Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Acte de reglementare

Green Environment Support este un partener de afaceri ce ofera servicii de mediu cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri romanesc, prin sustinerea si aplicarea masurilor legale de protectie a mediului si respectare a legislatiei specifice in vigoare.

Prin cunostintele vaste in domeniu si expertiza certificata a specialistilor din echipa, garantam calitatea serviciilor de mediu oferite, de la redactarea planurilor de eficientizare a deseurilor generate pana la intocmirea documentaiilor necesare obtinerii diverselor autorizatii, declaratii si avize de mediu.

Autorizatia de mediu

In functie de activitatea desfasurata si de codul CAEN, este necesara solicitarea uni Autorizatii de mediu. Green Environment Support va ajuta in procesul de identificare a codurilor CAEN specifice activitatii economice in vederea stabilirii necesitatii Autorizatiei de mediu si a depistarea Autoritatii pentru Protectia Mediului cu atributii in emiterea acesteia.

De asemenea, asiguram intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea Autorizatiei de mediu (Fisa de prezentare si declaratie), inregistrarea societatii in Sistemul integrat de mediu de pe site-ul ANPM si publicarea anunturilor specifice de mediu.

Desfasuram, totodata si activitati de monitorizare a calitatii mediului solicitate conform Autorizatiei de mediu prin identificarea laboratoarelor acreditate in vederea efectuarii analizelor de apa, aer, sol, zgomot si vibratii.

Procesul de obtinere a unei Autorizatii de mediu este unul complex si necesita implicarea unor specialisti. Green Environment Support preia intreaga responsabilitate privind demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de mediu conform termenelor legale, asigurandu-va suportul specific prin informatii complete si actualizate.

Legislatia de mediu, prin OUG 195/2005 privind protectia mediului prevede ca functionarea fara Autorizatie de mediu duce la aplicarea unor amenzi la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

Acord de mediu

Acordul de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si masurile pentru protectia mediului, ce trebuie respectate in cazul dezvoltarii unui proiect.

Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, (Directiva EIA) solicita elaborarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA). Orice dezvoltare a unui proiect public ori privat comporta si obligativitatea solicitarea si obtinerea Acordului de mediu. Acesta din urma isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada de desfasurare a proiectului.

Procedura de abtinere a Acordului de mediu se desfasoara conform Ordinul nr. 863/2002 cu privire la aprobarea ghidurilor metodologice ce se aplica etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si presupune parcurgerea unor pasi precum evaluarea impactului asupra mediului si consultarea publicului si a autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului.

Actele necesare redactarii dosarului pentru solicitarea Acordului de mediu sunt:

 • cerere pentru eliberarea acordului de mediu;
 • certificat de urbanism (copie);
 • plan de situatie anexa la certificatul de urbanism (copie);
 • plan de incadrare in zona (copie);
 • dovada platii tarifului pentru evaluarea initiala a solicitarii conform OM nr. 1108/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor ce se presteaza de catre autoritatile publice in vederea protectiei mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificarile ulterioare.

Punct de vedere solicitat de la Agentia pentru Protectia mediului cu privire la necesitatea solicitarii Autorizatiei de mediu

Conform legislatiei in vigoare, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) emite Autorizatiile de mediu doar pentru anumite activitati economice cu impact potential asupra mediului si sanatatii populatiei. Acestea sunt mentionate in Ordinul Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. Actul reglementeaza conditiile de solicitare, de emitere si de revizuire a autorizatiei de mediu.

Exista totusi o serie de activitati economice in cazul carora nu este necesara obtinerea unei Autorizatii de mediu. In aceasta situatie se impune solicitarea uni punct de vedere oficial de la Agentia pentru Protectia Mediului (APM), document ce va fi prezentat si autoritatilor de control.

Green Environment Support va ofera servicii de mediu cu acest scop, prin realizarea documentatiei specifice, incluzand aici analiza completa a activitatii economice (de la descrierea acesteia, la procedura de lucru, la materiile prime folosite si dotarile tehnologice), depunerea acesteia la APM si solicitarea unei analize in urma careia se stabileste daca este necesara obtinerea unei Autorizatii de mediu.

Termenul de eliberare a Autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Conform reglementarilor legale, Autorizatia de mediu nu se emite:

 1. daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
 2. daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura;
 3. in situatia in care nu au fost respectate condtiile impuse in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
 4. in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in programul pentru conformare, anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.

Acord de preluare ape uzate (accept de evacuare ape uzate)

Acordul de preluare ape uzate (accept de evacuare ape uzate) reprezinta un document justificativ emis de societatea teritoriala responsabila cu alimentarea cu apa si serviciul public de canalizare din localitate, respectand legislatia in vigoare, cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate, in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare. Obtinerea acestui act reprezinta o obligatie legale pentru fiecare agent economic.

Contractele de analiza a apelor uzate pot fi incheiate cu societatile agreate de Asociatia de Acreditare din Romania.

Emiterea Acordului de preluare se face in baza H.G. nr. 352/2005 si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu societatea responsabila cu alimentarea cu apa si serviciul de canalizare, locala.

Green Environment Support are in echipa personal specializat si calificat ce vine in intampinarea acestei nevoi de business, intocmind in mod complet documentatia necesara obtinerii acordului, conform normelor legislative in vigoare.

Procedura de obtinere a Acordului de preluare ape uzate prespune parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. Identificarea operatorului economic emitent al Acordului de preluare ape uzate (de ex. in municipiul Bucuresti sau pe judetul Ilfov);
 2. Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele emitentului;
 3. Intocmirea planului de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 4. Identificarea masurilor necesare pentru respectarea conditiilor calitative si cantitative la evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare;
 5. Reprezentarea clientului in relatia cu emitentul Acordului de preluare ape uzate si in relatia cu organele de control