Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Raportari ANPM

Raportari-ANPM

Potrivit legislatiei privind regimul deseurilor, toate societatile economice au obligatia de a tine evidenta deseurilor generate si de a depune o serie de rapoarte specifice catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in functie de activitatea desfasurata, cu frecvente lunara, semestriala sau anuala,

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) asigura respectarea prevederilor specifice privind gestionarea deseurilor pentru siguranta si protectia sanatatii populatiei si a mediului. Aceasta se afla in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si are atributii in implementarea legilor si politicilor de mediu la scara nationala si locala precum si de raportare catre Agentia Europeana de Mediu.

Gestionarea corecta a deseurilor comporta caracter obligatoriu si se realizeaza prin valorificarea eficienta a deseurilor plecand de la colectarea separata a cel putin urmatoarelor categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla. Este interzisa amestecarea diferitelor categorii de deseuri, fiecare avand un grad specific de periculozitate.

Green Environment Support va pune la dispozitie serviciile de colectare a datelor necesare redactarii rapoartelor specifice, intocmirea acestora si depunerea lor catre institutiile de stat, respectand termenele legale.

Raportarile catre ANPM prevazute de lege sunt:

  • Raportarea lunara, trimestriala sau semestriala a deseurilor generate, conform autorizatiei de mediu sau a legislatiei
  • Raportare in SIM a deseurilor generate si / sau colectate
  • Raportarea semestriala a uleiurilor uzate
  • Raportarea anuala la APM a DEEE-urilor colectate, pe format de hartie
  • Raportarea anuala a acumulatorilor uzati colectati, pana la data de 28 februarie pentru anul anterior
  • Raportari cu privire la gestionarea anvelopelor uzate
  • Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii)
  • Raportare anuala a cantitatilor de ambalaje introduse in piata catre Agentia pentru protectia mediului

Pentru o colectare si transmitere mai eficienta a raportarilor, ANPM a dezvoltat o platforma online “eform”, constand intr-un formular online de inregistrare numit Sistemul Integrat de Mediu (SIM) accesibil la www.raportare.anpm.ro . Inregistrarea se realizeaza individual pentru fiecare punct de lucru/amplasament/locatie a unui operator economic sau pentru persoane fizice dupa caz.

Nerespectarea obligatiilor de raportare ANPM, conform termenelor specificate de lege, duce la sanctiuni de pana la 1000 lei pentru persoanele fizice si de pana la 20 000 lei pentru persoanele juridice.

 

Alte articole despre ANMP