Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Etichetă: rapoarte de mediu

12 mart.

Rapoarte de depus obligatoriu la Agentia pentru Protectia Mediului in martie

Ce rapoarte trebuie depuse pana la sfarsitul lunii martie catre autoritatile responsabile in domeniul protectiei mediului? Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a deseurilor generate/colectate/transportate/comercializate/tratate Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile […]

21 feb.

2 rapoarte obligatoriu de depus la Agentia pentru Protectia Mediului in februarie!

Se apropie si sfarsitul lunii februarie. Ce rapoarte trebuie depuse in aceasta luna catre autoritatile responsabile in domeniul protectiei mediului? Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a ambalajelor puse pe piata si a deseurilor de ambalaje generate/gestionate Conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, […]