Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Punct de vedere solicitat de la Agentia pentru Protectia mediului cu privire la necesitatea solicitarii Autorizatiei de mediu

Punct-APM

Conform legislatiei in vigoare, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) emite Autorizatiile de mediu doar pentru anumite activitati economice cu impact potential asupra mediului si sanatatii populatiei. Acestea sunt mentionate in Ordinul Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. Actul reglementeaza conditiile de solicitare, de emitere si de revizuire a autorizatiei de mediu.

Exista totusi o serie de activitati economice in cazul carora nu este necesara obtinerea unei Autorizatii de mediu. In aceasta situatie se impune solicitarea uni punct de vedere oficial de la Agentia pentru Protectia Mediului (APM), document ce va fi prezentat si autoritatilor de control.

Green Environment Support va ofera servicii de mediu cu acest scop, prin realizarea documentatiei specifice, incluzand aici analiza completa a activitatii economice (de la descrierea acesteia, la procedura de lucru, la materiile prime folosite si dotarile tehnologice), depunerea acesteia la APM si solicitarea unei analize in urma careia se stabileste daca este necesara obtinerea unei Autorizatii de mediu.

Termenul de eliberare a Autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Conform reglementarilor legale, Autorizatia de mediu nu se emite:

  1. daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
  2. daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura;
  3. in situatia in care nu au fost respectate condtiile impuse in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
  4. in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in programul pentru conformare, anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.