Ordonanta de Urgenta nr. 39 din 28 iunie 2016

ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind

Fondul pentru mediu

EMITENT:

GUVERNUL

PUBLICAT IN:

MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016

Data Intrarii in vigoare: 30 Iunie 2016

––––––––––––––––––––––––-

Avand in vedere necesitatea completarii cadrului legislativ necesar pentru asigurarea indeplinirii de catre Romania a obiectivelor politicii Uniunii Europene in materie de deseuri si politici de mediu, necesitatea identificarii si implementarii unor modalitati eficiente de impunere in sarcina operatorilor economici responsabili care sa stimuleze indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje statuate prin directivele Uniunii Europene, observand ca, potrivit art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in cazul in care considera ca un stat membru a incalcat oricare dintre obligatiile care ii revin in temeiul tratatelor, Comisia Europeana emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, iar, daca statul membru nu se conformeaza acestui aviz in termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justitie a Uniunii Europene, date fiind consecintele negative ale neadoptarii in regim de urgenta a actului normativ, generate, in primul rand, de riscul de avansare a procedurii de infringement si de impunere a unor sanctiuni pecuniare de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene, tinand cont de faptul ca deseurile de echipamente electrice si electronice reprezinta unul dintre domeniile-tinta care trebuie reglementate, iar, ca o consecinta imediata a neadoptarii masurilor stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele si obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, precum si a sanatatii umane, iar, pe de alta parte, indeplinirea conditionalitatii ex-ante 6.2 pentru Programul operational Infrastructura mare 2014-2020, tinand seama de faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, care transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), este instituita obligatia producatorilor de echipamente electrice si electronice ca incepand cu data de 1 ianuarie 2016 sa realizeze rate de colectare minime de pana in 40% pentru anul 2016, de 45% pentru perioada 2017-2020 si de 65% incepand cu anul 2021, sens in care se impune luarea de masuri aferente urmaririi operatorilor economici care nu declara corect cantitatea de echipamente electrice si electronice introdusa pe piata in Romania, avand in vedere faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea planificarii bugetare si prioritizarea proiectelor de investitii publice semnificative, inclusiv a proiectelor de mediu, in vederea crearii spatiului fiscal si a sustinerii cresterii economice, tinand cont de consecinta negativa imediata asupra bugetului Fondului pentru mediu, respectiv asupra bugetului general consolidat si, implicit, asupra finantarii mai multor categorii de programe si proiecte pentru protectia mediului, totodata, neadoptarea solutiei legislative preconizate ar avea drept consecinta negativa intarzierea valorificarii sumelor reprezentand contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate de catre furnizorii si producatorii de energie electrica, prevazuti la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu realizeaza cota obligatorie anuala de achizitie de certificate verzi, iar, pe cale de consecinta, diminuarea sumelor destinate finantarii de investitii in producerea de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care realizeaza capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW.