Acord de preluare ape uzate

Acord-de-preluare-ape-uzate-solutiidemediu.ro

Acordul de preluare ape uzate

Acordul de preluare ape uzate (accept de evacuare ape uzate) reprezinta un document justificativ emis de societatea teritoriala responsabila cu alimentarea cu apa si serviciul public de canalizare din localitate, respectand legislatia in vigoare, cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare. Obtinerea acestui act reprezinta o obligatie legale pentru fiecare agent economic.

Contractele de analiza a apelor uzate pot fi incheiate cu societatile agreate de Asociatia de Acreditare din Romania.

Emiterea Acordului de preluare se face in baza H.G. nr. 352/2005 si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu societatea responsabila cu alimentarea cu apa si serviciul de canalizare, locala.

Green Environment Support are in echipa personal specializat si calificat ce vine in intampinarea acestei nevoi de business, intocmind in mod complet documentatia necesara obtinerii acordului, conform normelor legislative in vigoare.

Procedura de obtinere a Acordului de preluare ape uzate presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. Identificarea operatorului economic emitent al Acordului de preluare ape uzate (de ex. in municipiul Bucuresti sau pe judetul Ilfov);
  2. Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele emitentului;
  3. Intocmirea planului de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  4. Identificarea masurilor necesare pentru respectarea conditiilor calitative si cantitative la evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare;
  5. Reprezentarea clientului in relatia cu emitentul Acordului de preluare ape uzate si in relatia cu organele de control.
GREEN ENVIRONMENT SUPPORT - O ECHIPA DE SPECIALISTI CARE LUCREAZA DOAR IN INTERESUL TAU!

Gasim cele mai eficiente solutii ce pot fi implementate pentru a respecta pe deplin legislatia, eficientizand costurile.