Hotararea nr. 235 din 7 martie 2007

HOTARARE Nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 22 martie 2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.

(2) Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari uleiurile uzate continand bifenili policlorurati sau alti compusi similari in concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor policlorurati si a trifenililor policlorurati, precum si uleiurile uzate contaminate cu substante care intra sub incidenta definitiei deseurilor periculoase potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

La baza activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.