Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*) privind regimul deseurilor*

Data Intrarii in vigoare: 28 Martie 2014

––––––––––––––––––––––––-

Forma consolidata valabila la data de 12 August 2016

Prezenta forma consolidata este valabila incepand cu data de 28 Martie 2014 pana la data selectata

–––

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011.

  1. Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

  1. Domeniul de aplicare

ART. 2

(1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele:

  1. a) efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in scopul stocarii geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului, cu modificarile ulterioare, sau exclusi din domeniul de aplicare al respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;