OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

ANEXE

Romania, potrivit angajamentelor luate in fata Comisiei Europene, trebuie sa intreprinda toate masurile necesare implementarii unor instrumente economice. Aceste instrumente economice sunt foarte importante pentru modernizarea gestionarii deseurilor din Romania, dar si pentru implementarea legislatiei europene in domeniu.

Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: „plateste pentru cat arunci”, „raspunderea extinsa a producatorului” si „taxa la depozitare”. Pentru a pune in aplicare instrumentele economice „plateste pentru cat arunci” si „raspunderea extinsa a producatorului” este necesara modificarea si completarea legislatiei in domeniu, astfel incat sa fie stabilite clar responsabilitatile si obligatiile tuturor actorilor implicati, tinand cont inclusiv de modificarile aduse prin promovarea pachetului economiei circulare.

Pe de alta parte, luand in considerare abordarea la nivelul Comisiei Europene care se reflecta in pachetul economiei circulare in locul taxei la depozitare se instituie „contributia pentru economia circulara”.

 Avand in vedere:

  • ca in data de 25 aprilie 2018 autoritatile romane au primit o scrisoare – Ares (2018) 2193346 – cu privire la procedura de presuspendare a platilor intermediare din Fondul de Coeziune din cadrul axei 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, pe motiv ca nu a fost indeplinita conditionalitatea ex – ante cu privire la deseuri, cu obligativitatea de a transmite raspuns in termen de 2 luni,
  • principiul suprematiei dreptului Uniunii Europene si, in virtutea acestuia, consecintele neindeplinirii obligatiilor asumate de autoritatile romane in fata Comisiei Europene,
  • evitarea oricaror riscuri de natura a conduce la imposibilitatea punerii in aplicare a angajamentelor luate in fata Comisiei Europene,
  • in considerarea faptului ca aceste masuri vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,

ca aplicarea cadrului legal actual a generat dificultati si sunt necesare modificarea si completarea legislatiei si armonizarea cu prevederile legislatiei europene in domeniu, consideram ca aceste elemente justifica urgenta cu care trebuie adoptate modificarile si completarile propuse pentru a se evita suspendarea platilor, aspecte care vizeaza interesul public, constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.