Proiect de modificare a Legilor 211 si 249

Proiect-modificare-211

In data de 1 Februarie 2018 Ministerul Mediului a publicat pe site-ul institutiei anuntul prin care supune dezbaterii publice Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea a doua legi importante in domeniul managementului deseurilor, in speta Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si Legea nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Green Environment Support a sintetizat pentru dumneavoastra cele mai importante modificari, considerate cu impact atat asupra gestionarii deseurilor municipale generate de catre populatie dar in special asupra activitatilor ce implica punerea pe piata a produselor ambalate si managementul deseurilor rezultate in urma diverselor activitati economice.

Pornind de la tintele asumate de Romania in privinta reciclarii deseurilor, autoritatile administratiei publice locale vor avea obligatia ca pana la 31 decembrie 2020, sa atinga, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile municipale un nivel de pregatire pentru reutilizarea si reciclarea de minimum 50% din cantitatea totala de deseuri generate. Intrucat tinta de 50% trebuie atinsa in urmatorii 2 ani, aceasta fiind extrem de ambitioasa in contextul actual in care Romania recicleaza in jur de 5% din cantitatea de deseuri municipale iar neatingerea acestei tinte putand impune penalitati de ordinal sutelor de mii de euro pe zi aplicate autoritatilor publice locale, Ministerul Mediului incearca prin aceste modificari sa puna la punct anumite mecanisme care pot facilita atingerea acestor deziderate.

Conform prevederilor legislative, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa asigure colectarea separata pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale.

Pentru a stimula atingerea tintelor, unul dintre instrumentele economice promovate prin Legea 211/2011 si care va deveni obligatoriu la nivelul localitatilor, va fi mecanismul „plateste pentru cat arunci”. Astfel, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante de tarife distincte pentru gestionarea deseurilor municipale, variante diferentiate in functie de volumul deseurilor colectate, frecventa de colectare, greutatea acestora sau punerea la dispozitie a sacilor de colectare personalizati.

Cel de-al doilea mecanism, denumit ,,raspunderea extinsa a producatorului,, se adreseaza producatorilor, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care proiecteaza, produc, prelucreaza, trateaza, vand ori importa produse.

Inca din faza de proiectare, produsele trebuie gandite astfel incat sa aiba un efect redus asupra mediului, sa genereze o cantitate scazuta de deseuri atat in timpul producerii cat si al utilizarii ulterioare dar si facilizarea valorificarii si eliminarii produselor care au devenit deseuri. Produsele fabricate si puse pe piata trebuie sa aiba utilizari multiple si sa fie durabile din punct de vedere tehnic.

O alta cerinta importanta o reprezinta obligativitatea gestionarii de catre producatori a produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite si asigurarea gestionarii ulterioare a acestora fara a crea prejudicii asupra mediului sau sanatatii populatiei, precum si asumarea raspunderii financiare

Punerea in practica a acestui mecanism de catre producatori in vederea indeplinirea obligatiilor in privinta reciclari/valorificarii produselor devenite deseuri in Romania, se poate realiza fie in mod individual fie prin organizarea unor sisteme colective de indeplinire a obligatiilor, pe modelul OTR-urilor ce activeaza in domeniul ambalajelor.
Autorizarea si monitorizarea implementarii prin sisteme colective se va realiza de catre Comisia de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor ce se va infiinta in cadrul Ministerului Mediului.

Astfel, colectarea separata, transportul, sortarea si dupa caz alte operatii de tratare a deseurilor de ambalaje, colectarea separata a DEEE-urilor, a bateriilor si acumulatorilor, care se regasesc in deseurile municipale in conditiile stabilite pentru prestarea serviciului de salubrizare se vor realiza fara costuri in sarcina cetateanului sau a persoanei juridice generator al respectivelor deseuri, costurile nete pentru toate aceste operatiuni fiind suportate de catre operatorii economici supusi regimului de raspundere extinsa a producatorului, prin persoanele juridice autorizate pentru operarea sistemelor colective de indeplinire a obligatiilor.

Proiectul propune si modificarea Legii nr. 249/2015, printre cele mai importante cerinte fiind cea reprezentata de obligatia operatoriilor economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile de a aplica o garantie pentru ambalajele respective la o valoare unitara de 2 lei/buc si sa asigure preluarea ambalajelor reutilizabile de la consumatori, la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumparatorului, valoarea garantiei.

Colectarea ambalajelor folosite provenite de la produsele comercializate catre consumatori in sistem garantie se va realiza prin returnare la oricare dintre operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in astfel de ambalaje sau prin punctele de colectare a ambalajelor folosite.

In continuare este subliniata interzicerea amestecarii deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje, aceste precizari existand insa si in momentul de fata dar nefiind respectate.

Modificarea Legii 249/2015 vine si cu noi obligatii pentru importatorii/producatorii de produse ambalate care isi indeplinesc in mod individual obligatiile de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje, printre cele mai importante fiind impunerea constituirii unei garantii anuale de buna conformare sub forma unei scrisori de garantie bancara la dispozitia

Administratiei Fondului pentru Mediu, valoarea acestei garantii fiind calculata ca produsul dintre valoarea medie, stabilita de Administratia Fondului pentru Mediu, a tarifelor practicate de OTR-uri la 1 ianuarie pentru ambalajele secundare si tertiare si 10% din cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala de catre producator/importator in anul precedent.

Important de mentionat este si faptul ca operatorii economici care, intr-un an, realizeaza in mod individual procentaje cu peste 10 puncte procentuale sub obiectivele anuale de reciclare/valorificare si/sau care nu constituie/actualizeaza garantia de buna conformare sunt obligati sa isi indeplineasca responsabilitatile prin intermediul OTR.

In privinta reglementarii functionarii OTR-urilor, apar si aici propuneri de modificare a modalitatilor actuale de autorizare si de raportare catre autoritati.

Astfel, OTR-urile trebuie:

  • sa aiba cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala de catre actionari/asociati in anul precedent celui in care se solicita autorizarea mai mare de 50.000 tone;
  • sa aiba un capital social subscris si varsat de minimum 1.000.000 lei ca dovada a capacitatii de finantare in numele operatorilor economici;
  • sa aloce anual o suma in cuantum de 5% din veniturile incasate, pentru desfasurarea impreuna cu autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, a campaniilor prevazute in legislatie;
  • sa perceapa aceleasi tarife in relatia cu toti operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, fara discount-uri, bonificatii sau alte asemenea, inclusiv fara acordarea de dividende actionarilor/asociatiilor;
  • sa desfasoare activitatea cel putin la nivelul unui judet atat in urban cat si in rural;

Proiectul propune totodata si definitii suplimentare. Iata cateva exemple relevante:

  • deseuri de ambalaje municipale – deseuri de ambalaje provenite din gospodarii si deseuri de ambalaje similare celor din gospodarii provenite din activitati comerciale si din institutii. Sunt considerate deseuri de ambalaje municipale toate ambalajele primare si ambalajele colective care formeaza o unitate de vanzare cu exceptia celor destinate exclusiv consumului industrial si a deseurilor de ambalaje primare care sunt comercializate catre consumatori in sistem garantie.
  • deseuri de ambalaje din comert si industrie – deseurile de ambalaje secundare si tertiare, precum si deseurile ambalajelor primare destinate exclusiv consumului industrial.

Modificarile legislative impun si un numar de indicatori de performanta care trebuie inclusi in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, un exemplu fiind ponderea cantitatii de deseuri municipale predata la reciclatori, din totalul cantitatii de deseuri municipale primite pentru sortare, tinta minima fiind de 55%.

Persoanele sau organizatiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii catre Ministerul Mediului, Directia Generala Deseuri, Situri Contaminate si Substante Periculoase, pana la data de 15 februarie 2018.

Contacteaza-ne pentru cea mai buna solutie de mediu!