Obligatiile administratiilor publice locale in domeniul protectiei mediului

Obligatii-primarii

Intrucat, statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic, protectia mediului reprezinta un obiectiv de interes public major, aceasta obligatie revenind atat persoanelor fizice si juridice, dar mai ales autoritatilor si in special administratiei publice locale.

Astfel, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos la nivelul localitatilor, autoritatile administratiei publice locale, precum si, dupa caz, persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • sa imbunatateasca microclimatul localitatilor, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul si din zonele limitrofe acestora, sa infrumuseteze si sa protejeze peisajul, sa mentina curatenia stradala;
 • sa prevada, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate, masuri de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor;
 • sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;
 • sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu;
 • sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic si de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora;
 • sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa, in conformitate cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului;
 • sa reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor, cu predominanta in spatiile destinate locuintelor, in zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului;
 • sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
 • sa adopte masuri obligatorii, pentru persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si infrumusetarea, dupa caz, a cladirilor, curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi;
 • sa initieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de intretinere si dezvoltare a canalizarii.

Obligatiile administratiei publice locale in domeniul managementului deseurilor

In mod specific, autoritatile administratiei publice locale, au urmatoarele obligatii in domeniul gestionarii deseurilor:

 • asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;
 • urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din PNGD;
 • elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
 • hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege;
 • asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare;
 • asigura spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu si dezvolta in mod corespunzator centrele infiintate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila;
 • asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor, inclusiv cu privire la centrele prevazute la lit. f);
 • actioneaza pentru refacerea si protectia mediului;
 • asigura si raspund pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala;
 • aproba, prin hotarari ale consiliului local/judetean/general, masurile necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor.
 • pentru deseurile generate in gospodariile populatiei, autoritatile administratiei publice locale a unitatilor administrativ – teritoriale si a municipiului Bucuresti si, dupa caz, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara incheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

Obligatii privind organizarea departamentului de mediu in cadrul Primariilor

Conform OUG 195/2005, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa aiba personal specializat pentru protectia mediului si sa colaboreze in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului, amenzile pentru nerespectarea acestei obligatii fiind intre 30 000 – 60 000 lei.

Obligatii de raportare

Conform Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, unitatile administrativ-teritoriale au obligatia sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze, personal sau prin mandatarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara (ADI) din care fac parte, activitatea de valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri de ambalaje din deseurile municipale impreuna cu deseurile municipale din aceleasi materiale. Prin prisma participarii UAT-urilor in managementul deseurilor municipale in cadrul asocierii ADI-OTR, vor fi impuse noi raportari privind deseurile de ambalaje colectate si valorificate din deseurile municipale, raportari complexe realizate atat catre autoritatile de mediu dar si catre ADI.

Conform Ordinului 1223/2005, autoritatile administratiei publice locale care administreaza puncte de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice sunt obligati sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul pe a carui raza teritoriala functioneaza fiecare punct de lucru, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, informatii cu privire la numarul si cantitatea deseurilor de echipamente electrice colectate, destinatia acestora etc.

Conform Ordinului 794/2012, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita agentiei judetene pentru protectia mediului datele privind deseurile de ambalaje colectate prin serviciul public de salubrizare a localitatii, in baza datelor furnizate de catre operatorii serviciului de salubrizare care deservesc localitatea respectiva.

Acestea fiind doar o parte din nenumaratele obligatii existente in sarcina administratiilor publice locale, Green Environment Support, fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste cinci, cu o echipa valoroasa de consultanti, poate asigura acestora suportul in vederea identificarii corecte a neconformitatilor de mediu si poate propune solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului asupra mediului.

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail, Mapei,  Romfracht, Sofiaman, Vacamuuu.