Legea 143/2018 din 27 iunie 2018

Legea 143/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Legea 143/2018 din 2018.06.27

Status: Acte in vigoare

Versiune de la: 27 iunie 2018

Intra in vigoare: 30 iunie 2018

Data act: 20-iun-2018

Emitent: Parlamentul

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 30 iunie 2017, cu urmatoarele modificari si completari:

1.La articolul I, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„2. La articolul 9 alineatul (1), literele d), p), v), w) si x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, si de operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 si cantitatile de deseuri de ambalaje incredintate spre valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;