Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Legislatie

Legislatia de mediu din Romania

Legislatia de mediu este reprezentata de toate actele de normative tip legi, hotarari si ordonante de Guvern, ordine emise de diferite autoritati si regulamente UE ce definesc si reglementeaza toate masurile aplicate in gestionarea corecta a deseurilor generate de persoane fizice si juridice, masuri necesare protectiei mediului si a sanatatii populatiei, prin actiuni de colectare selectiva si tratare eficienta si ecologica a deseurilor de toate tipurile.

Obligatiile legale se aplica atat persoanelor fizice cat si celor juridice, cuprinzand raspunderi privind colectarea selectiva a deseurilor, transportul acestora, depozitarea si tratarea/ valorificarea lor, prin metodele prevazute de lege in functie de tipul de deseu. Deseurile gestionate pot fi clasificate, in functie de provenienta, in 3 categorii mari si anume: deseuri municipale si asimilabile, deseuri sanitare si deseuri de productie.

Ierarhia deseurilor se stabileste in functie de ordinea prioritatilor in cadrul legislatiei de mediu dupa cum urmeaza:

 1. prevenirea;
 2. pregatirea pentru reutilizare;
 3. reciclarea;
 4. alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
 5. eliminarea.

Aceasta ierarhizare eficientizeaza actiunile de generare si gestionare a deseurilor, reducandu-se astfel efectele nocive asupra mediului si a sanatatii populatiei.

Doar operatorii economici autorizati pot desfasura activitati de gestionare a deseurilor.

Printre obligatiile legale amintim:

 1. numirea un responsabil cu managementul deseurilor, instruit in acest sens, in caz contrar, amenzile aplicate fiind intre 15.000 si 30.000 de lei;
 2. clasificarea deseurilor pe care le produceti, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri, obligatie care neindeplinita atrage amenzi intre 15.000 si 30.000 de lei;
 3. valorificare deseurile si colectarea separat deseurile din hartie, metal, plastic si sticla, in caz contrar se aplica amenzi intre 20.000-40.000 de lei;
 4. mentinerea unei evidente lunara a deseurilor si depunerea unui raport anual centralizator la Agentia de Protectia Mediului teritoriala;
 5. interzicerea abandonarii deseurilor, actiune ce se sanctioneaza cu amenzi intre 20.000 si 40.000 de lei;
 6. eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere, caz in care nerespectarea duce la amenzi intre 25.000 si 30.000 de lei

Mentionam mai jos o parte din actele legislative ce definesc cadrul legal specific domeniului.
Le puteti descarca in format .pdf.

Legea 143/2018

ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodsririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

HG nr. 540 din 2016 privind bateriile si acumulatorii

HG nr. 1079 din 2011 privind bateriile si acumulatorii

Regulament pentru autorizarea anumitor substante

Regulamentul (UE) 2017/1505 al Comisiei din 28 aug 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 (EMAS)

Regulamentul (UE) 2017/1510 Al Comisie din 30 aug 2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Regulament omologare dispozitive de schimb pentru controlul poluarii pentru autovehicule

Ordin produselor pentru constructii

Ordin pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale

Hotararea privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti

Hotararea pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 si a Hotararii Guvernului nr. 937/2010

Decizie in scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2020

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)

Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizata*)

Hotararea nr. 235 din 7 martie 2007

Hotararea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008

Hotararea nr. 349 din 21 aprilie 2005 (*actualizata*)

Hotararea nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizata*)

Hotararea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizata*)

Ordonanta de Urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015

Ordonanta de Urgenta nr. 38 din 28 iunie 2016

Ordonanta de Urgenta nr. 39 din 28 iunie 2016

Ordin nr. 756 din 26 noiembrie 2004

REV2 a codurilor CAEN

Ordin Nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de finantare
a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 – 2019