Reglementari importante pentru agentii economici care importa/produc aparate de aer conditionat/aparate frigorifice

Masurile adoptate la nivel European pentru reducerea gazelor cu efect de sera care au impact asupra stratului de ozon sunt din ce in ce mai stricte iar Romania nu este exceptata in a le implementa. Acesta este motivul pentru care din luna ianuarie 2022 a fost interzisa introducerea pe piata a anumitor sisteme de refrigerare mai exact: frigidere si congelatoare de uz comercial (echipamente ermetice) care contin HFC (hidrofluorocarburi ) cu potential de incalzire globala de 150 sau mai mult si sisteme centralizate de refrigerare multimodul de uz comercial cu capacitatea nominala de 40 kW sau mai mult care contin sau a caror functionare se bazeaza pe gaze fluorurate cu efect de sera cu potential de incalzire globala de 150 sau mai mult.

Vom incerca in cadrul acestui articol sa surprindem principalele aspecte legislative cu privire la gazele fluorurate si obligatiile agentilor economici catre autoritati.

Conform Hotararii nr. 192/2020 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de sera si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, introducerea pe piata nationala de produse si echipamente care contin sau a caror functionare se bazeaza pe gaze fluorurate cu efect de sera se refera la urmatoarele produse:

 • echipamente de refrigerare;
 • echipamente de climatizare;
 • pompe de caldura;
 • echipamente de protectie impotriva incendiilor;
 • intrerupatoare electrice;
 • generatoare de aerosoli care contin gaze fluorurate cu efect de sera, cu exceptia inhalatoarelor cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice;
 • containerele de gaz fluorurat cu efect de sera;
 • solventi pe baza de gaze fluorurate cu efect de sera;
 • cicluri Rankine organice.

Produsele mentionate mai sus trebuie sa respecte niste cerinte specifice de etichetare, prevazute in Art. 12, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de sera si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006. Pe scurt, eticheta acestora trebuie sa fie clar lizibila, sa nu se stearga, sa fie amplasata pe partea produsului sau a echipamentului care contine gazul fluorurat cu efect de sera si sa contina urmatoarele informatii:

 • mentiunea ca produsul sau echipamentul contine gaze fluorurate cu efect de sera sau ca functionarea sa se bazeaza pe astfel de gaze;
 • denumirea acceptata de industrie pentru gazele fluorurate cu efect de sera in cauza sau, in cazul in care nu exista o astfel de denumire, denumirea chimica;
 • cantitatea de gaze fluorurate cu efect de sera, exprimata in greutate si in echivalent CO2, continuta in produs sau echipament sau cantitatea de gaze fluorurate cu efect de sera pentru care este destinat echipamentul, precum si potentialul de incalzire globala al acestor gaze.

Mentiune: Eticheta trebuie sa fie tradusa in limbile oficiale ale statului in care este introdus echipamentul.

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-1

Ce este potentialul de incalzire globala (Global Warming Potential – GWP)?

Potentialul de incalzire globala (GWP) reprezinta potentialul de incalzire climatica al unui gaz cu efect de sera fata de potentialul dioxidului de carbon (CO2), calculat ca potential de incalzire pentru 100 de ani al unui kilogram de gaz cu efect de sera comparativ cu un kilogram de CO2.

Gazele fluorurate la care se aplica GWP-ul sunt mentionate in anexele I si II ale Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de sera si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006. Mai jos am sintetizat cateva dintre ele, in care este mentionat GWP-ul aferent:

Conform Anexei I din Regulamentului (UE) nr. 517/2014:

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-2

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-3

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-4

Conform Anexei II din Regulamentului (UE) nr. 517/2014:

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-5

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-6

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-7

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-8

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-9

Metoda de calcul al GWP, conform Anexei IV din Regulamentului (UE) nr. 517/2014:

GWP al unui amestec se calculeaza ca medie ponderata, derivata din suma fractiilor de masa ale fiecarei substante multiplicata cu potentialul de incalzire globala al acestora, cu exceptia cazului in care se prevede altfel, incluzand substantele care nu sunt gaze fluorurate cu efect de sera.

Σ (Substanta X% × GWP) + (Substanta Y% × GWP) + … (Substanta N% × GWP)

unde % este factor de ponderare cu o toleranta de greutate de +/- 1%.

Exemplu de calcul GWP:

De exemplu, aplicand formula la un amestec de gaze constand in 60% dimetil eter, 10% HFC-152a si 30% izobutan:

Σ (60% × 1) + (10% × 124) + (30% × 3)

→ GWP total = 13,9

Raportari ale producatorilor si importatorilor de produse si echipamente care contin gaze fluorurate cu efect de sera:

Conform Capitolului V, Art. Art. 19, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 fiecare importator/producator care a importat/produs in cadrul Uniunii Europene o tona metrica sau 100 tone de echivalent CO2 sau mai mult de gaze fluorurate cu efect de sera mentionate in anexa I si II de mai sus, sunt obligati sa raporteze anual, pana la 31 martie, catre Comisia Europeana urmatoarele informatii:

 • cantitatea importata/produsa in Uniune din fiecare substanta enumerata in anexa I si, daca e cazul, in anexa II, identificand principalele categorii de aplicatii in care este utilizata substanta, specificand separat cantitatile introduse pe piata pentru distrugere, pentru utilizarea ca intermediari de sinteza, pentru exporturi directe, pentru producerea de inhalatoare cu doze exacte pentru distribuirea de ingrediente farmaceutice, pentru utilizarea la echipamente militare si pentru utilizarea la corodarea materialelor semiconductoare sau la curatarea camerelor de depunere chimica in faza de vapori in sectorul fabricatiei de semiconductoare;
 • cantitatile reciclate, regenerate sau distruse din fiecare substanta enumerata in anexele I si II;
 • orice autorizare de utilizare a cotei, specificand cantitatile relevante, in sensul articolului 14;
 • orice stocuri detinute la inceputul si la sfarsitul perioadei de raportare.

In cazul in care producatorul/importatorul depaseste limita de mai sus (o tona metrica sau 100 tone de echivalent CO2 sau mai mult de gaze fluorurate cu efect de sera mentionate in anexa I si II), el trebuie sa respecte procentual, cantitatea maxima admisa a fi introdusa pe piata aferenta perioadelor stabilite de Comisia Europeana. Procentele si perioadele se regasesc in tabelul de mai jos:

Reglementari importante pentru agentii economici care importa produc aparate de aer conditionat aparate frigorifice-10

Cantitatea maxima, valorile de referinta si cotele pentru introducerea pe piata a hidrofluorcarburilor mentionate la articolele 15 si 16 se calculeaza drept cantitati cumulate ale tuturor tipurilor de hidrofluorcarburi, exprimate in tone de echivalent CO2.

Sanctiuni

Singurul prag de sanctiune prevazuta de Hotararea nr. 192/2020 este cel cuprins intre 1000 si 2000 Lei pentru persoane fizice sau 15000 si 30000 Lei pentru persoane juridice, iar el este aplicabil pentru urmatoarele fapte:

 • eliberarea voluntara de gaze fluorurate in atmosfera;
 • introducerea pe piata a produselor si echipamentelor mentionate in anexa III din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, fara a respecta termenele impuse;
 • nerespectarea cerintelor de etichetare a produselor si echipamentelor care contin gaze fluorurate cu efect de sera;
 • nerespectarea obligatiei de raportare anuala catre Comisia Europeana;
 • nerespectarea cantitatilor de gaze fluorurate cu efect de sera pe care producatorii si importatorii au dreptul sa le introduca pe piata in Uniunea Europeana, conform anexei V din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

Ca intotdeauna va stam la dispozitie cu informatii aditionale si consultanta de specialitate. Ne plac provocarile si conform devizei noastre “ Avem solutie pentru orice problema de mediu”.

Foto credit www.pixabay.com