Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale

LEGE privind emisiile industriale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozitii generale si domeniul de aplicare

CAPITOLUL II Dispozitii aplicabile activitatilor prevazute in anexa nr. 1

CAPITOLUL III Dispozitii speciale pentru instalatiile de ardere

CAPITOLUL IV Dispozitii speciale privind instalatiile de incinerare a deseurilor si instalatiile de coincinerare a deseurilor

CAPITOLUL V Dispozitii speciale aplicabile instalatiilor si activitatilor care utilizeaza solventi organici

CAPITOLUL VI Dispozitii speciale privind instalatiile producatoare de dioxid de titan

CAPITOLUL VII Autoritati competente. Dispozitii tranzitorii si finale

ANEXE

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si domeniul de aplicare

SECTIUNEA 1 Scop si definitii

SECTIUNEA a 2 – a Obligatii si responsabilitati

SECTIUNEA 1

Scop si definitii

Art. 1. – Prezenta lege are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile pentru prevenirea sau, in cazul in care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau.

Art. 2. – Prezenta lege nu se aplica activitatilor de cercetare si dezvoltare sau testarii de noi produs si procese.