Hotarare pentru modificarea si completarea HG nr. 1.132/2008

HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. – Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Prezenta hotarare se aplica tuturor tipurilor de baterii si acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fara a se aduce atingere prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz si prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.”

  1. La articolul 3, literele g), i), k), l) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„g) deseu de baterie sau acumulator – orice baterie sau acumulator care constituie deseu potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

. . . . . . . . . .

  1. i) eliminare – oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 211/2011, republicata;

. . . . . . . . . .

  1. k) aparat – orice echipament electric sau electronic, definit potrivit lit. a) din anexa nr. 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, care este alimentat integral sau partial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat in acest mod;
  2. l) producator – orice persoana dintr-un stat membru care, cu titlu profesional si indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv tehnicile de comunicare la distanta, definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 157/2015, introduce pentru prima data pe piata in Romania baterii sau acumulatori, inclusiv cei incorporati in aparate ori vehicule;

. . . . . . . . . .

  1. r) rata de colectare pentru un an calendaristic – procentajul obtinut prin impartirea greutatii deseurilor de baterii portabile si de acumulatori portabili colectati, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) sau potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile si acumulatorilor portabili pe care producatorii fie ii vand direct utilizatorilor finali, fie ii livreaza unor terti pentru a fi vanduti utilizatorilor finali din Romania pe parcursul anului respectiv si al celor 2 ani calendaristici precedenti;”.