Noutati privind inregistrarea firmelor care colecteaza deseuri de ambalaje de la populatie

NOUTATI-PRIVIND-INREGISTRAREA-FIRMELOR-CARE-COLECTEAZA-DESEURI-DE-AMBALAJE-DE-LA-POPULATIE

In data de 11 ianuarie 2019 a fost  publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 34, Ordinul 1271/2018 privind procedura si criteriile de inregistrare a operatorilor economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora, act normativ ce a intrat in vigoare la data publicarii.

Ordinul a fost emis in baza Ordonantei de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

SCOPUL ACESTUI ORDIN

Noul ordin stabileste procedura si criteriile de inregistrare aplicabile operatorilor economici colectori, care detin autorizatie de mediu si care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora, conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

PROCEDURA DE INREGISTRARE

Colectorii deseurilor de ambalaje generate de populatie, au obligatia sa se inregistreze la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfasoara activitatea potrivit autorizatiei de mediu, in maximum 30 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentului ordin sau, dupa caz, de la data obtinerii autorizatiei de mediu.

Conditiile necesare pentru realizarea inregistrarii:

  • detinerea autorizatie de mediu valabila pentru activitatea de colectare deseuri de ambalaje;
  • desfasurarea activitatii in toate unitatile administrativ- teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale a municipiilor unde se inainteaza solicitarea de inregistrare.

Dosarul de inregistrare se depune la sediul unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde isi desfasoara activitatea, in format hartie.

Daca documentatia este completa, in termen de 10 zile de la depunere, administratia locala emite confirmarea inregistrarii, postand pe site-ul propriu sau, dupa caz, la loc vizibil lista actualizata a operatorilor economici colectori autorizati. 

OBLIGATIILE COLECTORILOR

Operatorul economic inregistrat are urmatoarele obligatii:

  • sa isi desfasoare activitatea numai la nivelul unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde este inregistrat;
  • sa raporteze trimestrial unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, cantitatile de deseuri de ambalaje preluate prin achizitie de la populatie de la locul de generare a acestora;
  • sa solicite in scris unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde este inregistrat eliminarea din lista, cazul in care isi inceteaza activitatea sau daca autorizatia de mediu este suspendata, anulata si/sau nu a obtinut viza anuala.

Atentie sporita la valabilitatea autorizatiei de mediu, intrucat in cazul suspendarii/anularii/neobtinerii vizei anuale a autorizatiei de mediu de catre operatorului economic inregistrat, unitatea administrativ-teritoriala/subdiviziunea administrativ- teritoriala a municipiilor elimina operatorul economic din lista, informand totodata si comisariatului judetean sau Comisariatului Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu, functionarea fara inregistrare putand atrage penalitati substantiale.

In situatia in care operatorii economici colectori preiau prin achizitie ambalaje folosite de la populatie si prin puncte de colectare, au obligatia de a notifica acest fapt unitatii administrativ – teritoriale/ subdiviziunii administrativ – teritoriale ale municipiilor de pe raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea si intocmirea unei evidente separate, raportarea cantitatilor achizitionate realizandu-se in acest caz, in mod distinct pentru fiecare metoda (puncte de colectare sau locul de generare).

PENALITATI PENTRU NERESPECTAREA ACESTUI ORDIN

Amenzile la care se expun operatorii economici care colecteaza deseuri de ambalaje de la populatie sunt intre 20.000 lei si 40.000 lei si se pot aplica pentru nerespectarea de catre colectorii de ambalaje a obligatiilor privind inregistrarea si realizarea evidentelor si a raportarilor necesare.

CU CE VA PUTEM AJUTA 

  • Green Environment Support, fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste cinci ani, cu o echipa valoroasa de consultanti, poate asigura suportul in vederea identificarii neconformitatilor de mediu si poate propune solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului asupra mediului.
  • Putem asigura astfel, suportul in vederea parcurgerii procedurii de inregistrare a colectorilor, realizarea evidentelor privind cantitatile colectate si a raportarilor trimestriale conform legislatiei.

ALTE SERVICII DE INTERES FURNIZATE DE GREEN ENVIRONMENT SUPPORT

Green Environment Support poate asigura suportul in vederea identificarii corecte a tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, EEE si BA puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii de mediu de peste sapte ani, cu o echipa valoroasa de ingineri si consultanti in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare. Green Environment Support este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH. Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Banca Transilvania,  CA Immo ,Camera Auditorilor Financiari din Romania, Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol,  Lagardere Travel Retail  , Mapei,  Romfracht, , Sofiaman, Vacamuuu.