OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si al regimului strainilor

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si al regimului strainilor

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru intarirea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, pentru a putea face fata cerintelor ce se impun pentru solutionarea problemelor multiple privind protectia mediului in domeniul poluarii, in vederea eficientizarii emiterii actelor de reglementare, tinand cont de faptul ca datorita intretinerii si amplificarii fenomenului birocratic se impune gasirea unor solutii de eficientizare a activitatii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului prin simplificarea circuitului decizional si prin dispunerea cu celeritate a activitatii de emitere a actelor de reglementare, tinand cont ca numarul instalatiilor industriale inventariate in baza prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) (reformare) este mare, avand o tendinta crescatoare comparativ cu anii precedenti, intreruperea functionarii unui numar semnificativ de instalatii pe motivul lipsei detinerii unei autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu ar avea un impact negativ atat asupra rezultatelor economice, cat si asupra fortei de munca, avand in vedere ca se constata aplicarea neunitara a legislatiei pentru protectia mediului in ceea ce priveste emiterea actelor de reglementare, unele acte normative care transpun prevederi europene si care au fost emise in baza vechilor reglementari putand fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de Romania fata de Comisia Europeana, subliniind faptul ca adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce atat la reducerea cheltuielilor publice, cat si la respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeana, cu incadrarea in cheltuielile bugetare alocate, avand in vedere obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea si implementarea corecta si integrala a acquisului european, in considerarea faptului ca modificarile propuse vor conduce la imbunatatirea semnificativa a raportarilor catre Comisia Europeana, Agentia Europeana de Mediu, Agentia Europeana pentru Chimicale, secretariatele conventiilor si protocoalelor internationale la care Romania este parte, prin concentrarea la nivel central a fluxurilor informationale de date referitoare la calitatea mediului si a fluxurilor de raportare, tinand cont de faptul ca la aceasta situatie se adauga un cadru legislativ foarte complex, in continua dinamica, precum si faptul ca in vederea implementarii cerintelor europene in domeniul mediului trebuie corelate actiunile si competentele tuturor factorilor implicati, tinand cont de faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, creeaza cadrul unitar si general prin care se statueaza principiile care guverneaza intreaga activitate de protectie a mediului, luand in considerare faptul ca pentru garantarea consistentei procesului de autorizare trebuie sa fie asigurate unitatea decizionala in toate etapele si pe toate nivelele, precum si asumarea de catre toti factorii implicati a aceluiasi sistem pentru atingerea obiectivelor de mediu si dezvoltare durabila.