Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Raportari AFM

Raportari-AFM

Cadrul legislativ ce reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului este definit de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Conform obligatiilor legale, toti operatorii economici trebuie sa depuna, regulat, o serie de rapoarte cu evidenta ambalajelor nou introduse pe piata din Romania, atat din activitatea de productie cat si din activitatea de import.

Green Environment Support va ofera servicii de intocmire a documentatiilor necesare si redactare a rapoartelor complete catre Administratia Fondului de Mediu, respectand termenele prevazute legal.

Societatile care au obligatia legala de a raporta ambalajele introduse pe piata sunt agentii economici care introduc pe piata produse ambalate (producatori sau importatori), cei care supra-ambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii si cei care introduc pe piata ambalaje de desfacere (producatori sau importatori). Acestea sunt responsabile pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite, informatii ce sunt prinse in raportarile catre AFM. Detalii privind dificultatile intalnite in a intocmi corect si complet declaratia AFM se regasesc si  AICI.

Producatorii de ambalaje trebuie, de asemenea, sa utilizeze un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje, facilitandu-se astfel procesul de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Conform legislatiei in vigoare, trebuie raportate toate tipurile de ambalaje, plecand de la identificarea si clasificarea corecta a acestora. Nerespectarea prevederilor legale atrage amenzi  cu valori plecand de la 500 lei pana la 1.000 lei, pentru persoane fizice si de la 1.000 lei pana la 5.000 lei, pentru persoane juridice, potrivit Ordonantei 31/2013.

Raportarile deseurilor sunt intocmite de operatorii economici autorizati, iar declaratiile se depun lunar catre Administraria Fondului de Mediu (AFM Bucuresti).  Adresa sediului AFM Bucuresti unde se depun declaratii este: Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucuresti, cod postal: 060031 iar programul de lucru este de luni – joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00.

Pentru completarea declaratiei catre AFM sunt necesare informatii privind cantitatile de ambalaje si de deseuri de ambalaje produse. In cazul in care, pentru perioada de raportare, nu exista cantitati de ambalaje sau deseuri de ambalaje, in declaratia AFM se inscrie cifra zero (0), in campul indicat.

Declaratia se editeaza pe suport de hartie, in 2 exemplare, semnate si stampilate, unul pentru depunerea in original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu din Bucuresti (AFM Bucuresti) iar cel de-al doilea se pastreaza la sediul operatorului economic autorizat responsabil de acest serviciu.

Green Environment Support va ajuta in procesul de identificare a structurii tuturor tipurilor de ambalaje introduse noi in piata, identificarea produselor noi si a greutatii ambalajelor aferente acestora si intocmirea declaratiilor specifice catre Administratia Fondului pentru Mediu, precum si depunerea acestora. Raportarile catre AFM se redacteaza lunar si se depun pana pe data de 25 a fiecarei luni.

Totodata, specialistii Green Environment Support va ofera consultanta privind indeplinirea in mod individual al obiectivului de reciclare/valorificare pentru ambalajele introduse in piata, elaborand si planuri aplicate de prevenire a generarii de deseuri de ambalaje prin eficientizarea consumului de ambalaje, respectand astfel o alta obligatie legala a tuturor operatorilor economici. Neatingerea obiectivului de reciclare presupune plata contributie de 2 lei/kg pentru ambalaje direct la AFM.

Obiectivele anuale privind valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje la nivel national conform Legii 249/2015 se prezinta astfel:

Obiectivele anuale de reciclare/valorificare asumate de Guvern au devenit si acestea mult mai aspre, cresterile fiind ilustrate mai jos (mai multe informatii privind modificarile legislative  AICI.

Obiectiv Procent nou

(%)

Procent vechi

(%)

Obiectiv global de valorificare 65 60
Obiectiv global de reciclare 60 55
Obiectiv de reciclare hartie – carton 70 60
Obiectiv de reciclare materiale plastice 45 22,5
Obiectiv de reciclare sticla 65 60
Obiectiv de reciclare otel 70 50
Obiectiv de reciclare aluminiu 30 21
Obiectiv de reciclare lemn 50 15