Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Vizarea anuala a autorizatiilor de mediu

19 nov.
Vizarea-anuala-a-autorizatiilor-de-mediu

Vizarea anuala a autorizatiilor de mediu

In data de 15 noiembrie 2018 a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 967, Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, act normativ ce a intrat in vigoare la data publicarii.

Ordinul nr. 1171/2018 a fost emis in baza OUG nr. 75/2018 care modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Legislatia precedenta preciza ca autorizatia de mediu era valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu 10 ani. Conform noilor modificari legislative, autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarii lor obtin viza anuala.

Cand se solicita vizarea autorizatiei de mediu

Solicitarea obtinerii vizei se realizeaza in fiecare an, cu minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu sau autorizatia integrata de mediu.

Ce autoritate aplica viza anuala a autorizatiei de mediu

Conform noilor prevederi legislative, viza anuala se aplica sau se respinge de catre Ministerul Mediului si, respectiv, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu care intra in sfera de competenta a acestora.

Viza anuala pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu care nu intra in sfera de competenta a Ministerului Mediului si Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” se aplica de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau se deleaga de catre aceasta catre agentiile pentru protectia mediului locale prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Astfel, aplicarea vizei anuale se realizeaza de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului emitenta a autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu.

Ce documente sunt necesare la depunerea solicitarii de vizare a autorizatiilor de mediu

Pentru obtinerea vizei anuale, trebuie realizata si depusa la autoritate o documentatie care cuprinde:

 • cererea;
 • raportul anual de mediu;
 • declaratia pe propria raspundere ca activitatea este desfasurata in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu sau autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit schimbari care sa afecteze conditiile stabilite prin autorizatie.

Tarifele practicate de catre autoritate pentru solicitarea vizarii autorizatiilor de mediu

Nu sunt prevazute taxe sau tarife pentru vizarea anuala  a autorizatiilor de mediu.

Etapele procedurale parcurse de autoritati in vederea aplicarii vizei anuale

 • In termen de 10 zile de la inregistrarea solicitarii, autoritatea competenta pentru protectia mediului verifica documentatia depusa si stabileste data verificarii amplasamentului.
 • La data stabilita, autoritatea efectueaza vizita de amplasament, in prezenta titularului sau a imputernicitului acestuia, si intocmeste procesul-verbal de verificare a amplasamentului
 • In cazul in care in urma vizitei de amplasament se constata concordanta intre autorizatia de mediu si amplasament, autoritatea intocmeste procesul-verbal de verificare a amplasamentului si, in termen de 3 zile, va emite decizia de aplicare a vizei anuale.
 • In cazul in care in urma vizitei de amplasament se constata diferente intre autorizatia de mediu si amplasament, autoritatea intocmeste procesul-verbal de verificare a amplasamentului si acorda un termen de maximum 30 de zile in vederea corelarii datelor din teren cu autorizatia de mediu;
 • Dupa 30 de zile, in cazul in care titularul nu va corela datele din procesul- verbal de verificare a amplasamentului cu autorizatia de mediu, autoritatea in termen de maximum 3 zile, va intocmi decizia motivata de respingere a vizei anuale si va instiinta Garda Nationala de Mediu in vederea aplicarii prevederilor legale.
 • In cazul in care in termenul acordat, titularul indeplineste cerintele mentionate, autoritatea viziteaza din nou amplasamentul si intocmeste un nou proces-verbal de verificare a amplasamentului si, in termen de 3 zile, va emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Decizia privind viza anuala trebuie afisata la loc vizibil de catre titularul autorizatiei de mediu.

! Autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu pentru care nu se obtine viza anuala isi inceteaza efectele juridice.

In concluzie, in cazul in care detineti autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu nu mai este obligatorie solicitarea si obtinerea unei noi autorizatii la data expirarii acesteia, fiind insa necesara vizarea anuala a autorizatiei existente.

Cu ce va putem ajuta

 • Green Environment Support, fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste cinci ani, cu o echipa valoroasa de consultanti, poate asigura suportul in vederea identificarii neconformitatilor de mediu si poate propune solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului asupra mediului.
 • Asiguram elaborarea documentatiei necesare vizarii anuale a autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, asiguram suport in cazul verificarilor pe amplasament realizate de autoritate si recomandam solutiile optime in vederea conformarii la termen in cazul in care autoritatea identifica diferente intre autorizatia de mediu si situatia din teren.
 • Compania este avizata de Ministerul Mediului pentru intocmirea studiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului (autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, acord de mediu, aviz de mediu), compania fiind inscrisa in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia nr. 748, pentru elaborarea raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament si studiului de evaluare adecvata.
 • Compania este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH.

Printre partenerii care folosesc solutiile Green Environment Support se numara AVIA AGRO-BANAT, Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol, Mapei Romania, Phoenicia Comfort Hotel, Ral Color, Romfracht, Vacamuuu, etc.