Despre substantele periculoase

Ce reprezinta substantele periculoase? Cine reglementeaza activitatile cu substante periculoase?

Substantele chimice periculoase reprezinta produse (substante, amestecuri, solventi, etc.) care sunt periculoase atat pentru sanatatea oamenilor, cat si pentru mediu.
Astfel, in acest sens sunt, atat la nivel national, cat si la nivel european o serie de institutii abilitate care reglementeaza inregistrarea, evaluarea, restrictionarea, autorizarea, etichetarea, clasificarea si ambalarea substantelor sau a amestecurilor periculoase atat pentru sanatatea oamenilor, cat si pentru mediu.

La nivel national exista in cadrul Ministerului Mediului, Biroul Substante Periculoase cu o serie de atributii de coordonare a politicilor, activitatilor care asigura schimbul de informatii in domeniul substantelor periculoase.

La nivel european exista Agentia Europeana pentru Produse Chimice (ECHA) cu sediul la Helsinki, Finlanda, care reprezinta autoritatea de reglementare pentru punerea in aplicare a legislatiei la nivel de Uniune Europeana privind produsele chimice si care ajuta societatile sa respecte cerintele legale, in beneficiu sanatatii omului, dar si al mediului.

La nivelul Uniunii Europene exista cateva tipuri de regulamente care se aplica tuturor sectoarelor industriale in care se utilizeaza substante chimice periculoase, cat si intregului lant de aprovizionare.

REACH reprezinta un regulament al UE (in Registrarea, Evaluarea, Autorizaea si restrictionarea substantelor Chimice) care a fost adoptat in vederea imbunatatirii protectiei sanatatii umane si a mediului in fata riscurilor pe care le pot prezenta produsele chimice.

Regulamentul CLP asigura clasificarea si etichetarea substantelor chimice periculoase, prin prezentarea pericolelor pe care le au acestea asupra lucratorilor si consumatorilor din UE.

Regulament BPR (regulament privind produsele biocide) prezinta informatii pentru introducerea pe piata si utilizarea produselor biocide destinate protejarii oamenilor, animalelor, materialelor sau articolelor impotriva organismelor daunatoare (daunatorii sau bacteriile) prin actiunea substantelor active continute de respectivele produse biocide. – Regulamentul UE nr. 528/2012.

Regulament privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza reglementeaza importul si exportul anumitor produse chimice periculoase cu impunerea unor obligatii intreprinderilor care intentioneaza sa exporte produse in afara spartiului UE. Regulamentul UE nr. 649/2012 pune in aplicare Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtament prealabil in cunostinta de cauza aplicabila anumitor produse chimice si pesticide periculoase care fac obiectul comertului international.

Autoritati competente pentru implementare REACH in Romania

 • Coordonarea implementării REACH precum si colaborarea cu Comisia Europeana respective Agentia Europeana pentru Produse Chimice-responsabil Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor
 • Coordonarea implementarii REACH – responsabila Agenţia Naţionala pentru Protectia Mediului;
 • Coordonarea implementarii REACH in domeniul sanatatii populatiei, responsabil – Ministerul Sanatatii
 • Coordonarea implementarii REACH in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca- responsabil Ministerul Muncii

Preinregistrarea se aplica producatorilor, fabricantilor sau importatorilor de substante in cantitate mai mare sau egala cu 1t/an, care vor transmite un dosar de preinregistrare Agentiei Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki (ECHA). Acest proces este gratuit si nu se aplica societatilor care nu au reusit sa respecte termenul limita de preinregistare.

Termenele de inregistrare a substantelor versus cantitatile anuale sunt redate mai jos;

 • 30 noiembrie 2010 – CMR* ≥ 1t/an, R 50-53** ≥ 100 t/an, alte substante ≥ 1000 t/an;
 • 31 mai 2013 – alte substante ≥ 100 t/an;
 • 31 mai 2018 – alte substante ≥ 1t/an.

*Substante clasificate cancerigene, mjutagene si toxice pentru reproducere, categoriile 1 si 2 conform Directivei 67/548/EEC; **Substante clasificate periculoase pentru mediu carora li s-au atribuit farzele de risc R 50-53  conform Directivei 67/548/EEC;

Gasiti aici Lista substantelor periculoase conform REACH in format pdf.

Inregistrarea substantelor

Substantele in intelesul prezentului paragraf reprezinta substantele chimice industriale potential periculoase care sunt importate sau fabricate in spatiul Uniunii Europene. Exista substante exceptate de la inregistrare, asa cum sunt specificate in Regulamentul REACH astfel: substante radioactive, intermediari, deseuri, substante folosite pentru produse medicale, alimente sau hrana pentru animale, polimeri, substantele din anexele IV si V etc.

Se impune inregistrarea substantelor periculoase produse sau importate intr-o cantitate de cel putin o tona pe an. Substantele noi („care nu beneficiaza de un regim tranzitoriu”) trebuie integistrate inainte de a fi importate sau produse. Substantele care se afla deja pe piata („cele care beneficiaza de un regim tranzitoriu”) si care au trecut deja prin procesul de „preinregistrare” beneficiaza de regimuri tranzitorii care permit a fi inregistrate pana la termene stabilite in functie de cantitate (tone) si proprietatile periculoase.

Pentru cantitati egale cu 10 tone sau mai mari din substantele produse sau importate se intocmeste un raport de securitate chimica (RSC), care face parte din dosarul de inregistrare, insa ca document separat.

Dupa depunerea dosarului de inregistrare la ECHA, acesta trebuie sa fie validat pentru a se asigura ca au fost parcursi toti pasii (inclusiv informatii si taxa de inregistrare). Daca toti acesti pasi au fost realizati se va emite numarul de inregistrare.

Dosar de inregistrare ECHA

Dosarul de inregistrare se adreseaza producatorilor si importatorilor de substante periculoase (ca atare, in amestecuri sau in articole), care trebuie transmis agentiei ECHA prin intermediul unei aplicatii on line REACH – IT.

Pentru a realiza inregistrarea unei substante, solicitantul va trebui sa culeaga informatii cu privire la proprietatile substantei, care sunt clasificate astfel:

 • Pericole fizico-chimice (explozivitatea, proprietati oxidante, inflamabilitatea);
 • Pericole toxicologice (efecte nocive asupra omului);
 • Pericole pentru mediu (aer, apa, sol etc).

Informatiile generale ce fac referire la partea tehnica, comerciala si administrativa sunt necesare in procesul de inregistrare si se regasesc in Anexa VI a Regulamentului REACH sunt:

 1. Informatii generale privindd solicitantul inregistrarii;
 2. Identificarea substantei;
 3. Informatii privind producerea si utilizarea substantei;
 4. Clasificarea si etichetarea substantei;
 5. Instructiuni privind utilizarea in siguranta;
 6. Informatii privind expunerea pentru substante in cantitati cuprinse intre 1 si 10 tone.

Mentionam ca date privind inregistrarea se regasesc si in Anexele VII-X al aceluiasi regulament, astfel:

 • Anexa VII – substante care nu beneficiaza de un regim tranzitoriu la ≥1t/an;
 • Anexa VII – substante care beneficiaza de un regim tranzitoriu la ≥ 1 t/an si care satisfac unul sau ambele criterii specificate in anexa III;
 • Anexa VII, sectiunea 7 – substante care beneficiaza de un regim tranzitoriu la ≥ 1t/an si care nu satisfac niciunul dintre criteriile specificate in anexa III;
 • Anexele VII si VIII – substante la ≥ 10 t/an;
 • Anexele VII si VIII, date si propuneri de testare pentru informatiile specificate in anexa IX – substante la ≥ 100 t/an;
 • Anexele VII si VIII, date si propuneri de testare pentru informatiie specificate in anexle IX si X – substante ≥ 1000 t/an.

Dosarul de inregistrare reprezinta ansamblu de informatii culese si transmise in format electronic de catre un solicitant pentru o anumita substanta catre ECHA. Dosarul cuprinde 2 parti:

1. Dosar tehnic:

 • Informatii cu privire la identitatea producatorului/importatorului;
 • Informatii cu privire la identitatea substantei;
 • Informatii privind prroducerea si utilizarea substantei;
 • Clasificarea si etichetarea substantei;
 • Instructiuni privind utilizarea in conditii de securitate;
 • Rezumetale studiilor referitore la informatiile privind proprietatile intrinsece ale substantei;
 • Rezumatele detaliate ale studiilor referitoare la informatiile privind proprietatile intrinsece ale substantei;
 • Propuneri pentru testatri suplimentare, daca este cazul;
 • Informatii privind expunerea pentru substantele inregistrate in cantitatile anuale cuprinse in intervalul 1- 10 tone;
 • O cerere cu privire la posibilitatea existentei informatiilor confidentiale.

2. Raport de securitate chimica (RSC) – este necesar daca producatorul sau importatorul utilizeaza cantitati anuale de cel putin 10t. Acesta cuprinde documentarea evaluarii securitatii chimice (ESC) efectuata de producator/importator.

Evaluarea reprezinta procesul de stabilire a conformitatii informatiilor cuprinse in dosar impreuna cu cererea de inregistrare, conform Regulamentului RECH, Titlul VI, care prevede doua tipuri de evaluare:

 • Evaluarea dosarelor, care se efectuaeza de catre ECHA si cuprinde urmatorii pasi: examinarea propunerilor de testare, verificarea conforrmitatii inregistrarilor, verificarea informatiilor transmise, urmarirea evaluarii dosarului;
 • Examinarea substantelor care se efectueaza de catre autoritatea competenta a fiecarui stat, si care vor fi evaluate in functie de clasificarea suspiciunilor de risc pentru sanatatea umana si a mediului.

Autorizarea se realizeaza conform Titlului VII din Regulamentul REACH si cuprinde substante ce prezinta motive de ingrijorare pentru sanatatea umana si pentru mediu, si care ulterior pot fi inlocuite de substante alternative sau tehnologii noi. Substantele care nu se inscriu in parametrii de mai sus fac parte din „lista a propunerilor” care se inscriu in anexa XIV la Regulamentul REACH. Lista substantelor candidate se regaseste pe site-ul Agentiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA). Cererea de autorizare se poate face pentru o substanta sau mai multe care se conformeaza definitiei unui grup de substante pentru una sau mai multe utilizari. De asemenea autorizarea se efectueaza in conditiile in care beneficiile socio-economice sunt mai mari decat riscurile privind sanatatea oamenilor si a mediului.

Restrictionarea utilizarii unei substante intra sub incidenta regulamentului REACH si poate limita folosirea unei substante ca atare, in amestec sau in articol. Exista posibilitatea ca respectiva substanta sa poata fi utilizata respectand anumite restrictii. Acestea se regasesc in sectiunea 15 din fisa de securitate. In conformitate cu art. 68 din REACH „…… În cazul în care producerea, utilizarea sau introducerea pe piata a substantelor prezinta un risc inacceptabil pentru sanatatea umana sau pentru mediu, care trebuie abordat la nivelul întregii Comunitati, anexa XVII se modifica … prin adoptarea de noi restrictii sau prin modificarea celor existente… aplicabile producerii, utilizarii sau introducerii pe piata a substantelor ca atare, în amestecuri sau articole… Orice astfel de decizie ia în considerare impactul socio-economic al restrictiei, inclusiv existenta alternativelor.

Fisa cu date de securitate se intocmeste conform Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

Comunicarea in lantul de distributie presupune diseminarea informatiilor ce contin respectiva substanta in aval sau amonte sub forma fisei de date tehnice de securitate.

Operatori economici care se inscriu Regulamentului REACH

Producatorii si importatorii de substante au obligatia sa se inregistreze in conditiile in care respectiva substanta este mai mare sau egala cu o tona pe an. Daca respectiva cantitate depaseste 10 tone pe an, atunci este necesar si intocmirea raportului la securitatea chimica. Daca mai multi solicitanti vor sa inregistreze acelasi tip de substanta acestia pot depune dosar comun.

Fabricantii si importatorii de articole trimit solicitare de inregistrare catre ECHA daca substanta respectiva este prezenta in articol in cantitate mai mare de 1 tona pe fabricant sau importator pe an, daca substanta este destinata sa fie emisa in conditii de utilizare normale sau care pot fi prevazute in mod rezonabil, sau daca substanta respectiva nu a fost inregistrata pentru utilizarea respectiva. De asemenea trebuie notificata Agentia daca un fabricant sau un importator al unui articol indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: substante clasificate ca CMR (ctegoria 1 sau 2), PBT sau vPvB sau o substantaa ce prezinta un motiv echivalent de ingrijorare si care a fost inclusa pe lista de candidate. Informatiile ce vor fi trimise catre Agentie fac referire la: identitatea fabricantului/importatorului, numarul de inregistrare, identitatea substantei, clasificarea substantei, descrierea articolului, intervalul cantitativ.

Utilizatori din aval sunt reprezentati de catre persoane fizice sau juridice care utilizeaza substenate chimice (pure sau in amestec) in procesele industriale sau profesionale (prelucrare, depozitare si tratare etc.) si care transmit informatii utile pentru folosirea lor corespunzatoare de catre clienti sau furnizori. Utilizatorii din aval au o serie de responsabilitati in functie de tipul de activitate desfasurata la care pot participa: formulatorii de amestecuri, utilizatorii finali industriali sau profesionali de substante ca atare sau in amestecuri, fabricantii de articole, reambalatorii. De asemenea, utilizatorii din aval trebuie sa respecte, in functie de modul de utilizare a respectivelor substante o alta serie de responsabilitati:

 • Informarea furnizorului cu privire la o anumita uttilizare a unei substante inca neinregistrate;
 • Informarea furnizorului cu privire la o utilizare neinclusa in fisa cu date de securitate a substantei inregistrate;
 • Luare de masuri adecvata la primirea unei fise cu date de securitate;
 • Comunicarea informatiilor catre furnizori;
 • Comunicarea informatiilor privind utilizarea in conditii de siguranta catre clientii proprii;
 • Intocmirea raportului de securitate chimica al utilizatorului din aval;
 • Raportul utilizatorului din aval catre ECHA.

Distribuitorii sunt reprezentati de persoane fizice sau juridice din spatiul UE a caror activitate este reprezentata de depozitarea si introducerea pe piata a unei substante (in stare pura sau in amestec). Obligatiile lantului de distributie sunt prezentate in Titlul IV al Regulamentului REACH.

Terta parte reprezentativa este reprezentata de catre producator, importator sau utilizator din aval, care preia anumite sarcini legate de date si de repartizarea costurilor.

Reprezentantul unic poate fi o persoana fizica sau juridica care este in afara spatiului UE si care introduce pentru prima data substanta chimica in spatiul UE.

Autor Roxana Olaru – Inginer de Mediu