Modificari in domeniul gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Modificari-in-domeniul-gestionarii-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje

Au aparut mult asteptatele modificari in domeniul gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

In februarie 2018, Green Environment Support va informa cu privire la publicarea pe site-ul Ministerul Mediului a anuntul prin care este supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea a doua legi importante in domeniul managementului deseurilor, in speta Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si Legea nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

In data de 19 iulie 2018 a venit si momentul publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei de urgenta nr. 74/17.07.2018.

Green Environment Support sintetizeaza pentru dumneavoastra cele mai importante modificari, considerate cu impact atat asupra gestionarii deseurilor generate de catre populatie dar si de catre agentii economici si in special asupra activitatilor ce implica punerea pe piata a produselor ambalate si managementului deseurilor de ambalaje.

Ce urmareste acesta Ordonanta

Pornind de la tintele asumate de Romania in privinta reciclarii deseurilor, autoritatile administratiei publice locale vor avea obligatia ca pana la 31 decembrie 2020, sa atinga, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile municipale un nivel de pregatire pentru reutilizarea si reciclarea de minimum 50% din cantitatea totala de deseuri generate.

Intrucat tinta de 50% trebuie atinsa in urmatorii 2 ani, aceasta fiind extrem de ambitioasa in contextul actual in care Romania recicleaza in jur de 5% din cantitatea de deseuri municipale iar neatingerea acestei tinte putand impune penalitati de ordinal sutelor de mii de euro pe zi aplicate autoritatilor publice locale, Ministerul Mediului incearca prin aceste modificari sa puna la punct anumite mecanisme care pot facilita atingerea acestor deziderate.

Conform noilor prevederi legislative, sunt stabilite mai clar obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a asigura colectarea separata cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale.

Astfel, incepand cu 01 ianuarie 2019 se impun si un numar de indicatori de performanta care trebuie inclusi in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, un astfel de indicator fiind spre exemplu cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale colectata separat ca procentaj din cantitatea totala generata de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale,: 50% in anul  2019,  60% pentru anii  2020 si 2021  si 70% incepand cu anul 2022. 

Platesti pentru cat arunci si conceptul de economie circulara

Pentru a stimula atingerea tintelor, unul dintre instrumentele economice promovate prin Legea 211/2011 si care va deveni obligatoriu la nivelul localitatilor incepand cu data de 01 ianuarie 2019, va fi mecanismul „plateste pentru cat arunci”.

Astfel, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege variante diferentiate pentru gestionarea deseurilor municipale in functie de tipul si volumul deseurilor colectate, frecventa de colectare, greutatea acestora, punerea la dispozitie a sacilor de colectare personalizati.

Tot incepand cu data de 01 ianuarie 2019, autoritatile publice locale au obligatia:

 • sa stabileasca si sa aprobe, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deseurilor reciclabile si sanctiunile aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri (umed sau uscat);
 • sa includa in tarife o contributie pentru economia circulara, pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare
 • sa stabileasca in sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contributiei pentru economia circulara pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate

Astfel, in locul renumitei taxe la depozitare se instituie aceasta „contributie pentru economia circulara”, valoarea acestei contributii fiind stabilita de Guvern pentru deseurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, conform tabelului de mai jos.

Anul Valoarea contributiei pentru economia circulara (lei/tona)
2019 30
Incepand cu anul 2020 80

Administratia publica locala are obligatia asigurarii spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu si dezvolta in mod corespunzator centrele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobile.  

Raspunderea extinsa a producatorului

Cel de-al doilea mecanism, denumit ,,raspunderea extinsa a producatorului,, se adreseaza producatorilor, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care proiecteaza, produc, prelucreaza, trateaza, vand ori importa produse.

Conform acestui principiu, producatorii au obligatia sa acopere, incepand cu data de 01 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deseurilor din deseurile municipale pentru care se aplica raspunderea extinsa a producatorului stabilite prin actele normative care reglementeaza respectivele fluxuri de deseuri.

Implementarea sistemului garantie-returnare in cazul ambalejelor

Printre cele mai importante modificari ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,sunt cele referitoare la obligatiile operatoriilor economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje reutilizabile, prin aplicarea sistemului garantie-returnare.

Sistemul  garantie – returnare reprezinta sistemul prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat.

Circulatia ambalajelor reutilizabile intre operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului acestia achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite.

Pana la data de 1 ianuarie 2021, se stabileste un sistem de garantie-returnare care sa se aplice si pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piata nationala bere, mixuri de bere, mixuri de bauturi alcoolice, cidru, alte bauturi fermentate, sucuri, nectaruri, bauturi racoritoare, ape minerale si ape de baut de orice fel.

Incepand cu data de 31 martie 2019, valoarea garantiei banesti in cazul ambalajelor primare reutilizabile utilizate pentru produse destinate consumului populatiei este de 0,5 lei/ambalaj ( fata de 2 lei cat se propusese initial) operatorii economici avand obligatia sa asigure preluarea ambalajelor reutilizabile de la consumatori, la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumparatorului, valoarea garantiei.

Colectarea ambalajelor folosite provenite de la produsele comercializate catre consumatori in sistem garantie se va realiza prin returnare la oricare dintre operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in astfel de ambalaje sau prin punctele de colectare a ambalajelor folosite.

Operatorii economici care comercializeaza cu amanuntul produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile au obligatia sa returneze, la solicitarea consumatorului, in baza bonului fiscal, valoarea garantiei banesti in cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate doar daca sunt intr-o stare corespunzatoare pentru a fi reutilizate.

Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati:

 • sa marcheze sau sa inscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma „ambalaj reutilizabil”;
 • sa organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile astfel incat sa realizeze, incepand cu anul 2019, un procentaj de returnare de minim 90%.

Tinte noi pentru reducerea cantitatilor de ambalaje nereutilizabile

Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate sunt obligati sa aiba, incepand cu data de 01 ianuarie 2020 un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile din ambalajele utilizate la introducerea pe piata a produselor lor, incluzand si ambalajele luate spre inchiriere, de cel putin 5%, dar nu mai putin decat procentajul mediu realizat in perioada 2018 – 2019 si sa creasca acest procentaj cu 5%, anual, pana in anul 2025 inclusiv.

Cerinte noi pentru OTR-uri

In privinta reglementarii functionarii OTR-urilor (Organizatii de transfer de responsabilitate), apar si aici modificari.

Astfel, OTR-urile trebuie:

 • sa acopere, incepand cu data de 01 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si dupa caz, pentru valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi
 • sa aiba ca actionari numai operatori economici care introduc pe piata nationala produse ambalate, importa/achizitioneaza intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, supraambaleaza produse ambalate individual, introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere, care dau spre inchiriere ambalaje,
 • sa aiba cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala de catre actionari/asociati in anul precedent celui in care se solicita autorizarea mai mare de 50.000 tone;
 • sa constituie o garantie in cuantum de 2 000 000 lei in favoarea Administratiei Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit in numerar sau a unei scrisori de garantie bancara sau alt instrument de garantare emis de catre o societate bancara, valabila pentru intreaga perioada de autorizare
 • sa stabileasca si sa perceapa operatorilor economici producatori/importatori de produse ambalate/ambalaje tarife distincte pentru deseurile de ambalaje din comert si industrie si pentru deseurile de ambalaje din deseurile municipale;
 • sa desfasoare activitatea, cel putin la nivelul unui judet, in mediul urban si rural, fara a se limita la localitatile acoperite de serviciul de salubrizare;

Obligatii clare pentru generatorii de deseuri de ambalaje dar si pentru firmele de salubritate

Persoanele fizice si juridice care genereaza ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje provenite din gospodarii si similare celor provenite din gospodarii au obligatia sa depuna deseurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale, gestionate de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor.

Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate separat, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje.

Verificarea permanenta a Listei producatorilor

Operatorii economici care distribuie produse ambalate sunt obligati sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele respective sunt inclusi in lista publicata de Administratia Fondului pentru Mediu pe site-ul propriu.

Obligatii pentru supermarketuri/hypermarketuri

Operatorii economici care comercializeaza catre consumatorii finali produse ambalate in structuri de vanzare cu suprafata medie si mare, au urmatoarele obligatii:

 • sa ofere consumatorului posibilitatea de a alege, la cumparare, produse ambalate atat in ambalaje reutilizabile cat si de unica folosinta;
 • sa asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpararea produselor, fara a le solicita plata;
 • sa organizeze in cadrul structurii de vanzare sau in imediata vecinatate a acesteia, puncte de preluare si rambursare a garantiei banesti pentru ambalajele primare reutilizabile.

Noi obligatii si in privinta notificarilor/raportarilor realizate de catre colectorii deseurilor de ambalaje

Operatorii economici colectori autorizati care preiau prin achizitie ambalaje folosite de la populatie prin puncte de colectare au obligatia sa notifice desfasurarea activitatii asociatiei de dezvoltare intercomunitara, sau, dupa caz, unitatii administrativ – teritoriale/subdiviziunii administrativ – teritoriale ale municipiilor de pe raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acesteia cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

Operatorii economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora, au obligatia sa obtina acordul prealabil al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, sau, dupa caz, unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ – teritoriale ale municipiilor unde desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acestora cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

In cazul achizitiei ambalajelor de la populatie prin ambele metode operatorii economici colectori autorizati au obligatia sa aiba o evidenta si sa raporteze distinct cantitatile achizitionate prin fiecare metoda.”

Obligatii pentru producatorii care isi indeplinesc tintele in mod individual

Conform noii legislatii, pana la data de 31 decembrie 2018, operatorii economici care au ales sa-si indeplineasca obiectivele de reciclare in mod individual, isi pot realiza aceste responsabilitati prin colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la detinatori de deseuri, prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje;

Incepand cu data de 01 ianuarie 2019, obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului prevazute de prezenta lege se pot realizeaza:

 1. a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piata nationala;
 2. b) prin intermediul unei organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, autorizate de catre Comisia constituita potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Comisia, pe tip de material si pe tip de ambalaj, primar, secundar si pentru transport.

Prin aceasta precizare subtila referitoare la modalitatea de realizare a obiectivelor de reciclare/valorificare incepand cu 01 ianuarie 2019, se poate intelege ca se urmareste excluderea posibilitatii de realizare in mod individual a obiectivelor prin preluarea cantitatilor libere de sarcina de la detinatorii de deseuri. Ramane de vazut cum va fi modificata legislatia subsecventa si in special Ord. 578/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Producatorii/importatorii care au ales sa-si indeplineasca obiectivele de reciclare in mod individual si care intr-un an nu isi indeplinesc aceste obiective, sunt obligati sa isi indeplineasca obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului prin intermediul unei organizatii de transfer de responsabilitate.

Obiectivele anuale de reciclare/valorificare asumate de Guvern au devenit si acestea mult mai aspre, cresterile fiind ilustrate mai jos:

Obiectiv

Procent nou

(%)

Procent vechi

(%)

Obiectiv global de valorificare 65 60
Obiectiv global de reciclare 60 55
Obiectiv de reciclare hartie – carton 70 60
Obiectiv de reciclare materiale plastice 45 22,5
Obiectiv de reciclare sticla 65 60
Obiectiv de reciclare otel 70 50
Obiectiv de reciclare aluminiu 30 21
Obiectiv de reciclare lemn 50 15

O prima observatie poate fi realizata privind excluderea obiectivului de reciclare in cazul PET-ului, noua legislatie impunand un singur obiectiv pentru materialele plastice.

Se pot observa cresteri semnificative ale tintelor de reciclare/valorificare in cazul deseurilor de ambalaje din plastic (45% vs 22,5%) si lemn (50% vs 15%) dar si in cazul hartiei/cartonului apare o crestere de 10 procente, acest tip de material impactand un numar semnificativ de producatori/importatori, fiind foarte des intalnit in ambalarea produselor din diferite domenii de activitate.

Cerinte noi, amenzi noi

In situatia in care producatorul nu detine o evidenta cantitativa si nu implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, pentru ambalajele introduse pe piata nationala, pe tip de material si pe tip de ambalaj, primar, secundar si pentru transport este pasibil de amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate sunt obligati sa atinga incepand cu data de 01 ianuarie 2020 un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile din ambalajele utilizate la introducerea pe piata a produselor lor, incluzand si ambalajele luate spre inchiriere de cel putin 5%, dar nu mai putin decat procentajul mediu realizat in perioada 2018 – 2019 si sa creasca acest procentaj cu 5%, anual, pana in anul 2025 inclusiv, nerealizarea acestei obligatii ii poate costa o amenda intre 20.000 lei la 40.000 lei

Tot intre 20.000 lei la 40.000 poate fi penalizata si nerespectarea de catre colectorii de ambalaje a obligatiilor privind obtinerea acordurilor si realizarea raportarilor:

 • de catre operatorii economici colectori autorizati care preiau prin achizitie ambalaje folosite de la populatie prin puncte de colectare a obligatiei de a notifica desfasurarea activitatii asociatiei de dezvoltare intercomunitara, sau, dupa caz, unitatii administrativ – teritoriale/subdiviziunii administrativ – teritoriale ale municipiilor de pe raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acesteia cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
 • operatorii economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora, au obligatia sa obtina acordul prealabil al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, sau, dupa caz, unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ – teritoriale ale municipiilor unde desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acestora cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
 • in cazul achizitiei ambalajelor de la populatie prin ambele metode prevazute la alin. (8) si alin. operatorii economici colectori autorizati au obligatia sa aiba o evidenta si sa raporteze distinct cantitatile achizitionate prin fiecare metoda.”

Cu ce va putem ajuta

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail  , Mapei,  Romfracht, , Sofiaman, Vacamuuu.