita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o evidenta care sa cuprinda informatii privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor primiti pentru tratare si/sau reciclare. – amenda pasibila de la 5.000 la 7.500 lei
 • Operatorii economici care colecteaza deseuri de baterii si acumulatori sunt obligati sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul in a carui raza teritoriala functioneaza fiecare punct de lucru, pana la data de 28 februarie a fiecarui an.

VEHICULE SCOASE DIN UZ (VSU)

Nerespectarea urmatoarelor cerinte poate duce la amenzi intre 20.000 lei la 40.000 lei:

 • Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, tratare, colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa solicite si sa obtina autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de autoritatile competente pentru protectia mediului, potrivit prevederilor legislatiei de protectie a mediului in vigoare –
 • Operatorii economici autorizati sa desfasoare numai activitati de colectare sunt obligati sa incheie un contract cu cel putin un operator economic autorizat sa desfasoare operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz si sa predea acestora vehiculele scoase din uz colectate in maximum o luna de la data preluarii lor.
 • operatorii au obligatia de a tine un registru de evidenta a operatiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;
 • In scopul monitorizarii atingerii obiectivelor legale, operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz au obligatia de a raporta autoritatilor judetene pentru protectia mediului datele si informatiile cu privire la indeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare si valorificare.

Cerinte privind colectarea VSU

 • suprafete impermeabile pentru zonele adecvate, prevazute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare;
 • echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementarilor referitoare la mediu si sanatate umana;
 • operatiile de depozitare trebuie efectuate fara a deteriora piesele de schimb si componentele care contin lichide sau care sunt recuperabile.
 • unitatile de colectare a vehiculelor scoase din uz nu au dreptul sa trateze vehiculele scoase din uz, in mod special in ceea ce priveste evacuarea fluidelor si dezmembrarea acestora. Acestea trebuie sa incheie contracte cu unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz in ceea ce priveste perioadele de preluare a vehiculelor, in scopul evitarii prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungita a acestora si al evitarii blocarii activitatii de colectare. Aceste prevederi nu se aplica operatorilor economici care sunt autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz;
 • unitatile de colectare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa fie autorizate din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea desfasurata, conform prevederilor legale in vigoare;
 • este interzisa stocarea vehiculelor unul peste altul, precum si asezate pe una dintre partile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate in asa fel incat sa se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care contin fluide sau partilor usor demontabile din sticla cum ar fi, dar fara a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale;
 • suprafata pentru colectare trebuie impartita intr-o suprafata unde vehiculele scoase din uz sunt predate de catre detinatori si o suprafata pentru stocarea temporara a acestora in vederea predarii catre unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz. Aceasta ultima suprafata trebuie sa fie impermeabila, protejata impotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementarilor legale in vigoare, si sa fie prevazuta, in mod obligatoriu, cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare;
 • detinerea echipamentelor necesare transportarii vehiculelor la unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz, tinandu-se seama de faptul ca vehiculele scoase din uz colectate nu mai au drept de circulatie pe drumurile publice odata cu emiterea certificatului de distrugere si implicit cu radierea din circulatie;
 • sunt obligatorii detinerea rezervoarelor de depozitare adecvate pentru depozitarea separata a lichidelor vehiculelor scoase din uz si stocarea in conditii corespunzatoare a substantelor pentru tratarea si neutralizarea oricaror posibile scurgeri de fluide;
 • este obligatorie detinerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementarilor referitoare la mediu si sanatate umana;
 • unitatea de colectare trebuie sa aiba o capacitate adecvata de prevenire si stingere a incendiilor;
 • unitatea de colectare trebuie sa fie ingradita, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
 • este obligatorie amplasarea unui indicator in apropierea caii de acces, in care sa se specifice denumirea, adresa si orele de functionare ale unitatii;
 • toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul detinator, precum si cele care urmeaza sa fie transferate catre unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz vor fi evidentiate in scris intr-un registru de operare.

Cerinte privind tratarea VSU

 • zona de lucru trebuie sa fie impartita in:
 1. zona de livrare, respectiv zona de primire si inregistrare;
 2. zona de depozitare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;
 3. zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz;
 4. zona de depozitare a vehiculelor depoluate;
 5. zona de dezmembrare;
 6. zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide;
 7. zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide;
 8. zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare;
 9. zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare;
 10. zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate catre shredder;
 11. zona de compactare, daca se efectueaza aceasta operatiune;
 12. toate zonele trebuie sa fie identificate in mod clar;
 • zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie sa fie impermeabilizate, protejate impotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementarilor legale in vigoare, si sa fie prevazute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare;
 • pe durata depozitarii, inaintea depoluarii si dezmembrarii, este interzisa stocarea vehiculelor asezate pe una dintre partile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisa numai daca exista echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorarii pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care contin fluide;
 • in zonele in care se realizeaza depoluarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor si a partilor care contin fluide, precum si compactarea, trebuie luate masuri pentru a se asigura evitarea degradarii deseurilor valorificabile;
 • vehiculele scoase din uz, inainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafete impermeabile, protejate impotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementarilor legale in vigoare, suprafete care sa prezinte o retea de drenare a apelor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare, astfel incat sa fie evitata contaminarea solului sau a panzei freatice;
 • operatorii au obligatia de a tine un registru de evidenta a operatiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;
 • este obligatorie detinerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementarilor referitoare la mediu si sanatatea umana;
 • unitatea trebuie sa aiba o capacitate corespunzatoare de depozitare a anvelopelor uzate si sa previna formarea de stocuri;
 • unitatea trebuie sa aiba o capacitate adecvata de prevenire si stingere a incendiilor;
 • in vederea reducerii oricarui impact negativ asupra mediului, vehiculele scoase din uz sunt dezmembrate inainte de tratare sau de alte operatii echivalente, iar componentele ori materialele etichetate sau identificate in orice alt mod potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din lege sunt demontate inainte de tratare.

Acestea fiind doar o parte din nenumaratele obligatii existente in sarcina colectorilor/reciclatorilor de deseuri reciclabile, Green Environment Support, fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste cinci ani, cu o echipa valoroasa de consultanti, poate asigura acestora suportul in vederea identificarii corecte a neconformitatilor de mediu si poate propune solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului asupra mediului.

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail, Mapei,  Romfracht, Sofiaman, Vacamuuu.