Hotararea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizata*)

HOTARARE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizata*) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

EMITENT:

GUVERNUL

Data Intrarii in vigoare: 03 August 2016

––––––––––––––––––––––––-

Forma consolidata valabila la data de 12 August 2016

Prezenta forma consolidata este valabila incepand cu data de 03 August 2016 pana la data selectata

–––-

──────────

*) Nota CTCE:

Forma consolidata a HOTARARII nr. 1.132/2008 publicata in Monitorul Oficial nr. 667 din 25 septembrie 2008 la data de 12 August 2016 este realizata prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre: HOTARAREA nr. 1.079 din 26 octombrie 2011; HOTARAREA nr. 540 din 27 iulie 2016.

Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

──────────

*) Nota CTCE:

A se vedea si art. III si IV din HOTARAREA nr. 540 din 27 iulie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016, care mentioneaza: „Art. III: (1) Inregistrarile efectuate in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari pentru producatorii de baterii si acumulatori, in baza prevederilor Ordinului ministrului mediului si al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori, cu modificarile ulterioare, raman valabile in conditiile in care au fost efectuate.

(2) Cererile de inregistrare in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se solutioneaza potrivit normelor in vigoare la data depunerii cererii.

Art. IV: Bateriile si acumulatorii care nu indeplinesc cerintele prezentei hotarari, dar care au fost introduse pe piata in mod legal inainte de intrarea in vigoare a interdictiilor prevazute la art. 4, pot fi comercializati in continuare pana la epuizarea stocurilor.”