Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Categorie: anmp

23 apr.

O raportare obligatorie de transmis catre autoritati in luna aprilie

Raportarea echipamentelor electrice si electronice si a deseurilor de echipamente electrice si electronice  Dintre raportarile de mediu importante in aceasta perioada putem identifica raportarea privind  evidenta echipamantelor electrice si electronice introduse pe piata interna si raportarea privind evidenta deseurilor de echipamente electrice si electronice gestionate. Aceste raportari sunt intocmite conform cerintelor Ordonantei de urgenta nr. […]

12 mart.

Rapoarte de depus obligatoriu la Agentia pentru Protectia Mediului in martie

Ce rapoarte trebuie depuse pana la sfarsitul lunii martie catre autoritatile responsabile in domeniul protectiei mediului? Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a deseurilor generate/colectate/transportate/comercializate/tratate Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile […]

21 feb.

2 rapoarte obligatoriu de depus la Agentia pentru Protectia Mediului in februarie!

Se apropie si sfarsitul lunii februarie. Ce rapoarte trebuie depuse in aceasta luna catre autoritatile responsabile in domeniul protectiei mediului? Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a ambalajelor puse pe piata si a deseurilor de ambalaje generate/gestionate Conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, […]