Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Lista codurilor CAEN conform Ordin 337 din 2007

Daca doriti lista codurilor CAEN in format pdf apasati aici

LISTA
activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
n.c.a. = neclasificate altundeva;
* = parte din
Nr.
Cod
Denumirea activităţii
Observaţii
Noile Coduri CAEN cf. Ord. 337/2007
crt.
CAEN
Conform anexei 1 la Ord.1798/2007
1.
0121
Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru
> 100 capete
0141
Cresterea bovinelor de lapte
obţinerea laptelui
0142
Cresterea altor bovine
2.
0122
Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
> 1.000 capete
0143
Creşterea cailor şi a altor cabaline
măgarilor, catârilor şi asinilor
0145
Cresterea ovinelor si caprinelor
0149
Cresterea altor animale (include 0122*,
0125*)
3.
0123
Creşterea porcinelor
> 100 locuri
0146
Cresterea porcinelor
4.
0124
Creşterea păsărilor
> 10.000 locuri
0147
Cresterea pasarilor
5.
0125
Creşterea altor animale
> 500 locuri
0144
Cresterea camilelor si camelidelor
0149
Cresterea altor animale (include 0122*,
0125*)
0322
Acvacultura în ape dulci (include 0502*,
0125*)
6.
0130
Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală şi
Cumulate conform poz.
0150
Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală
creşterea animalelor)
anterioare
combinata cu creşterea animalelor)
7.
0141
Activităţi de servicii anexe agriculturii
Irigaţii şi desecări; servicii
0161
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
pentru mecanizarea,
grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră)
chimizarea agriculturii şi
protecţie fitosanitară
0163
0141*
Activităţi după recoltare (include 0141*,
0111*, 0113*)
0164
Pregatirea semintelor (0111*, 0112*,
0113*, 0141*
1039
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi
legumelor n.c.a(0141*, 1533*, 5131*)
8130
Activităţi de întreţinere
peisagistică
8.
0142
Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor,
> 100 locuri
0162
Activitati auxiliare pentru cresterea
cu excepţia activităţilor veterinare
animalelor (0142, 9272*)
9.
0201
Silvicultură şi exploatare forestieră
Pe unitate de
0129
Cultivarea altor plante permanente (0111*,
baza/productie**)
0201*)
0210
Silvicultura si alte activitati forestiere
(0112*, 0201*)
0220
Exploatarea forestieră
0201*
0230
Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană (0112*,
0201*, 0113*)
12.
0502
Piscicultură
0321
Acvacultura maritima
0322
Acvacultura in ape dulci (0502*, 0125*)
13.
1010
Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS
0510
Extracţia cărbunelui superior (PCS =/>
> 23865 kJ/kg)
23865 kJ/kg)
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
1920
Fabricarea produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului (2320*
1030*
1020*
1010*)
14.
1020
Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS
23865 kJ/kg)
0520
(PCS
Extracţia cărbunelui inferior
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
1920
Fabricarea produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului (2320
1030*
1020*
1010*)
15.
1030
Extracţia şi prepararea turbei
0892
Extractia turbei
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
1920
Fabricarea produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului (2320
1030*
1020*
1010*)
16.
1110
Extracţia hidrocarburilor
0610
Extractia petrolului brut
0620
Extractia gazelor naturale
0910
Activităţi de servicii anexe
extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
(1120,1110)
5221
Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
(1110*,5020*,6010*,6321)
5222
Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
1110*
6322*
6120*
6110*
17.
1120
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi
0910
Activităţi de servicii anexe
gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile)
extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
(1120,1110*)
18.
1200
Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive
0721
Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
19.
1310
Extracţia şi prepararea minereurilor feroase
0710
Extracţia minereurilor feroase
1310*
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
20.
1320
Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi
0729
Extracţia altor minereuri metalifere
rare (exclusiv minereurile radioactive)
neferoase
1320*
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
21.
1411
Extracţia pietrei pentru construcţii
0811
Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei calcaroase, extracţia pietrei pentru
construcţii, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
1411*
1413*
1412*
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
22.
1412
Extracţia pietrei calcaroase, gipsului şi a cretei
0811
Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei calcaroase, extracţia pietrei pentru
construcţii, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
1411*
1413*
1412*
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
23.
1413
Extracţia de ardezie
0811
Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei calcaroase, extracţia pietrei pentru
construcţii, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
1411*
1413*
1412*
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
24.
1421
Extracţia pietrişului şi nisipului
0812
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
argilei şi caolinului
1421*, 1422*
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
25.
1422
Extracţia argilei şi caolinului
0812
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
argilei şi caolinului
1421*, 1422*
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
26.
1430
Extracţia şi prepararea minereurilor pentru
0891
Extracţia mineralelor pentru
industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
industria chimică şi a îngrăşămintelor
naturale
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
27.
1440
Extracţia sării
0893
Extractia sarii
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
1084
Fabricarea condimentelor si ingredientelor
(1587, 1440*)
28.
1450
Alte activităţi extractive
0899
Alte activităţi extractive n.c.a.
0990
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia
mineralelor
(1010*, 1020*, 1030*, 1200*, 1310*, 1320*,
1411*, 1412*, 1450*, 1421*, 1422*, 1430*
1440*, 1413*)
3821
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
1450*
9002*
2415*
29.
1511
Producţia şi conservarea cărnii
> 1 t/zi materie prima*
1011
Prelucrarea şi conservarea cărnii
(1511,1512*)
30.
1512
Producţia şi conservarea cărnii de pasăre
> 1 t/zi materie prima*
1011
Prelucrarea şi conservarea cărnii
(1511,1512*)
1012
Prelucrarea şi conservarea cărnii de
pasăre
31.
1513
Prepararea produselor din carne (inclusiv din
carne de pasăre)
> 1 t/zi materie prima*
1013
Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasăre)
1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
1513,1520,1533*,1581*,
1585*
1089
Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1513*
1589
1581*
1562*
1013
Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasăre)
1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
1089
Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1513*
1581*
1562*
1589
32.
1520
Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a
Include şi prelucrarea
1020
Prelucrarea şi conservarea peştelui,
produselor din peşte
primară (condiţionare)
crustaceelor şi moluştelor
1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
33.
1531
Prelucrarea şi conservarea cartofilor
> de 500 kg/zi materie
1031
Prelucrarea şi conservarea cartofilor
prima*
34.
1532
Fabricarea sucurilor din fructe şi legume
> 1 t/zi materie prima*
1032
Fabricarea sucurilor din fructe şi legume
35.
1533
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
> 500 kg/zi materie prima*
1039
Prelucrarea şi conservarea fructelor
şi legumelor n.c.a.
5131*
1533*
0141*
1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
36.
1541
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
> 1 t/zi materie prima*
1041
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 0113*
1542
1541
37.
1542
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate
1041
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 0113*
1542
1541
38.
1543
Fabricarea margarinei şi produselor comestibile
1042
Fabricarea margarinei şi produselor
similare
comestibile similare
39.
1551
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1051
Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor
40.
1552
Fabricarea îngheţatei
cu excepţia dozatoarelor
1052
Fabricarea inghetatei
41.
1561
Fabricarea produselor de morărit
> 300 t/zi
1061
Fabricarea produselor de morărit
42.
1562
Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
> 300 t/zi
1062
Fabricarea amidonului şi a produselor din
amidon
1089
Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1513*
1581*
1562*
1589
43.
1571
Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana
fermă
animalelor de fermă
44.
1572
Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
1092
Fabricarea preparatelor pentru hrana
companie
animalelor de companie
45.
1581
Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
> 1 t/zi produs finit
1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
de patiserie
produselor proaspete de patiserie
1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
1089
Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1513*
1581*
1562*
1589
46.
1582
Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor
> 1 t/zi produs finit
1072
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;
produse similare
fabricarea prăjiturilor
şi a produselor conservate de patiserie
47.
1583
Fabricarea zahărului
1081
Fabricarea zahărului
48.
1584
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a
cu excepţia laboratoarelor
1082
Fabricarea produselor din cacao, a
produselor zaharoase
de cofetărie
ciocolatei şi a produselor zaharoase
49.
1585
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi
> 1 t/zi produs finit
1073
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,
a altor produse similare făinoase
cuş-cuş-ului şi a altor produse
făinoase similare
1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
1513*
1520*
1585*
1581*
1533*
50.
1586
Prelucrarea ceaiului şi cafelei
> 100 kg/zi produs finit
1083
Prelucrarea ceaiului şi cafelei
51.
1587
Fabricarea condimentelor
> 100 kg/zi produs finit
1084
Fabricarea condimentelor şi
ingredientelor
1587
1440*
52.
1588
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate
1086
Fabricarea preparatelor alimentare
şi alimentelor dietetice
omogenizate şi alimentelor dietetice
53.
1589
Fabricarea altor produse alimentare
1089
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
54.
1591
Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
Capacitatea totala a
1101
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor
instalatiilor > 300 litri
alcoolice 1591
5134*
1592*
55.
1592
Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
Capacitatea totala a
1101
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor
instalatiilor > 300 litri
alcoolice 1591
5134*
1592*
2014
Fabricarea altor produse chimice
organice, de bază
1592*
2414*
56.
1593
Fabricarea vinului
> 500 l/zi
1102
Fabricarea vinurilor din struguri
0113*
5134*
1593
57.
1594
Fabricarea cidrului şi a vinului din fructe
> 500 l/zi
1103
Fabricarea cidrului şi a altor vinuri
din fructe
58.
1595
Fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin
> 500 l/zi
1104
Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute
fermentare
prin fermentare
59.
1596
Fabricarea berii
1105
Fabricarea berii
60.
1597
Fabricarea malţului
1106
Fabricarea malţului
61.
1598
Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare
cu excepţia sifonăriilor
1107
Producţia de băuturi răcoritoare
nealcoolice
nealcoolice; producţia de ape minerale şi
alte ape îmbuteliate
1600
Fabricarea produselor din tutun
1200
Fabricarea produselor din tutun
62.
1711
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
tip bumbac
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
63.
1712
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată
> 50 Kg/zi
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
şi tip lână cardată
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
64.
1713
Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână
> 50 Kg/zi
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
pieptănată şi tip lână
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
65.
1714
Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in
> 50 Kg/zi
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
66.
1715
Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi
> 50 Kg/zi
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
67.
1716
Fabricarea aţei de cusut
> 50 Kg/zi
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
68.
1717
Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire
> 50 Kg/zi
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1711
1712
1713
1714
1717
1716
1715
69.
1721
Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac
> 50 Kg/zi
1320
Producţia de ţesături 1721
1722
1723
1830*
1725
1724
70.
1722
Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână
> 50 Kg/zi
cardată
71.
1723
Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână
> 50 Kg/zi
1320
Producţia de ţesături 1721
pieptănată
1722
1723
1830*
1725
1724
72.
1724
Ţesături din mătase şi din fire tip mătase
> 50 Kg/zi
1320
Producţia de ţesături 1721
1722
1723
1830*
1725
1724
73.
1725
Ţesături din alte textile
> 50 Kg/zi
1320
Producţia de ţesături 1721
1722
1723
1830*
1725
1724
74.
1730
Finisarea materialelor textile
> 50 Kg/zi
1330
Finisarea materialelor textile
5271*
1730
75.
1740
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu
excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
> 50 maşini
1392
Fabricarea de articole confecţionate din
textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
lenjeriei de corp)
3250
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
9529
Repararea articolelor de uz personal
şi gospodăresc n.c.a.
1740*
3630*
5274*
3640*
76.
1751
Fabricarea de covoare şi mochete
> 50 maşini
1393
Fabricarea de covoare şi mochete
77.
1752
Fabricarea de frânghii, sfori şi plase
Numai pentru impregnare
1394
Fabricarea de odgoane, frânghii,
sau acoperire
sfori şi plase
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
78.
1753
Fabricarea de textile neţesute şi articole din
> 50 maşini
1395
Fabricarea de textile neţesute şi articole din
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
acestea, cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
79.
1754
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
> 50 maşini
1396
Fabricarea de articole tehnice şi
industriale din textile
1399
Fabricarea altor articole textile
n.c.a.
3663*
1754*
1722
Fabricarea produselor de uz
gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau
carton
1754*
2122*
80.
1760
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
> 50 maşini
1391
Fabricarea de metraje prin tricotare
sau croşetare
1760
1830*
81.
1771
Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon,
> 50 maşini
1419
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi
tricotaţi sau croşetaţi
accesorii n.c.a.
1431
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
ciorapilor şi articolelor de galanterie
82.
1772
Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare
> 50 maşini
1439
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
tricotate sau croşetate
altor articole de îmbrăcăminte
83.
1810
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
> 50 maşini
1411
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din
piele
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
84.
1821
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
> 50 maşini
1412
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
lucru
pentru lucru
85.
1822
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
> 50 maşini
1413
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp)
(exclusiv lenjeria de corp)
86.
1823
Fabricarea articolelor de lenjerie de corp
> 50 maşini
1414
Fabricarea de articole de lenjerie
de corp
87.
1824
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi
> 50 maşini
1419
Fabricarea altor articole de
accesorii n.c.a.
îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
88.
1830
Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea
Preparare si vopsire si/sau
Producţia de ţesături 1721
articolelor din blană
> 50 masini confectionarea
1722
articolelor din blana
1320
1723
1830*
1725
1724
1391
Fabricarea de metraje prin tricotare
sau croşetare
1760
1830*
1420
Fabricarea articolelor din blana
1511
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi
vopsirea blănurilor 1830*
1910
89.
1910
Tăbăcirea şi finisarea pieilor
1511
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi
vopsirea blănurilor 1830*
1910
90.
1920
Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi
> 50 maşini
1512
Fabricarea articolelor de voiaj şi
a articolelor de harnaşament
marochinărie şi a articolelor de
harnaşament
3663*
1920*
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
91.
1930
Fabricarea încălţămintei
> 100 perechi/zi
1520
Fabricarea încălţămintei
1629
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută,paie şi din
alte materiale vegetale
împletite
2219
Fabricarea altor produse din cauciuc
2229
Fabricarea altor produse din material
plastic
3663*
1930*
2524*
92.
2010
Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea
1610
Tăierea şi rindeluirea lemnului
lemnului
93.
2020
Fabricarea de produse stratificate din lemn:
1621
Fabricarea de furnire şi a panourilor
placaj, panel, furnir, plăci din aşchii din lemn, plăci
din lemn
fibrolemnoase, etc.
94.
2030
Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie
1622
pentru construcţii
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623
Fabricarea altor elemente de
dulgherie şi tâmplărie, pentru
construcţii
4332
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
2030*
4542
2812*
2523*
4391
Lucrări de învelitori, şarpante şi
terase la construcţii
4522*
2030*
95.
2040
Fabricarea ambalajelor din lemn
1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
96.
2052
Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri
1629
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută,
paie şi din alte materiale vegetale împletite
1930*
2051*
3663*
2052*
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
97.
2111
Fabricarea celulozei
1711
Fabricarea celulozei
98.
2112
Fabricarea hârtiei şi cartonului
1712
Fabricarea hârtiei şi cartonului
99.
2121
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a
Cu exceptia fabricarii
1721
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a
ambalajelor din hârtie sau carton
ambalajelor din mai putin
ambalajelor din hârtie şi carton
de 500 kg/zi materie prima
100.
2124
Fabricarea tapetului
1724
Fabricarea tapetului
101.
2221
Tipărirea ziarelor
1811
Tipărirea ziarelor
102.
2222
Alte activităţi de tipărire n.c.a
Cu excepţia activităţilor de
1723
Fabricarea articolelor de papetărie
imprimare computerizată şi
2123
fotocopiere
2222*
1812
Alte activităţi de tipărire n.c.a.
2125*
2122*
2222*
5819
Alte activităţi de editare
7240*
2222*
2215
103.
2225
Alte lucrări de tipografie
Numai pentru vopsire,
1813
Servicii pregătitoare pentru
scufundare in baie,
pretipărire
glazurare
2224
2225
104.
2310
Fabricarea produselor de cocserie
1910
Fabricarea produselor de cocserie
2310
2414*
105.
2320
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea
1920
Fabricarea produselor obţinute din
ţiţeiului
prelucrarea ţiţeiului
2320
1010*
1030*
1020*
106.
2330
Prelucrarea combustibililor nucleari
2013
Fabricarea altor produse chimice
anorganice, de bază
2330*
2413
2120
Fabricarea preparatelor farmaceutice
2442*
2330*
2446
Prelucrarea combustibililor nucleari
2330*
3812
Colectarea deşeurilor periculoase
4011*
2330*
9002*
3822
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
periculoase
9002*
2330*
107.
2411
Fabricarea gazelor industriale
2011
Fabricarea gazelor industriale
108.
2412
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2012
Fabricarea coloranţilor şi a
pigmenţilor
109.
2413
Fabricarea altor produse chimice anorganice de
2013
Fabricarea altor produse chimice
bază
anorganice, de bază
2413
2330*
110.
2414
Fabricarea altor produse chimice organice de
1910
Fabricarea produselor de cocserie
bază
2310
2414*
2014
Fabricarea altor produse chimice
organice, de bază
1592*
2414*
111.
2415
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor
2015
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor
azotoase
azotoase
3821
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
1450*
9002*
2415*
112.
2416
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2016
Fabricarea materialelor plastice în
forme primare
113.
2417
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2017
Fabricarea cauciucului sintetic în
forme primare
114.
2420
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse
2020
Fabricarea pesticidelor şi a altor
agrochimice
produse agrochimice
115.
2430
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
2030
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice şi masticurilor
tipografice şi masticurilor
116.
2441
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2110
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază
117.
2442
Fabricarea preparatelor farmaceutice
Cu excepţia farmaciilor
2120
Fabricarea preparatelor farmaceutice
2330* 2442*
3250
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
118.
2451
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a
produselor de întreţinere
2041
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor
şi a produselor de întreţinere
2451*
2042
Fabricarea parfumurilor şi a produselor
cosmetice (de
toaletă)
2452
2451*
119.
2452
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice
2042
Fabricarea parfumurilor şi a produselor
(de toaletă)
cosmetice (de
toaletă)
2452
2451*
120.
2461
Fabricarea explozivilor
2051
Fabricarea explozivilor
3663*
2461
121.
2462
Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
2052
Fabricarea cleiurilor
2059
Fabricarea altor produse chimice
n.c.a.
2466*
2464
2462*
122.
2463
Fabricarea uleiurilor esenţiale
2053
Fabricarea uleiurilor esenţiale
123.
2464
Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
2059
Fabricarea altor produse chimice
n.c.a.
2466*
2464
2462*
124.
2466
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2059
Fabricarea altor produse chimice
n.c.a.
2466*
2464
2462*
2611
Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2466*
3110*
3230*
3130*
3210*
3120*
125.
2470
Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale
2060
Fabricarea fibrelor sintetice şi
artificiale
126.
2511
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer
2211
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor
anvelopelor
de aer; reşaparea şi refacerea
2512
2511
127.
2512
Reşaparea anvelopelor
2211
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor
anvelopelor
de aer; reşaparea şi refacerea
2512
2511
128.
2513
Fabricarea altor produse din cauciuc
2219
Fabricarea altor produse din cauciuc
2513*
3663*
1930*
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
129.
2521
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor
> 1 t/zi
2221
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi
din material plastic
profilelor din material plastic
3320
Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
130.
2522
Fabricarea articolelor de ambalaj din material
2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din
plastic
material plastic
131.
2523
Fabricarea articolelor din material plastic pentru
> 100 mp/zi
2223
Fabricarea articolelor din material
construcţii
plastic pentru construcţii
3663*
2523*
2732
electrice şi electronice
Fabricarea altor fire şi cabluri
3130*
2523*
4332
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
2030*
4542
2812*
2523*
132.
2524
Fabricarea altor produse din material plastic
2229
Fabricarea altor produse din material
plastic
3663*
1930*
2524*
2733
Fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
3130*
3120*
2524*
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
133.
2611
Fabricarea sticlei plate
2311
Fabricarea sticlei plate
134.
2612
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Cu exceptia serviciilor de
2312
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
finisare a sticlei plate si a
atelierelor de geamgerie
135.
2613
Fabricarea articolelor din sticlă
2313
Fabricarea articolelor din sticlă
136.
2614
Fabricarea fibrelor din sticlă
2314
Fabricarea fibrelor din sticlă
137.
2615
Fabricarea de sticlărie tehnică
2319
Fabricarea de sticlărie tehnică
2615*
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
3320
Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
138.
2621
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
2341
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodăresc şi ornamental
gospodăresc şi ornamental
139.
2622
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2342
Fabricarea de obiecte sanitare din
ceramică
140.
2623
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din
2343
Fabricarea izolatorilor şi pieselor
ceramică
izolante din ceramică
141.
2624
Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic
2344
Fabricarea altor produse tehnice din
ceramică
142.
2625
Fabricarea altor produse ceramice
2349
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
143.
2626
Fabricarea produselor ceramice refractare
2320
Fabricarea de produse refractare
144.
2630
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2331
Fabricarea plăcilor şi dalelor din
ceramică
145.
2640
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse
pentru construcţii, din argilă arsă
2332
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi
din argilă arsă
altor produse pentru construcţii,
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
3320
Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
146.
2651
Fabricarea cimentului
2351
Fabricarea cimentului
147.
2652
Fabricarea varului
2352
Fabricarea varului şi ipsosului
2653
2652
148.
2653
Fabricarea ipsosului
2352
Fabricarea varului şi ipsosului
2653
2652
149.
2661
Fabricarea elementelor din beton pentru
> 1 t/zi
2361
Fabricarea produselor din beton
construcţii
pentru construcţii
150.
2662
Fabricarea elementelor din ipsos pentru
> 1 t/zi
2362
Fabricarea produselor din ipsos pentru
construcţii
construcţii
151.
2663
Fabricarea betonului
> 1 t/zi
2363
Fabricarea betonului
152.
2664
Fabricarea mortarului
> 1 t/zi
2364
Fabricarea mortarului
154.
2666
Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi
> 1 t/zi
2369
Fabricarea altor articole din beton,
ipsos
ciment şi ipsos
155.
2670
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370
Tăierea, fasonarea şi finisarea
pietrei
156.
2681
Fabricarea de produse abrazive
2391
Fabricarea de produse abrazive
2681*
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
3320
Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
2615*
2640*
3330
28*
29*
30*
31
*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2681*
157.
2682
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice,
Inclusiv staţii de mixturi
2399
Fabricarea altor produse din minerale
n.c.a.
asfaltice
nemetalice, n.c.a.
158.
2710
Producţia de metale feroase sub forme primare şi
2410
Producţia de metale feroase sub forme
cea de feroaliaje
primare şi de feroaliaje
159.
2721
Producţia de tuburi (ţevi) din fontă
2451
Turnarea fontei
2721
2751
160.
2722
Producţia de tuburi (ţevi) din oţel
2420
Producţia de tuburi, ţevi, profile
tubulare şi accesorii pentru acestea,
din oţel
161.
2731
Tragere la rece
2431
Tragere la rece a barelor
162.
2732
Laminare la rece
2432
Laminare la rece a benzilor înguste
163.
2733
Producţia altor profile obţinute la rece
2433
Producţia de profile obţinute la rece
2811*
2733
164.
2734
Trefilare
2434
Trefilarea firelor la rece
165.
2741
Producţia metalelor preţioase
2441
Producţia metalelor preţioase
166.
2742
Metalurgia aluminiului
2442
Metalurgia aluminiului
167.
2743
Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2443
Producţia plumbului, zincului şi cositorului
168.
2744
Metalurgia cuprului
2444
Metalurgia cuprului
169.
2745
Producţia altor metale neferoase
2445
Producţia altor metale neferoase
170.
2751
Turnarea fontei
2451
Turnarea fontei
2751
2721
171.
2752
Turnarea oţelului
2452
Turnarea otelului
172.
2753
Turnarea metalelor neferoase uşoare
2453
Turnarea metalelor neferoase uşoare
173.
2754
Turnarea altor metale neferoase
2454
Turnarea altor metale neferoase
174.
2811
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
> 10 t/luna
2433
Producţia de profile obţinute la rece
componente ale structurilor metalice
2811*
2733
2511
Fabricarea de construcţii metalice şi
metalice
părţi componente ale structurilor
2811*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
175.
2812
Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie
Pentru un consum de
2512
Fabricarea de uşi şi ferestre din
din metal
materie prima > 5 t/luna
Metal
2812*
4332
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
2030*
2812*
4542
2523*
176.
2821
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere
2529
Producţia de rezervoare, cisterne şi
metalice
containere metalice
2821*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
177.
2822
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire
2521
Producţia de radiatoare şi cazane pentru
centrală
încălzire centrală
2822*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
178.
2830
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia
2530
Producţia generatoarelor de aburi
cazanelor pentru încălzire centrală)
(cu excepţia cazanelor pentru încălzire
centrală)
2830*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
179.
2840
Fabricarea produselor metalice obţinute prin
2550
Fabricarea produselor metalice obţinute
deformare plastică; metalurgia pulberilor
prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
180.
2851
Tratarea şi acoperirea metalelor
2561
Tratarea şi acoperirea metalelor
181.
2852
Operaţiuni de mecanică generală
Cu exceptia atelierelor
2562
Operaţiuni de mecanică generală
lacatuserie si a atelierelor
de multiplicat chei
182.
2861
Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic
2571
Fabricarea produselor de tăiat
2875*
2861*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
183.
2862
Fabricarea uneltelor de mână
> 5 t/luna
2573
Fabricarea uneltelor
2956*
2862*
2841
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului
2862*
3162*
2942*
2849
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2862*
2943*
2892
Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi construcţii
2952*
3410*
2862*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
184.
2863
Fabricarea articolelor de feronerie
> 5 t/luna
2572
Fabricarea articolelor de feronerie
2863*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
185.
2871
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte
> 5 t/luna
2591
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte
produse similare din oţel
produse similare din oţel
2871*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
186.
2872
Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
2592
Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
187.
2873
Fabricarea articolelor din fire metalice
2593
Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2874*
2873
188.
2874
Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
2593
Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2874*
2873
2594
Fabricarea de şuruburi, buloane şi
nituri şi şaibe
alte articole filetate: fabricarea de
2874*
189.
2875
Fabricarea altor articole din metal
2571
Fabricarea produselor de tăiat
2861*
2875*
2599
Fabricarea altor articole din metal
n.c.a.
3663*
3162*
2875*
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
190.
2911
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia
2811
Fabricarea de motoare şi turbine (cu
motoarelor pentru avioane, vehicule şi
excepţia celor pentru avioane,
motociclete)
autovehicule şi motociclete.)
3430*
2911*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
191.
2912
Fabricarea de pompe şi compresoare
2812
Fabricarea de motoare hidraulice
2913*
2912*
2813
Fabricarea de pompe şi compresoare
2912*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
192.
2913
Fabricarea articolelor de robinetărie
2812
Fabricarea de motoare hidraulice
2913*
2912*
2814
Fabricarea de articole de robinetărie
2913*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
193.
2914
Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor
2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor,
mecanice de transmisie
mecanice de transmisie
cutiilor de viteză şi a elementelor
2914*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
194.
2921
Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor
2821
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2921*
2972*
2971*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
195.
2922
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi
manipulat
3550*
2922*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
4329
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
2922*
4532
4531*
4534*
196.
2923
Fabricarea echipamentelor industriale de
Procedura specifică
2825
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi
ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz
frigorifice, exclusiv a
casnic)
echipamentelor de uz casnic
2923*
2971*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
197.
2924
Fabricarea altor echipamente de utilizare
2829
Fabricarea altor maşini şi utilaje de
generală
utilizare generală n.c.a.
2924*
3320*
2943*
3250
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
3310*
2924*
3340*
1740*
3320*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
198.
2931
Fabricarea tractoarelor
2830
Fabricarea maşinilor şi utilajelor
pentru agricultură şi exploatări forestiere
2931*
2953*
2932*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
199.
2932
Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi
2830
Fabricarea maşinilor şi utilajelor
forestiere
pentru agricultură şi exploatări forestiere
2931*
2953*
2932*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
9522
Repararea dispozitivelor de uz
gospodăresc şi a echipamentelor
pentru casa şi grădină
5272*
2932*
200.
2941
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate
2824
Fabricarea maşinilor-unelte portabile
electric
acţionate electric
2941*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
201.
2942
Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea
2841
Fabricarea utilajelor şi a
metalului
maşinilor-unelte pentru prelucrarea
metalului
2862*
3162*
2942*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
202.
2943
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2790
Fabricarea altor echipamente
electrice
3210*
3162*
3120*
3130*
2943*
2829
Fabricarea altor maşini şi utilaje de
utilizare generală n.c.a.
2924*
3320*
2943*
2849
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2943*
2862*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
203.
2951
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2891
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2951*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
204.
2952
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2892
Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi construcţii
2952*
3410*
2862*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
205.
2953
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor
2830
Fabricarea maşinilor şi utilajelor
alimentare, băuturilor şi tutunului
forestiere
pentru agricultură şi exploatări
2931*
2953*
2932*
2893
Fabricarea utilajelor pentru
prelucrarea produselor alimentare,
băuturilor şi tutunului 2953*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
206.
2954
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a
2894
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă,
îmbrăcămintei şi a pielăriei
a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2954*
2956*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
207.
2955
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi
2895
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei
cartonului
şi cartonului
2955*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
208.
2956
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
2573
Fabricarea uneltelor
2862*
2956*
2751
Fabricarea de aparate electrocasnice
2956*
2971*
2894
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă,
a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2954*
2956*
2896
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
maselor plastice şi a cauciucului
2956*
2899
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
209.
2960
Fabricarea armamentului şi muniţiei
2540
Fabricarea armamentului şi muniţiei 2960*
3030
Fabricarea de aeronave şi nave
spaţiale
2960*
3611*
3530*
3040
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
2960*
3312
Repararea maşinilor
2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
7250*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
2951*
210.
2971
Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice
2751
Fabricarea de aparate electrocasnice
2956*
2971*
2821
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2921*
2972*
2971*
2825
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi
frigorifice, exclusiv a
echipamentelor de uz casnic
2923*
2971*
3314
Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
211.
2972
Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
2752
Fabricarea de echipamente casnice
neelectrice
2972*
2821
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2921*
2972*
2971*
212.
3001
Fabricarea maşinilor de birou
2823
Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
3001
3612*
3230*
213.
3002
Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente
Cu excepţia activităţilor de
2620
Fabricarea calculatoarelor şi a
electronice
asamblare a acestora
echipamentelor periferice
3002*
3230*
6209
Alte activităţi de servicii privind tehnologia
informaţiei
7260
7222*
3002*
214.
3110
Producţia de motoare, generatoare şi
transformatoare electrice
2611
Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2466*
3110*
3230*
3130*
3210*
3120*
2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor
şi transformatoarelor electrice
3110*
3162*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
3314
Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
215.
3120
Producţia de aparate pentru distribuţia şi
2611
Fabricarea subansamblurilor
comanda electricităţii
electronice (module)
2466*
3230*
3120*
3130*
3210*
3110*
2712
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi
control a electricităţii
2733
Fabricarea dispozitivelor de
conexiune pentru fire şi cabluri
electrice şi electronice
3130*
3120*
2524*
2790
Fabricarea altor echipamente electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
3314
Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3120*
3320*
3310*
3162*
216.
3130
Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice
2611
Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2466*
3110*
3230*
3130*
3210*
3120*
2731
Fabricarea de cabluri cu fibră optică
3130*
3340*
2732
Fabricarea altor fire şi cabluri
electrice şi electronice
2523*
3130*
2733
Fabricarea dispozitivelor de
conexiune pentru fire şi cabluri
electrice şi electronice
3130*
3120*
2524*
2790
Fabricarea altor echipamente electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
217.
3140
Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice
2720
Fabricarea de acumulatori şi baterii 3140*
218.
3150
Producţia de lămpi electrice şi echipamente de
2740
Producţia de lămpi electrice şi echipamente
iluminat
de iluminat
3150
3162*
3161*
219.
3161
Producţia de componente electrice pentru
2740
Producţia de lămpi electrice şi echipamente
motoare şi vehicule n.c.a
de iluminat
3150
3162*
3161*
2931
Fabricarea de echipamente electrice şi
electronice pentru autovehicule şi
pentru motoare de autovehicule
3161*
220.
3162
Producţia altor componente electrice n.c.a
2344
Fabricarea altor produse tehnice din
ceramică
2624
3162*
2599
Fabricarea altor articole din metal
n.c.a.
2875*
3663*
3162*
2630
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
3220*
3230*
3320*
3162*
2651
Fabricarea de instrumente şi dispozitive
pentru măsură, verificare, control, navigaţie
3320*
3162*
2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor
şi transformatoarelor electrice
3110*
3162*
2740
Fabricarea de echipamente electrice
de iluminat
3150
3162*
3161*
2790
Fabricarea altor echipamente
electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
2841
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului
2862*
2942*
3162*
2899
Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3020
Fabricarea materialului rulant
3611*
3520*
3162*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
3314
Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
221.
3210
Producţia de tuburi electronice şi alte componente
Fabricarea subansamblurilor electronice
electronice
(module)
2466*
3110*
2611
3230*
3130*
3210*
3120*
2612
Fabricarea altor componente
electronice
3210*
2790
Fabricarea altor echipamente
electrice
2943*
3210*
3120*
3130*
3162*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
222.
3220
Producţia de emiţătoare radio-televiziune,
Fabricarea subansamblurilor electronice
echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice
(module)
2466*
3110*
2611
3230*
3130*
3210*
3120*
2630
Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
3220*
3320*
3162*
3230*
9512
Repararea echipamentelor de
comunicaţii
5274*
3220*
223.
3230
Producţia de receptoare de radio şi televiziune;
aparate de înregistrare şi reproducere audio şi
video
Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2466*
3110*
2611
3230*
3130*
3210*
3120*
2620
Fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
3002*
3230*
2630
Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
3220*
3320*
3162*
3230*
2640
Fabricarea produselor electronice de
larg consum
3650*
3230*
2670
Fabricarea de instrumente optice şi
echipamente fotografice
3340*
3230*
3320*
2823
Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
3001
3230*
3612*
224.
3310
Producţia de aparatură şi instrumente medicale
2660
Fabricarea de echipamente pentru
radiologie, electrodiagnostic şi
electroterapie
3310*
3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
3310*
3612*
3611*
3550*
3250
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
3314
Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
225.
3320
Producţia de aparatură şi instrumente de măsură,
Fabricarea subansamblurilor electronice
verificare şi control (cu excepţia echipamentelor
(module)
de măsură, reglare şi control pentru procesele
2466*
industriale)
3110*
2611
3230*
3130*
3210*
3120*
2630
Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
3220*
3320*
3162*
3230*
2651
Fabricarea de instrumente şi dispozitive
pentru măsură, verificare, control, navigaţie
3320*
3162*
2670
Fabricarea de instrumente optice şi
echipamente fotografice
3340*
3230*
3320*
2829
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare
generală n.c.a.
2924*
3320*
2943*
2899
Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3250
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
3314
Repararea echipamentelor electrice
2971*
3110*
3320*
3162*
3310*
3120*
3320
Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
2521*
3330
2640*
2681*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2615*
226.
3330
Producţia de echipamente de măsură, reglare şi
3320
Instalarea maşinilor şi
control pentru procese industriale
echipamentelor industriale
2521*
3330
2640*
2681*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
2615*
227.
3340
Producţia de aparatură şi instrumente optice şi
Cu exceptia centrelor de
2670
Fabricarea de instrumente optice şi
fotografice
optica medicala care
echipamente fotografice
monteaza lentile si repara
3340*
ochelari
3230*
3320*
2731
Fabricarea de cabluri cu fibră optică
3130*
3340*
2899
Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3250
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
2442*
2924*
3320*
3340*
1740*
3310*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
228.
3350
Producţia de ceasuri
2652
Producţia de ceasuri
3350*
3212
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare
din metale şi
pietre preţioase
3350*
3622
3213
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole
similare
3661
3350*
3313
Repararea echipamentelor electronice
şi optice
2924*
3110*
3162*
3350*
3230*
3310*
3320*
3340*
3210*
229.
3410
Producţia de autovehicule
2892
Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi construcţii
2952*
3410*
2862*
2910
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier
3410*
3091
Fabricarea de motociclete
3541
3410*
230.
3420
Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci
2920
Producţia de caroserii pentru
autovehicule; fabricarea de remorci şi
semiremorci
3420*
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
2811*
2821*
2822*
3420*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
2830*
231.
3430
Producţia de piese şi accesorii pentru
2811
Fabricarea de motoare şi turbine (cu
autovehicule şi motoare de autovehicule
excepţia celor pentru avioane, autovehicule
şi motociclete.)
3430*
2911*
2932
Fabricarea altor piese şi accesorii
pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
3430*
3611*
232.
3511
Construcţii şi reparaţii de nave
3011
Construcţia de nave şi structuri
plutitoare
3511*
3611*
3315
Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
3511*
3512*
233.
3512
Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi
3012
Construcţia de ambarcaţiuni sportive
de agrement
şi de agrement
3512*
3315
Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
3511*
3512*
234.
3520
Construcţia şi repararea materialului rulant
3020
Fabricarea materialului rulant
3162*
3611*
3520*
3317
Repararea şi întreţinerea altor
echipamentelor de transport n.c.a.
3520*
3550*
3543*
235.
3530
Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave
2899
Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3030
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3611*
3530*
2960*
3316
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi
navelor spaţiale
3530*
236.
3541
Producţia de motociclete
3091
Fabricarea de motociclete
3541
3410*
237.
3542
Producţia de biciclete
3092
Fabricarea de biciclete şi de
vehicule pentru invalizi
3542
3663*
3543*
238.
3611
Producţia de scaune
2932
Fabricarea altor piese şi accesorii
pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
3430*
3611*
3011
Construcţia de nave şi structuri
plutitoare
3511*
3611*
3020
Fabricarea materialului rulant
3162*
3611*
3520*
3030
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3611*
3530*
2960*
3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
3310*
3612*
3611*
3550*
3102
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3613
3611*
3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
3614*
3611*
9524
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
3611*
3614*
3612*
239.
3612
Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
2823
Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
3001
3230*
3612*
3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
3310*
3612*
3611*
3550*
9524
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
3611*
3614*
3612*
240.
3613
Producţia mobilierului pentru bucătării
3102
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3613
3611*
241.
3614
Producţia altor tipuri de mobilier
3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
3614*
3611*
9524
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
3611*
3614*
3612*
242.
3615
Producţia de saltele şi somiere
3103
Fabricarea de saltele şi somiere
243.
3621
Baterea monedelor şi medaliilor
instalaţii pt. tratarea
3211
Baterea monedelor
suprafeţei metalelor pe
bază chimică sau
electrolitică
244.
3622
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din
instalaţii pt. tratarea
3212
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare
metale şi pietre
suprafeţei metalelor pe
din metale şi
bază chimică sau
pietre preţioase
electrolitică
3350*
3622
245.
3630
Fabricarea instrumentelor muzicale
3220
Fabricarea instrumentelor musicale
3630*
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
9529
Repararea articolelor de uz personal
şi gospodăresc n.c.a.
1740*
3630*
5274*
3640*
246.
3640
Fabricarea articolelor pentru sport
3230
Fabricarea articolelor pentru sport
3640*
3299
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
1810*
1824*
1920*
2052*
2051*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
9529
Repararea articolelor de uz personal
şi gospodăresc n.c.a.
1740*
3630*
5274*
3640*
247.
3650
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
2640
Fabricarea produselor electronice de
larg consum
3650*
3230*
2899
Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2956*
3162*
3320*
3663*
3530*
3650*
3340*
3240
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3650*
3319
Repararea altor echipamente 1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3650*
2615*
2640*
2681*
3630*
2524*
248.
3661
Fabricarea bijuteriilor de fantezie
instalaţii pt. tratarea
3213
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole
suprafeţei metalelor pe
similare
bază chimică sau
3661
electrolitică
3350*
249.
3710
Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice
reciclabile
3831
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi
a echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor
3710*
3832
Recuperarea materialelor reciclabile
sortate
3720
3710*
250.
3720
Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice
3832
Recuperarea materialelor reciclabile
reciclabile
sortate
3720
3710*
251.
4011
Producţia de energie electrică
3511
Producţia de energie electrică
4011*
3812
Colectarea deşeurilor periculoase
4011*
2330*
9002*
252.
4012
Transportul energiei electrice
Pentru linii de inalta si
3512
Transportul energiei electrice
medie tensiune
253.
4021
Producţia gazelor
3521
Producţia gazelor
254.
4030
Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei
3530
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
calde
4030*
255.
4100
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
256.
4524
Construcţii hidrotehnice
4221
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
pentru fluide
4521*
4525*
4524*
4291
Construcţii hidrotehnice
4524*
4399
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4521*
4550
4524*
4525*
4545*
4522*
257.
5020
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
cu staţii de vopsire sau
4520
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
spălare/epurare ape uzate
5020*
5221
Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
(1110*,5020*,6010*,6321)
258.
5050
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
Cu exceptia comercializarii
4730
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor
autovehicule
produselor lubrifiante si de
pentru autovehicule în magazine
racire pentru autovehicule
specializate
259.
5123
Comerţ cu ridicata al animalelor vii
Procedura specifică pt.
4623
Comerţ cu ridicata al animalelor vii
fauna sălbatică
260.
5151
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi
instalaţii de depozitare a
4671
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi,
gazoşi şi al produselor derivate
produselor petroliere,
lichizi şi gazoşi şi al
petrochimice şi chimice
produselor derivate
261.
5155
Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4675
Comerţ cu ridicata al produselor
chimice
5155*
4676
Comerţ cu ridicata al altor produse
intermediare
5155*
5156
262.
5157
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4677
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
263.
5211
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, Numai pentru hipermarket-
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
cu vânzare predominantă de produse alimentare,
uri, supermarket-uri,
nespecializate, cu vânzare
băuturi şi tutun
complexe comerciale
264.
5510
Hoteluri
5510
Hoteluri si alte facilitate de cazare similare
265.
5522
Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
5530
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5522
5521*
266.
5523
Alte mijloace de cazare
Numai pentru sate de
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
vacanta, pensiuni turistice,
perioade de scurtă durată
ferme agroturistice cu sursa
5521*
proprie de alimentare cu
5523*
apa potabila si sisteme
5590
Alte servicii de cazare
individuale de epurare
5523*
corespunzatoare a apelor
uzate
267.
5530
Restaurante
> 100 locuri
5610
Restaurante
268.
6010
Transporturi pe calea ferată
4910
Transporturi interurbane de călători
pe calea ferată
6010*
4920
Transporturi de marfă pe calea ferată
6010*
5221
Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
1110*
6010*
5020*
6321
269.
6024
Transporturi rutiere de mărfuri
numai pentru substanţe,
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
6024*
mărfuri şi deşeuri
periculoase
4942
Servicii de mutare 6024*
270.
6030
Transporturi prin conducte
4950
Transporturi prin conducte
271.
6110
Transporturi maritime şi de coastă
Porturi maritime de peste
5010
Transporturi maritime şi costiere de
1350 t
Pasageri
6110*
5020
Transporturi maritime şi costiere de marfă
6110*
5222
Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
1110*
6322*
6120*
6110*
272.
6120
Transporturi pe căi navigabile interioare
Porturi pentru traficul pe
cursuri de apă interne care
permit trecerea unor vase
de peste 1350 tone
5030
Transportul de pasageri pe căi navigabile
interioare
6120*
5040
Transportul de marfă pe căi
navigabile interioare
6120*
5222
Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
1110*
6322*
6120*
6110*
273.
6210
Transporturi aeriene după grafic
aeroporturi cu o lungime de
5110
Transporturi aeriene de pasageri
bază a pistei de decolare
de 2100 m sau mai mult
6220*
6210*
5121
Transporturi aeriene de marfă
6220*
6210*
274.
6220
Transporturi aeriene ocazionale
aeroporturi cu o lungime de
5110
Transporturi aeriene de pasageri
bază a pistei de decolare
de 2100 m sau mai mult
6220*
6210*
5121
Transporturi aeriene de marfă
6220*
6210*
275.
6312
Depozitări
instalaţii de depozitare a
5210
Depozitări
produselor petroliere,
petrochimice şi chimice
277.
7310
Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
– inclusiv pentru organisme modificate genetic
Procedura specifică pentru
organisme modificate
7211
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
genetic
7310*
7219
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale
şi inginerie
7310*
7220
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe
sociale şi umaniste
7310*
7320
279.
8511
Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială
8610
Activităţi de asistenţă spitalicească
8511*
8720
Activităţi ale centrelor de recuperare
psihică şi de
dezintoxicare, exclusiv spitale
8531*
8514*
8511*
280.
9001
Colectarea şi tratarea apelor uzate
3700
Colectarea şi epurarea apelor uzate
281.
9002
Colectarea şi tratarea altor reziduuri
3811
Colectarea deşeurilor nepericuloase
9003*
9002*
3812
Colectarea deşeurilor periculoase
4011*
2330*
9002*
3821
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
9002*
2415*
1450*
3822
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
periculoase
2330*
9002*
282.
9003
Salubritate, depoluare şi activităţi similare
3811
Colectarea deşeurilor nepericuloase
9003*
9002*
3900
Activităţi şi servicii de decontaminare
9003*
8129
Alte activităţi de curăţenie
7470*
9003*
283.
9253
Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale
9104
Activităţi ale grădinilor zoologice,
rezervaţiilor
botanice şi ale rezervaţiilor naturale
284.
9301
Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi
Cu exceptia atelierelor
9601
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor
blănurilor
mestesugaresti de
textile şi a produselor din blană
retusare/vopsire manuala a
articolelor din textile, piele
sau blanuri