Audit de conformare

Audit-de-mediu-solutiidemediu.ro

De ce este nevoie de o verificare periodica a conformarii cu legislatia de mediu?

Realizarea verificarii periodice a respectarii cerintelor de mediu este extrem de importanta pe de-o parte din cauza penalitatilor/amenzilor ce pot fi aplicate pentru nerespectarea nenumaratelor obligatii in acest domeniu dar si in relatia cu furnizorii/clientii, acestia devenind in ultima perioada tot mai atenti la aspectele de mediu si modalitatile de reducere a amprentei ecologice.

Auditul de mediu nu reprezinta o cerinta legislativa in sine dar este realizat in mod voluntar de catre companiile responsabile pentru a identifica gradul de conformare cu legislatia de mediu in vigoare si pentru a pune in practica cele mai bune masuri pentru imbunatatirea performantei de mediu.

Verificarea conformarii de mediu reprezinta un proces complex prin care echipa de auditori realizeaza o evaluare dataliata a situatiei actuale in privinta activitatilor cu impact asupra mediului desfasurate de companie, a modalitatii de respectare a legislatiei de mediu atat pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament cat si a documentelor detinute, identificand neconformitatile si propunand solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.

Verificarea conformarii incepe cu stabilirea echipei de verificatori in functie de specificul activitatii evaluate

In practica Green Environment Support, verificarea conformarii incepe cu stabilirea echipei de verificatori in functie de specificul activitatii evaluate (industrie, comert, managementul deseurilor, etc), stabilirea de comun acord cu beneficiarul a zonelor/proceselor tehnologice si a documentelor necesare verificarii, vizitarea spatiilor de lucru/depozitelor/liniilor de productie, verificarea documentatiei detinute si verificarea respectarii tuturor cerintelor legislative in domeniul protectiei mediului, specifice activitatilor desfasurate de beneficiar.

Echipa de auditori este formata in general din doua persoane

Echipa de auditori este formata in general din doua persoane, dar in functie de complexitatea activitatilor auditate aceasta poate fi extinsa cu specialisti in domeniile respective (deseuri, chimicale, autorizare, obligatii la Fondul de Mediu, etc).

In privinta verificarii amplasamentului, sunt identificate procesele tehnologice cu potential impact asupra mediului, intrarile de materii prime, tipurile de deseuri generate, zonele de generare si depozitare temporara a deseurilor, depozitarea substantelor chimice periculoase, tipurile si cantitatile de ambalaje puse pe piata, instalatiile pentru retentia/dispersia poluantilor, tipurile de produse, etc.

Documente necesare auditului de conformare

Referitor la documentele verificate in cadrul auditului de conformare realizat de catre Green Environment Support, putem enumera:

 • Actele societatii, pentru verificarea codurilor CAEN inregistrate la Registrul Comertului pentru punctul de lucru si stabilirea obligativitatii solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu.
 • Contractele actualizate pentru utilitati (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze, deseuri generate);
 • Acte de reglementare detinute (autorizatia si acordul de mediu, autorizatia de gospodarirea apelor, acordul de preluare ape uzate) pentru identificarea obligatiilor de monitorizare si raportare catre autoritati
 • Rapoartele de control emise de autoritatile competente in domeniul protectiei mediului (GNM, Politia locala, AFM, etc) pentru identificarea masurilor impuse in urma controalelor efectuate si daca aceste masuri au fost indeplinite la termen
 • Diferite inregistrari solicitate de legislatie (inregistrarea in Registrul importatorilor/ producatorilor de baterii/acumulatori/echipamente electrice si electronice, inregistrarea in Registrul celor care nu se autorizeaza conform Legii 211/2011, etc)
 • Decizii pentru desemnarea responsabilului de mediu, responsabil gestiunea deseurilor si detinerea certificarii in managementul deseurilor;
 • Dovada inregistrarii societatii in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) si realizarea tuturor raportarilor online;
 • Identificarea deseurilor generate, codificarea acestora si evidenta lunara conform modelului prevazut in legislatia in vigoare;
 • Evidenta anuala privind deseurile generate si dovada inregistarii in format hartie la APM;
 • Evidenta si raportarea catre APM a ambalajelor si deseurilor de ambalaje gestionate;
 • Lista substantelor si preparatelor chimice periculoase si dovada transmiterii acesteia catre ITM (Inspectoratul teritorial de munca) si APM;
 • Evidenta privind substantele chimice periculoase gestionate si a ambalajelor acestora;
 • Fisele tehnice de securitate ale substantelor chimice gestionate
 • Formularele de incarcare-descarcare deseuri generate (Anexa 1 pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase generate peste 1 to/an, Anexa 2 predare deseuri periculoase, Anexa 3 deseuri nepericuloase);
 • Evidenta uleiurilor produse/importate, proaspete consumate, precum si a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate
 • Evidenta bateriilor si acumulatorilor produsi/importati ;
 • Evidenta anvelopelor noi si/sau uzate destinate reutilizarii
 • Bilantul anual al solventilor (obligatie in special in cazul tipografiilor, spalatoriilor chimice, curatarea si acoperirea suprafetelor utilizand solvent, fabricarea incaltamintei, fabricarea vopselurilor, lacurilor, etc)
 • Plan privind poluarile accidentale.
 • Buletine de analiza pentru toti indicatorii precizati in autorizatia de mediu/ acordul de preluare ape uzate/ autorizatia de gospodarirea apelor.

In cadrul auditului de mediu, un tip specific de audit poate fi reprezentat de auditul deseurilor generate pe amplasament. In urma auditului de deseuri se intocmeste un plan de prevenire si reducere deseuri, conform normelor legislative.

Etapele unui audit de conformare

 • Verificarea amplasamentului (modalitate actuala de depozitare deseuri)
 • Verificarea documentelor detinute (contracte colectori, autorizatii de mediu colectori, Anexa1/Anexa 2/Anexa 3)
 • Identificarea tipurilor de deseuri generate
 • Identificarea operatiunilor de valorificare / eliminare specifice deseurilor generate
 • Verificarea legislatiei (obligatii specifice conform tipurilor de deseuri generate)
 • Identificarea solutiilor de colectare selective sau identificarea colectorilor pentru toate tipurile de deseuri generate
 • Realizarea raportului de audit si a Planului de prevenire si reducere a deseurilor

In privinta verificarilor realizate pentru indeplinirea obligatiilor anuale de reciclare/valorificare a deseurilor rezultate in urma punerii pe piata a diferitelor produse si respectarea cerintelor catre Fondul pentru Mediu, se pot solicita urmatoarele in vederea conformarii cu legislatia de mediu:

 • tabele/evidente/baze de date privind produsele puse pe piata interna (produsele ambalate si tipurile de ambalaje, anvelope, uleiuri pe baza minerala, semisintetice si sintetice, echipamente, electrice si electronice, baterii si acumulatori portabili), emisii atmosferice din sursele stationare
 • documentele ce pot fi luate in considerare pentru determinarea greutatii ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice si electronice, precum si a bateriilor si acumulatorilor:
 • dosarele de trasabilitate privind asigurarea atingerii tintelor de reciclare/valorificare pentru ambalajele puse pe piata:

Conform noilor modificari aduse Legii 211/2011 producatorii sau organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie sa instituie un mecanism de audit intern, dupa caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea calitatii datelor raportate, inclusiv cerintele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile ulterioare.

Verificarea amplasamentului si a documentelor detinute de compania auditata, se realizeaza in comparatie cu obligatiile legale stabilite pentru fiecare domeniu de interes in functie de activitatile cu impact asupra mediului (deseuri, obligatii catre Fondul de Mediu, uleiuri, anvelope, echipamente electrice, substante chimice, solventi, etc).

Pentru fiecare neconformitate identificata in raport cu obligatia legala sunt identificate si riscurile pentru companie, probabilitatea acestora si durata estimata pentru intrarea in legalitate.

Printre cele mai importante riscuri la care se expune o companie care nu-si cunoaste obligatiile de mediu sunt cele financiare, reprezentate de aplicarea amenzilor sau penalitatilor ce pot fi de ordinul zecilor de milioane sau pot ajunge chiar la incetarea activitatii pana la remedierea neconformitatilor.

Dupa identificarea aspectelor de mediu specifice activitatilor auditate, a neconformitatilor si a riscurilor, verificatorii identifica cele mai bune solutii si propun masurile dedicate clientului, atat in vederea prevenirii, reducerii sau eliminarii riscurilor asociate nerespectarii legislatiei de mediu in vigoare cat si recomandari privind solutiile de eficientizare a proceselor tehnologice si reducerea cheltuielilor privind managementul resurselor si al deseurilor.

Cine face auditul de conformare

Green Environment Support, fiind o companie dinamica, activa in piata externalizarii serviciilor de mediu de peste sase ani, cu o echipa valoroasa de consultanti, asigura suportul companiilor responsabile in vederea identificarii corecte a neconformitatilor de mediu si propune solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului asupra mediului.

Va putem astfel asigura sprijinul pentru identificarea tipurilor si a cantitatilor de ambalaje, echipamentelor si bateriilor/acumulatorilor puse pe piata, identificarea celei mai bune solutii de indeplinire a obiectivelor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje/EEE/BA, realizarea relationarii cu OTR-urile/colectorii/reciclatorii implicati pe tot lantul de trasabilitate a deseurilor, intocmirea declaratiilor catre Administratia Fondului pentru Mediu. Compania ofera servicii complete, eficiente si personalizate, de la consultanta si instruire a personalului, intocmire rapoarte specifice legislatiei pana la studii de mediu si redactarea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare si o serie de audituri de mediu, de deseuri, de identificare responsabilitati catre Fondul pentru Mediu. Compania este certificata pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015, de catre TÜV Austria Cert GMBH.

Printre companiile care folosesc solutiile Green Environment Support se numara Cami Comexim, CEL.ro, Chopstix, Dental Med, Dristor Kebab, Dr. Oetker, Flormar, FreyWille, Hotel Capitol, Mapei Romania, Ral Color, Romfracht, Vacamuuu, Tipografia Everest etc.

GREEN ENVIRONMENT SUPPORT - O ECHIPA DE SPECIALISTI CARE LUCREAZA DOAR IN INTERESUL TAU!

Gasim cele mai eficiente solutii ce pot fi implementate pentru a respecta pe deplin legislatia, eficientizand costurile.