Ordin nr. 756 din 26 noiembrie 2004

ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005

Data intrarii in vigoare: 25 Februarie 2005

In temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Normativul tehnic privind incinerarea deseurilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Normativul tehnic prevazut la art. 1 va fi revizuit in functie de modificarile cerintelor legislative nationale si europene si ale conditiilor tehnico-economice.

ART. 3

Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase din cadrul autoritatii centrale pentru protectia mediului si agentiile competente pentru protectia mediului duc la indeplinire prezentul ordin.

ART. 4

Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.215/2003 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 si 150 bis din 7 martie 2003.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.