Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

31 ian.
Rabla-eee

Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

In luna noiembrie 2018 a fost publicat Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic si la aproape doua luni de la aprobare, s-au inscris in acest program un numar de 2073 persoane fizice solicitante, fiind validati un numar de 16 comercianti de echipamente electrice si electronice.

Care este scopul acestui program?

In contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul tranzitiei catre economia circulara, prin implementarea acestui program, se intentioneaza imbunatatirea calitatii mediului prin inlocuirea echipamentelor electrice si electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic, contribuind astfel la reducerea consumului de resurse, diminuarea cantitatilor de emisii de gaze cu efect de sera si promovarea in randul populatiei a reciclarii electrocasnicelor uzate.

Cine asigura finantarea si pentru ce tipuri de electrocasnice?

Sumele sunt asigurate din Fondul pentru mediu,  finantarea fiind acordata de Administratia Fondului pentru Mediu sub forma de vouchere, pentru achizitionarea de echipamente electrice si electronice de uz casnic, cu eficienta energetica clasa A++, A+++, din urmatoarele categorii:

 • masini de spalat rufe;
 • frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare;
 • aparate de aer conditionat.

Cine beneficiaza de vouchere si in ce conditii? 

Finantarea este acordata persoanelor fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au domiciliul in Romania,
 • nu au obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local
 • au varsta de minimum 18 ani,
 • posesor al unui/unei buletin/carti de identitate valabil/(e),
 • se obliga sa predea un EEE uzat echivalent in momentul achizitionarii unui EEE nou;
 • sunt de acord cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate.

Persoana fizica beneficiaza de valoarea unui voucher la achizitionarea unui echipament eligibil, in schimbul predarii unui echipament uzat echivalent. Schimbul se face in sistem 1:1. 

Persoana fizica poate achizitiona mai multe electrocasnice in schimbul predarii unui numar echivalent de echipamente uzate, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.

Care este valoarea voucherului?

Valoarea voucherului este de:

 • 200 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++;
 • 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++;
 • 300 lei pentru aparate de aer conditionat cu eficienta energetica la racire (A+++/A++);
 • 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++;
 • 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++.

Voucherul este valabil pentru o perioada de 15 zile de la emitere.

Valoarea voucherului se scade de catre comerciantul validat in factura, din pretul de comercializare cu TVA, al echipamentului, diferenta fiind asigurata de catre beneficiar din surse financiare proprii.

Cerinte privind inscrierea persoanelor fizice

Pentru a participa in program, persoanele fizice trebuie sa se inscrie in aplicatia informatica pusa la dispozitie de AFM, prin introducerea urmatoarelor informatii:

 • datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirarii acestuia;
 • adresa de e-mail si numar de telefon mobil valide, daca acestea exista;
 • declaratia pe propria raspundere potrivit careia nu inregistreaza obligatii de plata la bugetul de stat si bugetul local;
 • acordul cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici;
 • tipul de echipament care se achizitioneaza si eficienta energetica a acestuia (A+++/A++), precum si declaratia pe propria raspundere prin care se obliga sa predea un echipament uzat echivalent in momentul achizitionarii. 

Lista solicitantilor aprobati se afiseaza pe pagina de internet a Autoritatii: (https://www.afm.ro/rabla_electrocasnice_solicitanti_validati.php).

Cerinte pentru comercianti

Comerciantul echipamentelor finantate in cadrul programului, se inscrie in aplicatia informatica, pusa la dispozitie de Autoritate pe pagina web proprie, introducand datele de identificare.

Dosarul de validare electronica a comerciantului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social comerciantul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data incarcarii in aplicatia informatica; nu se accepta formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
 • documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului“;
 • contractul incheiat cu un colector autorizat, pentru colectarea DEEE.

Validarea comerciantului se face de catre Autoritate, prin intermediul aplicatiei informatice, in urma completarii campurilor obligatorii si introducerii documentelor scanate.

Dosarul de validare, continand toate documentele se depune fizic la Autoritate odata cu prima cerere de decontare, paginat si opisat, intr-un dosar separat.

Nedepunerea dosarului de validare in conditiile prevazute in legislatie duc la excluderea comerciantului din program, fara ca acesta sa mai aiba dreptul la rambursarea sumelor solicitate, aferente voucherelor pentru care se solicita decontare.

Atrag excluderea comerciantului din program si urmatoarele:

 • documentele prezentate care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii care se dovedesc neconforme cu realitatea sau cu informatiile si documentele scanate si introduse in aplicatie;
 • lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;
 • neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
 • lipsa conformitatii si veridicitatii informatiilor introduse de comerciant cu ocazia validarii electronice, prin intermediul aplicatiei informatice.

Decontarea sumelor finantate

In vederea decontarii, comerciantul validat depune la sediul Autoritatii urmatoarele documente:

 • cererea de decontare, completata integral, conform formularului prevazut in anexa la contractul de decontare, semnata de catre reprezentantul legal al comerciantului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta;
 • lista beneficiarilor pentru care se solicita decontarea, semnata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal al comerciantului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta si editata cu ajutorul aplicatiei informatice, care cuprinde si EEE-urile uzate preluate de la acestia;
 • contractul/contractele de finantare nerambursabila si declaratia/declaratiile pe propria raspundere, semnate de catre beneficiar, in original;
 • factura/facturile fiscala(e), asumate de beneficiari, emise cu cel putin 30 de zile si maximum 60 de zile inainte de data depunerii cererii de decontare, in copie conforma cu originalul;
 • proces-verbal de predare-primire a DEEE colectate in cadrul programului, incheiat intre comerciantul validat si operatorul economic autorizat pentru colectare, care sa contina inclusiv categoria DEEE-urilor predate, numarul de bucati si cantitatea acestora exprimata in kg.

Cu ce va putem ajuta?

In cadrul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, putem asigura atat pentru persoane fizice cat si pentru comercianti:

 • completarea in aplicatia AFM a datelor necesare inscrierii in program,
 • elaborarea si depunerea la AFM a dosarelor necesare validarii comerciantilor si a dosarelor pentru decontare. 

Alte servicii Green Environment Support

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail  , Mapei,  Romfracht, , Sofiaman, Vacamuuu.