Autorizatia Integrata de Mediu

Autorizatia-Integrata-Mediu

Ce este autorizatia integrata de mediu

Autorizatia integrata de mediu reprezinta actul administrativ emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, care permite unei instalatii, unei instalatii de ardere, unei instalatii de incinerare a deseurilor sau unei instalatii de coincinerare a deseurilor sa functioneze in totalitate sau in parte, in conditii care sa garanteze ca instalatia respecta in totalitate prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform caror cerinte legislative se solicita autorizatia integrata de mediu

Enumeram mai jos cele mai importante acte normative, in baza carora este obligatorie solicitarea si obtinerea unei autorizatii integrate de mediu, inaintea punerii in functiune a  instalatiilor de un anumit tip si anumite capacitati:

 • Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cand se solicita autorizatia integrata de mediu

Depunerea solicitarii pentru obtinerea unei autorizatii integrate de mediu este obligatorie pentru titularii de activitati/operatorii care detin, doresc sa aduca modificari substantiale, extinderi unei instalatii existente sau sa puna in functiune o instalatie noua, incadrata in lista activitatilor prezentata mai jos.

Pentru ce activitati este nevoie de solicitarea si obtinerea unei autorizatii integrate de mediu 

Conform legislatiei in vigoare, este interzisa operarea fara autorizatie integrata de mediu a oricarei instalatii incadrate in urmatoarele domenii:

 • Industrii energetice
 • Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW
 • Rafinarea petrolului si a gazului
 • Producerea cocsului
 • Gazeificarea sau lichefierea:

  a) carbunelui;

  b) altor combustibili in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 20 MW

 • Productia si prelucrarea metalelor
 • Arderea sau sinterizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor de sulf)
 • Producerea fontei sau a otelului – topirea primara sau secundara -, inclusiv pentru turnarea continua, cu o capacitate de peste 2,5 tone pe ora
 • Prelucrarea metalelor feroase:

  a) exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de otel brut pe ora;

  b) exploatare de instalatii de forjare cu ciocane de forja a caror capacitate este mai mare de 50 KJ pe ciocan, iar puterea termica folosita este mai mare de 20 MW;

  c) aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste doua tone de otel brut pe ora

 • Exploatare de turnatorii de metale feroase cu o capacitate de productie de peste 20 de tone pe zi
 • Prelucrarea metalelor neferoase:

a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;

b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, si exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.

 • Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.
 • Industria mineralelor
 • Producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu:

a) producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de peste 500 de tone pe zi sau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi;

b) producerea varului in cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi;

c) producerea oxidului de magneziu in cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi

 • Producerea azbestului sau fabricarea de produse pe baza de azbest
 • Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticla, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi
 • Topirea substantelor minerale, inclusiv producerea de fibre minerale, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi
 • Fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special tigle, caramizi, caramizi refractare, placi ceramice – gresie, faianta, obiecte din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 de tone pe zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 mc si cu o densitate pe cuptor de peste 300 kg/mc
 • Industria chimica
 • Producerea compusilor chimici organici, cum sunt:

a) hidrocarburile simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice;

c) hidrocarburile sulfuroase;

d) hidrocarburile azotoase, cum sunt aminele, amidele, compusii nitriti, compusii nitro sau compusii nitrati, nitrilii, cianatii, izocianatii;

e) hidrocarburi cu continut de fosfor;

f) hidrocarburi halogenate;

g) compusi organometalici;

h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza);

i) cauciucuri sintetice;

j) vopsele si pigmenti;

k) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi

 • Producerea compusilor chimici anorganici, precum:

a) gazele, cum sunt amoniacul, clorul sau acidul clorhidric, fluorul sau acidul fluorhidric, oxizii de carbon, compusii sulfului, oxizii de azot, hidrogenul, dioxidul de sulf, clorura de carbonil;

b) acizii, cum sunt acidul cromic, acidul hidrofluoric, acidul fosforic, acidul azotic, acidul clorhidric, acidul sulfuric, oleumul, acizii sulfurosi;

c) bazele, cum sunt hidroxidul de amoniu, hidroxidul de potasiu, hidroxidul de sodiu;

d) sarurile, cum sunt clorura de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, carbonatul de sodiu, perboratul, nitratul de argint;

e) nemetalele, oxizii metalici sau alti compusi anorganici, cum sunt carbura de calciu, siliciul, carbura de siliciu.

 • Producerea de ingrasaminte pe baza de fosfor, azot sau potasiu – ingrasaminte simple sau complexe
 • Fabricarea produselor fitosanitare sau a biocidelor
 • Fabricarea produselor farmaceutice, inclusiv a produselor intermediare
 • Producerea de explozivi
 • Gestionarea deseurilor
 • Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

a) tratare biologica;

b) tratare fizico-chimica;

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati;

d) reambalare anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati;

e) recuperarea/regenerarea solventilor;

f) reciclarea/valorificarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau compusii metalici;

g) regenerarea acizilor sau a bazelor;

h) valorificarea componentelor utilizate pentru reducerea poluarii;

i) valorificarea componentelor din catalizatori;

j) rerafinarea sau alte reutilizari ale uleiurilor;

k) acumularea la suprafata

 • Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi

 • Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare, desfasurarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele activitati:

 (i) tratarea biologica;

 (ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

 (iii) tratarea zgurei si a cenusii;

 (iv) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora

 • Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati:

(i) tratarea biologica;

(ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iii) tratarea zgurei si a cenusii;

(iv) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora

In situatia in care singura activitate de tratare a deseurilor desfasurata este fermentarea anaeroba, pragul de capacitate pentru activitatea respectiva este de 100 de tone pe zi.

 • Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte
 • Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii
 • Depozitarea subterana a deseurilor periculoase in depozite cu o capacitate totala de peste 50 de tone
 • Alte activitati
 • Producerea in instalatii industriale de:

  a) celuloza din lemn si din alte materiale fibroase;

  b) hartie sau carton, cu o capacitate de productie de peste 20 de tone pe zi;

  c) unul sau mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pe baza de lemn: panouri din aschii de lemn numite „OSB” (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc pe zi

 • Pretratarea (operatiuni de tip spalare, inalbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor textile ori a textilelor, cu capacitatea de tratare de peste 10 tone pe zi
 • Tabacirea blanurilor si a pieilor, cu capacitatea de tratare de peste 12 tone de produse finite pe zi
 • Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de peste 50 de tone carcase pe zi
 • Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, in prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(i) numai materii prime de origine animala (altele decat exclusiv laptele), cu o capacitate de productie de peste 75 de tone de produse finite pe zi;

(ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an;

(iii) materii prime de origine vegetala si animala, in produse combinate sau separate, cu o capacitate de productie de produse finite, exprimata in tone pe zi, de peste 75, daca A este mai mare sau egal cu 10, sau [300 – (22,5 x A)] in toate celelalte cazuri, unde „A” reprezinta proportia de materie de origine animala (exprimata in procente din greutate) din cantitatea care intra la calculul capacitatii de productie de produse finite

 • Tratarea si prelucrarea exclusiv a laptelui, in situatia in care cantitatea de lapte primita este mai mare de 200 de tone pe zi (valoare medie anuala)
 • Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 , cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi
 • Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din lege;

b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg); sau

c) 750 de locuri pentru scroafe

 • Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare de 200 de tone pe an
 • Producerea de carbune (carbune sarac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare
 • Captarea fluxurilor de CO(2) provenind de la instalatiile care intra sub incidenta prezentei legi in scopul stocarii geologice in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 114/2013
 • Conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice, cu o capacitate de productie mai mare de 75 mc pe zi, alta decat tratarea lemnului exclusiv contra mucegaiului
 • Epurarea independenta a apelor uzate care nu sunt sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt evacuate printr-o instalatie mentionata in cap. II din prezenta lege.

Cine emite autorizatia integrata de mediu

Autoritatea competenta pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu este autoritatea competenta pentru protectia mediului la nivel judetean in a carei raza de competenta se afla amplasamentul. 

Ce documente sunt necesare la depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu

In vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu titularii activitatilor/operatorii instalatiilor au obligatia sa depuna la sediul autoritatii judetene pentru protectia mediului urmatoarele documente:

 • formularul de solicitare;
 • raportul de amplasament;
 • dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;
 • dovada achitarii tarifului pentru verificare/analiza preliminara a solicitarii depuse.

Documentatia necesara solicitarii autorizatiei integrate de mediu se realizeaza de catre persoane fizice autorizate sau persoane juridice avizate de Ministerul Mediului.

Tarifele practicate de catre autoritate pentru parcurgerea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

 • Analiza preliminara a documentatiei – 1.000 lei;
 • Analiza propriu-zisa a documentatiei de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu – 5.000 lei;
 • Revizuirea /actualizarea autorizatiei integrate de mediu – 2.500 lei.

Cu ce va putem ajuta

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail, Mapei,  Romfracht, Sofiaman, Vacamuuu.