Rapoarte de depus obligatoriu la Agentia pentru Protectia Mediului in martie

Ce rapoarte trebuie depuse pana la sfarsitul lunii martie catre autoritatile responsabile in domeniul protectiei mediului?

Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a deseurilor generate/colectate/transportate/comercializate/tratate

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice au obligatia raportarii catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, a tipurilor si cantitatilor de deseuri generate/colectate/transportate/comercializate/tratate, termenul fiind data de 31 martie a fiecarui an pentru anul anterior.

Cine realizeaza aceasta raportare?

Conform legislatiei, generatorii de deseuri nepericuloase, agentii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor, producatorii de deseuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actioneaza in calitate de comercianti de deseuri ori brokeri au obligatia realizarii evidentei gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor, a destinatiei, a frecventei colectarii, a mijloacelor de transport si a operatiunilor de valorificare sau eliminare a deseurilor.

Agentii economici care gestioneaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a acestora, datele centralizate fiind transmise anual catre autoritatile teritoriale pentru protectia mediului.

Evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani, operatorii economici care desfasoara activitati de transport fiind insa obligati sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.

Este suficienta raportarea deseurilor catre autoritati doar in format hartie?

Conform Legii 211/2011, raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se realizeaza atat pe suport hartie, cat si electronic.

In practica, raportarea in format electronic se realizeaza in SIM (Sistemul Integrat de Mediu), portal gestionat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, care pune la dispozitie un sistem online securizat util tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati cu impact asupra mediului.

In cadrul acestui portal, operatorii economici se inregistreaza prin intermediul unui ID si o parola, putand ulterior incarca date si informatii solicitate conform legislatiei de mediu, in domenii diferite si specifice activitatii desfasurate (reglementari, evidenta deseurilor generate/gestionate, chimicale gestionate, ambalaje, uleiuri, emisii etc).

In privinta raportarii elecronice a datelor privind deseurile gestionate se vor completa in SIM in aplicatia  ,,Statistica Deseurilor,, chestionarele GD – PRODDES (chestionar  completat de catre generatorii de deseuri), GD – COLECTARE/TRATARE (chestionar completat de catre operatorii economici colectori/valorificatori de deseuri), GD -TRAT (completat de catre detinatorii instalatiilor de tratare a deseurilor), GD – MUN (completat de catre operatorii de salubritate), GD – NAMOL (detinatorii statiilor de epurare municipale si/sau industriale).

Raportarea anvelopelor noi si/sau a anvelopelor uzate destinate reutilizarii,  conform cerintelor H.G nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare

O alta raportare de interes in aceasta perioada este reprezentata de raportarea privind anvelopele noi si/sau anvelopele uzate destinate reutilizarii  si care au fost puse pe piata sau gestionate anual.  Termenul de depunere a raportarii catre autoritatile competente este data de 15 martie a anului urmator celui in care a avut loc introducerea pe piata/gestionarea.

Cine realizeaza raportarea privind anvelopele noi si/sau anvelopele uzate destinate reutilizarii?

Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa raporteze anual Ministerului Economiei si Ministerului Mediului, urmatoarele date:

  • cantitatea de anvelope noi, resapate, uzate destinate reutilizarii, introdusa pe piata in anul anterior celui pentru care se face raportarea;
  • cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica, in anul precedent.

Agentii economici care desfasoara activitati de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate raporteaza evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz.

La ce amenzi ne expunem daca nu realizam aceste raportari

Nerespectarea termenului de depunere a raportarii anvelopelor puse pe piata/gestionate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei vechi (1000-2000 RON);

Nerespectarea termenului de depunere a raportarii deseurilor gestionate anual constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 RON la 30.000 RON.

Cine aplica aceste amenzi

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor referitoare la gestiunea anvelopelor se fac de catre personalul imputernicit al Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si din cadrul Ministerului Mediului.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor in domeniul gestiunii deseurilor se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.

Cu ce va putem ajuta

Green Environment Support poate realiza in numele organizatiei dumneavoastra toate aceste raportari, fiind o companie dinamica de consultanta de mediu, care activeaza de cinci ani pe piata locala cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei si evidenta deseuri, pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Compania este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Camera Auditorilor Financiari din Romania, CEL.ro, Chopstix, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol, Phoenicia Comfort Hotel, Vacamuuu, Romfracht, Mapei, Cami Comexim, Dental Med etc.

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail, Mapei,  Romfracht, Sofiaman, Vacamuuu.