Legislatie

Legislatia de mediu este reprezentata de toate actele de normative tip legi, hotarari si ordonante de Guvern, ordine emise de diferite autoritati si regulamente UE ce definesc si reglementeaza toate masurile aplicate in gestionarea corecta a deseurilor generate de persoane fizice si juridice, masuri necesare protectiei mediului si a sanatatii populatiei, prin actiuni de colectare selectiva si tratare eficienta si ecologica a deseurilor de toate tipurile.

Obligatiile legale se aplica atat persoanelor fizice cat si celor juridice, cuprinzand raspunderi privind colectarea selectiva a deseurilor, transportul acestora, depozitarea si tratarea/ valorificarea lor, prin metodele prevazute de lege in functie de tipul de deseu. Deseurile gestionate pot fi clasificate, in functie de provenienta, in 3 categorii mari si anume: deseuri municipale si asimilabile, deseuri sanitare si deseuri de productie.

Ierarhia deseurilor se stabileste in functie de ordinea prioritatilor in cadrul legislatiei de mediu dupa cum urmeaza:

  1. prevenirea;
  2. pregatirea pentru reutilizare;
  3. reciclarea;
  4. alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
  5. eliminarea.

Aceasta ierarhizare eficientizeaza actiunile de generare si gestionare a deseurilor, reducandu-se astfel efectele nocive asupra mediului si a sanatatii populatiei.

Doar operatorii economici autorizati pot desfasura activitati de gestionare a deseurilor.

Printre obligatiile legale amintim:

  1. clasificarea deseurilor pe care le produceti, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri, obligatie care neindeplinita atrage amenzi intre 15.000 si 30.000 de lei;
  2. valorificare deseurile si colectarea separat deseurile din hartie, metal, plastic si sticla, in caz contrar se aplica amenzi intre 20.000-40.000 de lei;
  3. mentinerea unei evidente lunare a deseurilor si depunerea unui raport anual centralizator la Agentia de Protectia Mediului teritoriala;
  4. interzicerea abandonarii deseurilor, actiune ce se sanctioneaza cu amenzi intre 20.000 si 40.000 de lei;
  5. eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere, caz in care nerespectarea duce la amenzi intre 25.000 si 30.000 de lei.

Consultanta si servicii de mediu

Green Environment Support

Ordin nr. 756 din 26 noiembrie 2004
Ordin nr. 756 din 26 noiembrie 2004

Prezentul normativ ofera detalii privind incinerarea deseurilor si emisiilor provenite din incinerarea acestora.

Ordonanta de Urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015
Ordonanta de Urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015

Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masuri pentru protejarea mediului si a sanatatii populatiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generarii si gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice, denumite in continuare DEEE.

Hotararea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008
Hotararea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008

Prin prezenta hotarare se stabileste procedura de reglementare si control al transportului deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Decizie in scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2020
Decizie in scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2020

Prezenta decizie stabileste nivelurile anuale de emisii alocate statelor membre (AEA) pentru perioada cuprinsa intre 2013 si 2020 pe baza datelor cuprinse in inventarele statelor membre privind gazele cu efect de sera (GES) determinate in conformitate cu Orientarile din 1996 ale Grupului interguvernamental privind schimbarile climatice (IPCC) referitoare la inventarele nationale ale gazelor cu efect de sera, disponibile la momentul adoptarii acesteia.

Ordin produselor pentru constructii
Ordin produselor pentru constructii

Prezentul ordin aproba masurile privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii.

HG nr. 1079 din 2011 privind bateriile si acumulatorii
HG nr. 1079 din 2011 privind bateriile si acumulatorii

Prin prezenta hotarare se stabileste si se prezinta obligatiile pe care producatorii de baterii si acumulatori trebuie sa le transmita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isI indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare din 21.11.2011
Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isI indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare din 21.11.2011

Obiectul prezentei reglementari il constituie stabilirea procedurii si a criteriilor care trebuie indeplinite in vederea emiterii/revizuirii/anularii licentei de operare si aprobarii/respingerii raportului anual de activitate pentru organizatiile colective care preiau responsabilitatile producatorilor de baterii si acumulatori.

Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie garantarea conservarii si utilizarii durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major si componenta fundamentala a strategiei nationale pentru dezvoltare durabila.

Ordinul nr. 715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice
Ordinul nr. 715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

Prin prezenta ordonanta, producatorii sunt obligati sa se inregistreze in registrul echipamentelor electrice si electronice la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta
Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Scopul prezentului ordin il constituie prezentarea modului de depunere a Declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, utilizand serviciului „Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila.

Hotararea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
Hotararea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

Prezenta hotarare are ca scop stabilirea cerintelor privind introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor si a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori, destinate sa completeze legislatia nationala armonizata privind deseurile si sa promoveze un nivel inalt de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, precum si reglementarea interzicerii introducerii pe piata a bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.

Hotararea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor
Hotararea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor

Prin prezenta hotarare se aproba Planul national de gestionare a deseurilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Planul national de gestionare a deseurilor contine si Programul national de prevenire a generarii deseurilor.

Ordin Nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 – 2019
Ordin Nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 – 2019

In prezentul act normativ sunt prezentati pasii pe care persoanele fizice/juridice ii pot urma pentru participarea la programul de finantare rabla.

Hotararea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizata*)
Hotararea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizata*)

Prezenta hotarare are ca scop stabilirea cerintelor privind introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor si a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori.

Hotararea nr. 235 din 7 martie 2007
Hotararea nr. 235 din 7 martie 2007

Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.

Hotararea pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 si a Hotararii Guvernului nr. 937/2010
Hotararea pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 si a Hotararii Guvernului nr. 937/2010

Prezenta hotarare abroga clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase.

Regulament omologare dispozitive de schimb pentru controlul poluarii pentru autovehicule
Regulament omologare dispozitive de schimb pentru controlul poluarii pentru autovehicule

Prezentul regulament se aplica omologarii de tip, ca unitati tehnice separate, a dispozitivelor pentru controlul poluarii destinate montarii ca piese de schimb pe unul sau mai multe tipuri de autovehicule din diverse categorii.

HG nr. 540 din 2016 privind bateriile si acumulatorii
HG nr. 540 din 2016 privind bateriile si acumulatorii

Prezenta hotarare se aplica tuturor tipurilor de baterii si acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora.

Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman
Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

Prezenta ordonanta stabileste cadrul legal privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, denumite in continuare subproduse de origine animala, referitoare la sistemul de colectare, transport si eliminare a acestora, activitate publica de interes national.

Ordinul nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Ordinul nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori

Prin prezentul ordin se aproba Procedura privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu
Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu

Prezentul ordin aproba procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Ordinul nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea inregistrarii, raportarii, frecventei de raportare catre Registrul national al producatorilor, precum si a modului de evidenta si de raportare a informatiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si la art. 27 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
Ordinul nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea inregistrarii, raportarii, frecventei de raportare catre Registrul national al producatorilor, precum si a modului de evidenta si de raportare a informatiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si la art. 27 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Prezentul ordin prezinta procedura pentru stabilirea inregistrarii, raportarii, frecventei de raportare catre Registrul national al producatorilor, precum si a modului de evidenta si de raportare a informatiilor privind deseurile de echipamente electrice si electronice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Prezenta lege reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

Hotararea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
Hotararea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Prin prezenta lege, executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.

Ordonanta de Urgenta nr. 39 din 28 iunie 2016
Ordonanta de Urgenta nr. 39 din 28 iunie 2016

Prezenta ordonanta aduce modificari si completari Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind obligatiile catre Fondul pentru mediu.

Hotararea nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizata*)
Hotararea nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizata*)

Prezenta hotarare stabileste obligatiile pe care agentii economici le detin privind intocmirea evidentei gestiunii deseurilor si prezinta lista deseurilor, inclusiv deseurile periculoase.

Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizata*)
Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizata*)

Prezenta lege reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

Hotararea privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti
Hotararea privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti

Prin prezenta hotarare se aproba programul care cuprinde toate masurile aplicate apelor de suprafata pentru reducerea poluarii cu substante prioritare si principalii poluanti sau eliminarea poluarii cu substante prioritar periculoase, provenite din toate sursele de poluare ale activitatii umane, care pot afecta calitatea apelor de suprafata, prin atingerea standardelor de calitate.

Regulamentul (UE) 2017/1505 al Comisiei din 28 aug 2017 de modificare a anexelor I, II si III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 (EMAS)
Regulamentul (UE) 2017/1505 al Comisiei din 28 aug 2017 de modificare a anexelor I, II si III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 (EMAS)

Obiectivul EMAS este de a promova imbunatatirea continua a performantei de mediu a organizatiilor prin crearea si punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu, evaluarea performantei unui astfel de sistem, furnizarea de informatii privind performanta de mediu, dialogul deschis cu publicul si cu alte parti interesate si implicarea activa a angajatilor.

ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodsririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodsririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Prezentul ordin prezinta metodologia de stabilire a modului de calcul al contributiilor, taxelor, penalitatilor si altor sume pe care
contribuabilii/platitorii trebuie sa le declare si sa le plateasca la Fondul pentru mediu

Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului
Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila.

Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului
Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului

Prin prezentul ordin se aproba Procedura de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

Prin prezentul ordin se aproba procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, in vederea abordarii integrate a masurilor necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul poluarii.

Legea prevenirii nr. 270/2017
Legea prevenirii nr. 270/2017

Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii.

Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

In sensul prezentei legi, prin risipa alimentara se intelege situatia in urma careia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradarii si sunt distruse, conform legislatiei in vigoare. Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmarit de toti operatorii economici din sectorul agroalimentar.

Hotararea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
Hotararea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

Prin prezenta hotararea se aproba Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane, prevazute in anexa nr. 1.

Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Prin prezenta ordonanta se aproba Procedura de emitere a autorizatiei de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Ordonanta de Urgenta nr. 38 din 28 iunie 2016
Ordonanta de Urgenta nr. 38 din 28 iunie 2016

Prezenta ordonanta aduce modificari si completari Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Hotararea nr. 349 din 21 aprilie 2005 (*actualizata*)
Hotararea nr. 349 din 21 aprilie 2005 (*actualizata*)

Prezenta hotarare are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor, atat pentru depozitele noi, cat si pentru depozitele existente, in conditii de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)

Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale
Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale

Prezenta lege are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile pentru prevenirea sau, in cazul in care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau.

Regulament pentru autorizarea anumitor substante
Regulament pentru autorizarea anumitor substante

Reguamentul prevede autorizarea aditivilor destinati utilizarii in hrana animalelor si stabileste motivele si procedurile de acordare a unei astfel de autorizatii.

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Prezenta ordonanta defineste rolurile si responsabilitatile tuturor celor implicati, inclusiv ale producatorilor care introduc produsele pe piata nationala, ale organizatiilor care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului in numele acestora, ale operatorilor publici si privati care gestioneaza deseurile, ale autoritatilor locale si, dupa caz, ale operatorilor economici care reutilizeaza sau pregatesc deseurile pentru reutilizare.

Ordonanta de urgenta nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon
Ordonanta de urgenta nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon

Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie stabilirea cadrului juridic pentru stocarea geologica a dioxidului de carbon, in conditii de siguranta din punctul de vedere al mediului, pentru a contribui la combaterea schimbarilor climatice.

Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura si criteriile de inregistrare a operatorilor economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora
Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura si criteriile de inregistrare a operatorilor economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora

Prezentul ordin prezinta procedura si criteriile de inregistrare a operatorilor economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora.

Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Prezentul ordin prezinta obligatiile pe care le au operatorii economici, producatori si importatori de ambalaje de desfacere, producatori/importatori de produse ambalate, precum si cei care supraambaleaza produse ambulate.

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Prezenta lege are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile pentru prevenirea sau, in cazul in care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau.

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz
Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

Prezenta lege stabileste masuri care urmaresc prevenirea formarii de deseuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deseuri, precum si imbunatatirea din punct de vedere ecologic a activitatii operatorilor economici implicati in ciclul de viata al vehiculelor, in special a operatorilor economici direct implicati in tratarea vehiculelor scoase din uz.

Directiva nr. 98/2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive
Directiva nr. 98/2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

Aceasta defineste notiuni de baza, precum deseuri, valorificare si eliminare si stabileste cerintele esentiale pentru gestionarea deseurilor, in special obligatia pentru unitatea sau intreprinderea care efectueaza operatiuni de gestionare a deseurilor de a detine o autorizatie sau de a fi inregistrata si o obligatie a statelor membre de a elabora planuri de gestionare a deseurilor.