Ordin 1503/2017

Ordin-1503-2017

Va prezentam mai jos cele mai importante modificari cu impact asupra metodologiei de calcul a ambalajelor introduse in piata.

Au fost introduse articole noi privind atributia reprezentantilor AFM de a anula sau reincadra tranzactii/activitati relevante pentru stabilirea contributiilor, taxelor, penalitatilor ce constituie venit la bugetul Fondului pentru Mediu. Reprezentantii AFM sunt obligati sa isi motiveze respectiva decizia prin probe si elemente relevante.

Se stabilesc urmatoarele documente ce pot fi luate in considerare pentru determinarea greutatii ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice si electronice, precum si a bateriilor si acumulatorilor:

 • facturi si anexe la acestea,
 • avize de insotire a marfii,
 • documente de transport,
 • documente vamale,
 • fise tehnice ale produselor,
 • documente de cantarire actualizate anual sau la fiecare modificare a greutatii acestora, inclusiv alte documente relevante.

Au fost aduse imbunatatiri programului informatic de asistenta (poate fi descarcat gratuit de pe site-ul AFM), pus la dispozitia contribuabililor, care contine module pentru calculul contributiilor, taxelor, penalitatilor si altor sume conform OUG 196/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost modificate terminologia formulei matematice de calcul a contributiilor catre AFM.

Au fost aduse clarificari privind ambalajele reutilizabile: cantitatea de ambalaje ce este reutilizata, se recunoaste doar in baza inregistrarilor din evidentele contabile. Tot referitor la aceste ambalaje, nu se mai impune atribuirea unei valoari de garantie (ce corespundea sistemului depozit), ci a unei valori juste.

Deseurile de ambalaje generate din activitatea proprie (inclusiv cele returnate de la beneficiari) ce vor fi folosite pentru atingerea obiectivelor de valorificare sau incinerare cu recuperare de energie in mod individual, trebuie sa fie inregistrate in evidente contabile, in conturi de stocuri distincte, la o valoare justa.

Operatorii economici ce opteaza pentru indeplinirea obictivelor anuale in mod individual, pot realiza acest lucru prin:

 • Valorificarea deseurilor de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv a celor returnate de la beneficiari;
 • Colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje de la generatori sau detinatori de deseuri, colectori autorizati, statii de sortare.

Indeplinirea obiectivelor anuale se face in baza unui contract de prestari servicii in care se stipuleaza expres ca tranzactiile se realizeaza in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare, cu recuperare de energie, in numele operatorului economic responsabil.

De asemenea, operatorii economici ce opteaza pentru indeplinirea obiectivelor anuale in mod individual sunt obligati sa detina situatii, intocmite in baza documentelor financiar contabile si a documentelor justificative, per tip de material pentru:

 • Cantitatile de deseuri de ambalaje generate din activitatea proprie si cantitatile returnate de la beneficiari, care au fost valorificate, inclusiv cele incredintate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;
 • Cantitatile de deseuri de ambalaje care au fost valorificate in baza contractului de prestari servicii, pe tip de operatie de valorificare, distinct pentru cele provenite de la urmatoarele categorii:
 • generatori de deseuri;
 • detinatori de deseuri de ambalaje, inclusiv operatori economici autorizati pentru comercializarea deseurilor de ambalaje;
 • instalatii de sortare.

Tot in cazul operatorilor economici ce opteaza pentru indeplinirea obictivelor anuale in mod individual, daca deseurile de ambalaje reprezinta obiectul tranzactiilor intraunionale sau extraunionale, este necesara detinerea documentului ce atesta calitatea de reciclator a destinatarului final. Pentru deseurile de ambalaje livrate in interiorul UE, cantitatile respective trebuie sa fie confirmate de catre valorificatorul din tara de destinatie. In cazul deseurilor de ambalaje exportate in afara UE, trebuie sa se detina dovada ca operatiunile de valorificare / reciclare s-au desfasurat in conformitate cu prevederile Legii 249/2015.

La calculul contributiei de 2 lei/kg pentru ambalajele introduse pe piata nationala nu se vor lua in considerare deseurile de ambalaje generate in afara teritoriului national.

Pentru cantitatile de deseuri de ambalaje pe care generatorii le incredinteaza operatorilor economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului, in vederea indeplinirii obiectivelor anuale, trebuie sa se respecte cerintele din Anexa nr. 2 la metodologie din Ordin. Aceasta reprezinta o diagrama ce stabileste daca operatiile de valorificare la care au fost supuse deseurile respective reprezinta sau nu o operatie de reciclare.

Operatorii economici ce opteaza pentru indeplinirea obiectivelor anuale in mod individual sunt obligati sa faca dovada trasabilitatii deseurilor de ambalaje, plecand de la operatorul cu care a incheiat contractul de prestari servicii si pana la operatorul economic valorificator, prin documente financiar-contabile si documente justificative. Conform Anexei nr.1 din prezentul Ordin, aceste documente sunt cel putin urmatoarele: factura, avizul de insotire, formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase (Anexa 3), Anexa nr VII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

In ceea ce priveste importatorii / producatorii de EEE-uri se aduce o singura completare la ordinul din 2413 / 2016 si anume se prevede ca agentii economici au obligatia de a declara si a plati pana pe 25 ianuarie a anului urmator in care si-a desfasurat activitatea, doar cantitatile de EEE-uri ce nu sunt gestionate prin intermediul unei organizatii de transfer de responsabilitate.

Autor – Inginer de Mediu Laura Ciobanu

Descarca AICI Ordinul 1503/2017, in format PDF.