Bilantul de Mediu

Bilant-mediu

CE ESTE BILANTUL DE MEDIU 

Conform definitiei prevazute in legislatia in vigoare, bilantul de mediu reprezinta o lucrare care contine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu de pe un amplasament.

LEGISLATIA PRIN CARE SE SOLICITA BILANTUL DE MEDIU

 • Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAND SE SOLICITA BILANTUL DE MEDIU

Bilantul de mediu se solicita, in principal in urmatoarele situatii:

 • in situatia in care titularii activitatilor urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii si acestia nu detin acte de reglementare, atunci obligatiile de mediu sunt identificate pe baza bilantului de mediu;
 • pentru obtinerea autorizatiei de mediu, activitatile existente, care nu sunt conforme cu normele si reglementarile de mediu in vigoare, sunt supuse bilantului de mediu, la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului;
 • in situatia in care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competenta poate solicita refacerea bilantului de mediu.

TIPURI DE BILANTURI DE MEDIU

In situatia in care autoritatea de mediu competenta considera putin probabila existenta unui impact de mediu al amplasamentului, va solicita efectuarea unui bilant de mediu nivel 0.

Bilantul de mediu nivel 0 reprezinta o fisa de verificare ce contine elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de mediu nivel I sau nivel II, inainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societatii comerciale.

Daca bilantul de mediu nivel 0 releva existenta unui impact potential de mediu pe amplasament, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite continuarea evaluarii prin efectuarea cel putin a bilantului de mediu nivel I.

Bilantul de mediu nivel I reprezinta un studiu de mediu constand din culegerea de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.

Daca autoritatea de mediu competenta considera ca un bilant de mediu nivel I prezinta informatii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu sau daca la analiza unei solicitari de autorizare se considera ca un amplasament are un impact potential de mediu, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite efectuarea bilantului de mediu nivel II.

Bilantul de mediu nivel II reprezinta o investigatie asupra unui amplasament, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

Cele trei tipuri de bilanturi de mediu (nivel 0, I si II) nu se exclud reciproc si pot fi efectuate consecutiv sau concomitent.

CINE ARE DREPTUL REALIZARII BILANTULUI DE MEDIU

Cele trei tipuri de bilanturi de mediu se realizeaza de catre persoane fizice si juridice care au acest drept, potrivit legii, fiind inregistrate in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, detinut de Ministerul Mediului.

CU CE VA PUTEM AJUTA

 • Green Environment Support, fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste cinci ani, cu o echipa interdisciplinara formata din consultanti, ingineri, chimisti si biologi, poate asigura suportul in vederea identificarii neconformitatilor de mediu si poate propune solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului asupra mediului.
 • Asiguram elaborarea documentatiei necesare parcurgerii procedurii de obtinere a acordului/autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, asiguram suport in cazul verificarilor pe amplasament realizate de autoritati si recomandam solutiile optime in vederea conformarii.
 • Compania este avizata de Ministerul Mediului pentru intocmirea studiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului (autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, acord de mediu, aviz de mediu), compania fiind inscrisa in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia nr. 748, pentru elaborarea raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament si studiului de evaluare adecvata.

ALTE SERVICII DE INTERES FURNIZATE DE GREEN ENVIRONMENT SUPPORT

 • Compania este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH.
 • Putem asigura sprijinul pentru identificarea tipurilor si a cantitatilor de deseuri generate din activitate (audit deseuri si plan de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri), identificarea tipurilor de ambalaje/echipamente/baterii/acumulatori puse pe piata, identificarea celor mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu ADI/OTR-uri/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu etc.
 • Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania, CA Immo, Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail, Mapei, Romfracht, Sofiaman, Vacamuuu