Ce obligatii au la final de an companiile care pun pe piata ambalaje

Riscuri și avantaje în alegerea modalităților de îndeplinire a țintelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje.

București, 13 decembrie 2017 – Companiile care pun pe piață ambalaje au obligația ca, la finalul anului, să depună la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) o declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu, prin care să demonstreze că și-au atins obiectivul asumat de reciclare / valorificare a deșeurilor de ambalaje. Declarația reprezintă o provocare pentru agenții economici, puși să aleagă una din mai multe variante de a-și atinge aceste obiective de reciclare, atrag atenția experții de mediu de la Green Environment Support, companie de consultanță de mediu.

O declarație incompletă sau incorectă atrage penalități din partea autorităților, care pot ajunge și la sute de mii de lei, în funcție de cantitățile de ambalaje puse pe piață odată cu produsele comercializate și care ulterior devin deșeuri de ambalaje în România. În lipsa unui plan de reciclare a acestor deșeuri, ele pot genera probleme grave de poluare a apelor și solului, de exemplu, arată experții Green Environment Support.

Pentru companiile care pun pe piață ambalaje, finalul de an înseamnă și realizarea unei analize cât mai corecte a avantajelor și dezavantajelor celor trei metode de îndeplinire a obiectivelor de reciclare. Dificultatea intervine în a evalua corect și complet cantitatea și tipul de ambalaje puse pe piață în anul respectiv, în funcție de care se stabilește și obiectivul de valorificare a deșeurilor de ambalaje, completează experții Green Environment Support.

O modalitate de a atinge țintele de reciclare a deșeurilor este declararea și plata integrală a ambalajelor puse pe piață direct de către producător/importator către AFM. Aceasta prezintă un risc scăzut, responsabilitatea pentru atingerea obiectivului fiind a producătorului / importatorului de ambalaje. Riscul provine în principal din identificarea incorectă a tipurilor și cantităților de ambalaje puse pe piață. Costul este însă și cel mai mare dintre toate variantele: 2 lei / kg de ambalaj introdus, pentru 60% din cantitatea totală de ambalaje puse pe piață. Plata se face către AFM până la 25 ianuarie pentru cantitățile introduse în anul anterior, în perioada ianuarie-decembrie. Neplata sumei datorate până la data scadentă generează majorări de 0,02% / zi din suma totală datorată. Numărul de zile se calculează începând cu data de 25 ianuarie și până la data la care se face plata. În plus, se aplică penalități de 0,01% / zi din suma totală datorată.

O altă modalitate de a-și îndeplini obiectivul de reciclare a ambalajelor o reprezintă încheierea unui contract cu o organizație de transfer de responsabilitate (OTR). Această variantă prezintă un potențial mediu de risc pentru producătorul / importatorul de ambalaje, care este însă responsabil pentru identificarea corectă a tipurilor și cantităților de ambalaje puse pe piață. Suma plătită către OTR este între 40-50% din suma care ar putea fi plătită direct la AFM, iar plata se face lunar pentru toate cantitățile de ambalaje introduse pe piață în fiecare lună. Prețurile OTR-urilor variază pe fiecare tip de ambalaj în parte și de la OTR la OTR, chiar dacă este vorba despre același tip de ambalaj. În plus, prețurile unei OTR pot fluctua în decursul unui an. În cazul unei estimări incorecte a cantităților, făcută la finalul anului pentru următorul an, și tipurilor de deșeuri puse pe piață, apar costuri suplimentare care trebuie plătite de către producător / importator. De asemenea, există riscul să nu existe cantități disponibile de deșeuri de ambalaje, caz în care este necesară identificarea de către producător / importator și achiziționarea de la colectori / reciclatori a unor cantități libere de sarcini sau plata direct către AFM.

O a treia variantă pentru îndeplinirea obiectivului de reciclare, și cea mai riscantă, este atingerea în mod individual a acestuia. Și în acest caz, responsabilitatea este a celui care pune pe piață ambalajele, chiar dacă există un contract de prestări servicii cu un colector. Riscul derivă din necesitatea verificării minuțioase a dosarelor de trasabilitate puse la dispoziție de către colectori. Dacă apar diferențe în gradul de atingere a țintelor legale, producătorul / importatorul va plăti către AFM pentru acestea. Suma plătită colectorului, în cazul cantităților libere de sarcină, este între 30-40% din suma care ar putea fi plătită direct la AFM. Plata se face la prestarea serviciului de valorificare/reciclare de către colector în funcție de cantitățile necesare atingerii obiectivului global (60% din cantitatea de ambalaje introdusă) și se primește un dosar de trasabilitate. Prețurile colectorului pot însă fluctua în decursul unui an, iar în situația completării incorecte a dosarelor de trasabilitate există un risc ridicat ca, în eventualitatea unui control AFM, cantitățile pentru care s-au prestat servicii să nu fie recunoscute și ulterior plătite către Fondul pentru Mediu.

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail, Mapei,  Romfracht, Sofiaman, Vacamuuu.