Regulament omologare dispozitive de schimb pentru controlul poluarii pentru autovehicule

Regulamentul nr. 103 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispozitii uniforme privind omologarea dispozitivelor de schimb pentru controlul poluarii pentru autovehicule [2017/1446]

APENDICE

Include toate textele valabile pana la:

Suplimentul 4 la versiunea initiala a regulamentului – Data intrarii in vigoare: 10 iunie 2014

CUPRINS

REGULAMENT

 1. Domeniul de aplicare
 2. Definitii
 3. Cererea de omologare
 4. Omologare
 5. Cerinte
 6. Modificarea tipului de dispozitiv de schimb pentru controlul poluarii si extinderea omologarii
 7. Conformitatea productiei
 8. Sanctiuni in cazul neconformitatii productiei
 9. Incetarea definitiva a productiei
 10. Denumirile si adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea incercarilor de omologare, precum si ale autoritatilor de omologare de tip
 11. Documentatia

Apendice – Fisa informativa nr. . . . referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de schimb pentru controlul poluarii

ANEXE

 1. Fisa de comunicare privind acordarea, extinderea, refuzul, retragerea omologarii sau incetarea definitiva a productiei unui tip de dispozitiv de schimb pentru controlul poluarii in temeiul

Regulamentului nr. 103

 1. Exemple de dispunere a marcilor de omologare