rapoarte de mediu

Blog-Sistemul-Garantie-Returnare-va-intra-in-vigoare-din-30-noiembrie-2023

Sistemul Garantie Returnare va intra in vigoare din 30 noiembrie 2023

Autoritatile au stabilit un nou termen pentru implementarea sistemului de garantie returnare si acesta este 30 noiembrie 2023. Termenul stabilit initial a fost 1 octombrie 2022, dar administratorul sistemului de garantie-returnare a fost numit abia la sfarsitul lunii august 2022, fapt care a dus la aceasta amanare. Tot de la 30 noiembrie 2023 va intra in vigoare si interdictia de a introduce pe piata nationala produse ambalate in ambalajele SGR daca producatorii nu sunt inregistrati in SGR

Rapoarte de depus obligatoriu la Agentia pentru Protectia Mediului in martie

Ce rapoarte trebuie depuse pana la sfarsitul lunii martie catre autoritatile responsabile in domeniul protectiei mediului? Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a deseurilor generate/colectate/transportate/comercializate/tratate Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice au obligatia raportarii catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, a tipurilor si cantitatilor de deseuri generate/colectate/transportate/comercializate/tratate, termenul

2 rapoarte obligatoriu de depus la Agentia pentru Protectia Mediului in februarie!

Se apropie si sfarsitul lunii februarie. Ce rapoarte trebuie depuse in aceasta luna catre autoritatile responsabile in domeniul protectiei mediului? Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a ambalajelor puse pe piata si a deseurilor de ambalaje generate/gestionate Conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, persoanele juridice responsabile au obligatia raportarii catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, pana la data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior, atat a datelor