Noutati privind viza anuala pentru autorizatiile de mediu

Procedura-de-aplicare-a-vizei-anuale-a-autorizattiei-de-mediu-si-autorizattiei-integrate-de-mediu

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu conform ordinul nr. 1150/2020

Dupa o perioada de asteptare in ceea ce priveste vizarea anuala a autorizatiilor de mediu si a numeroaselor decizii a fost aprobat ordinul 1150/2020.  Incepand din 11 Iulie 2020 va intra in vigoare procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiilor de mediu si a autorizatiilor integrate de mediu, procedura care se aplica sau se respinge de catre Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului.

Documentele necesare obtinerii vizei anuale sunt urmatoarele:

  • Cererea de solicitare a aplicarii vizei, conform modelului prevazut in legislatie;
  • Declaratia pe propria raspundere prin care reprezentantul legal al societatii declara ca desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari de fond care sa afecteze conditiile stabilite prin autorizatie, conform modelului prevazut in legislatie;
  • Raportul anual de mediu (in cazul autorizatiilor integrate) si/sau alte raportari prevazute in actul de reglementare emis (raportare anuala deseuri, raportare anuala ambalaje, raportare uleiuri uzate gestionate, raportare COV etc.);
  • Dovada achitarii tarifului de 100 Lei in cazul autorizatiilor de mediu sau de 300 Lei in cazul autorizatiilor integrate de mediu.

Transmiterea documentatiei se poate face prin email catre Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului, titularul fiind obligat sa obtina ulterior un numar de inregistrare sau personal la sediul acestora.

Pentru a evita dublarea raportarilor, titularul este obligat sa mentioneze numerele de inregistrare ale rapoartelor prevazute la punctul 2, atat cele transmise in format fizic, cat si a celor transmise in format electronic in Sistemul Integrat de Mediu.

Depunerea documentelor de mai sus se va realiza in maximum 90 de zile si minimum 60 de zile de la data emiterii autorizatiei de mediu sau a autorizatiei integrate de mediu (ziua si luna). Pentru documentele  care au fost revizuite pe parcurs, termenul se va calcula de la data emiterii initiale a actelor de reglementare.

In cazul in care nu se respecta termenele de mai sus si se depun cu intarziere documentele de solicitare a vizei anuale, reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului vor accepta documentele, insa in termen de 5 zile lucratoare vor transmite o notificare cu privire la nerespectarea termenului si vor decide suspendare actului de reglementare pe o perioada de zile echivalenta cu perioada de intarziere. Notificarea se va transmite si catre Garda Nationala de Mediu prin urmare acestia pot veni in control.

In termen de 15 zile de la depunerea documentatiei, Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului decid daca sunt necesare completari asupra documentatiei sau daca este necesara verificarea amplasamentului. De asemenea, la prima solicitare a vizei anuale, verificarea amplasamentului este obligatorie, urmand ca in perioada urmatoare ea sa se faca la maxim 2 ani, pentru autorizatiile de mediu si in fiecare an pentru autorizatiile integrate de mediu.

In urma vizitei pe amplasament a Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului sau a documentatiei depuse  putem avea urmatoarele scenarii:

  • Se constata ca nu au intervenit modificari asupra activitatii desfasurate si vor elibera viza anuala a autorizatiilor de mediu si a autorizatiilor integrate de mediu.
  • Se constata ca exista modificari iar autoritatea ofera un termen de 60 zile pentru a se remedia aspectele neconforme. Daca dupa aceasta perioada nu au fost remediate aspectele constatate, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului informeaza Garda Nationala de Mediu iar autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu isi pierde valabilitatea  titularul avand obligatia de a obtine un act de reglementare nou.

Cu ce va putem ajuta:

Echipa Green Environment Support va poate ajuta cu intocmirea si depunerea documentatiei necesare pentru obtinerea vizei anuale, inclusiv cu asistenta si consultanta de specialitate in cadrul vizitei pe amplasament a autoritatilor. Avem experienta extinsa in obtinerea actelor de reglementare suntem acreditati de Ministerul Mediului pentru elaborarea studiilor de mediu.

Foto credit www.pixabay.com